>

Ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը 12-րդ դասարանում. 12-րդ դասարանի առաջին կիսամյակում ուսումնասիրվող հանրակրթական պետական ծրագրի Ուսումնական պլանի նորմատիվային ծավալը սահմանվում է շաբաթական 34 դասաժամ` ապահովելով 12-րդ դասարանի ուսումնական պլանով նախատեսված բոլոր առարկաների ուսումնասիրությունը:

Հաստատության 12-րդ դասարանի ուսումնական պլանով նախատեսված առարկաների ուսումնասիրությունն ավարտվում է 12-րդ դասարանի առաջին կիսամյակի վերջում՝ կիսամյակային (տարեկան) գնահատականով և (կամ) ամփոփիչ ատեստավորմամբ (պետական ավարտական քննությամբ), բացառությամբ «Նախնական զինվորական պատրաստություն» (ՆԶՊ) և սովորողի կողմից երկրորդ կիսամյակում ուսումնասիրության համար ընտրված առարկաների:

12-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակում սովորողի շաբաթական ուսումնական բեռնվածությունը ձևավորվում է պարտադիր ուսումնասիրության «Նախնական զինվորական պատրաստություն» (ՆԶՊ) (1 ժամ) առարկայի և սովորողի ընտրությամբ առնվազն երեք առարկայի ուսումնառության համար հատկացված ժամաքանակից` ապահովելով առնվազն 31 դասաժամ:

Նորմատիվային 34 դասաժամի և սովորողի ուսումնական պարտադիր բեռնվածության 31 դասաժամի տարբերությունից մնացած 3 դասաժամը տնօրինում է սովորողը:

12-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակում սովորողի կողմից ընտրված առարկաներին Հաստատության ուսումնական պլանով հատկացված ժամաքանակը տրվում է այդ առարկաների ուսումնական նյութի կրկնությանը: Ուսումնական նյութի կրկնությունը ինքնուրույն աշխատանքի միջոցով կարող է իրականացվել հեռավար կրթության տեխնոլոգիաների կիրառմամբ։

«Նախնական զինվորական պատրաստություն» (ՆԶՊ) և սովորողի կողմից ընտրված առարկաների ուսումնասիրությունը (կրկնությունը) ավարտվում է 12-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակի վերջում՝ կիսամյակային (տարեկան) գնահատականով և (կամ) պետական ավարտական քննությամբ:

12-րդ դասարանի 2-րդ կիսամյակում ուսումնասիրության համար իրենց կողմից ընտրված ուսումնական առարկաների ցանկը Հաստատության սովորողները ընթացիկ ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակում, մինչև դեկտեմբերի 1-ը գրավոր հայտնում են Հաստատության տնօրենին: Միասնական քննություններ հանձնող սովորողները ցանկում ներառում են նաև միասնական քննական առարկաները:

Եթե Հաստատության ուսումնական պլանով նախատեսված որևէ առարկա(ներ) դասարանի սովորողներից ոչ մեկը չի ընտրել, ապա այդ առարկային(ներին) ուսումնական պլանով հատկացված ժամաքանակը վերաբաշխվում է տվյալ դասարանի սովորողների կողմից ընտրված ուսումնական առարկաներին, և կազմվում է տվյալ դասարանի 2-րդ կիսամյակի ուսումնական պլանը:

Դասարանի ուսումնական պլանին համապատասխան` կազմվում է տվյալ դասարանի դասացուցակը: Սովորողը մասնակցում է միայն իր ընտրած առարկաների դասարանային ուսումնական պարապմունքներին:

Եթե սովորողի կողմից ընտրած առարկաների դասարանային ուսուցման պարապմունքների ընդհանուր ժամաքանակը շաբաթվա ընթացքում պակաս է 31 դասաժամից, ապա պակաս ժամերի չափով նա մասնակցում է արտադասարանային ուսումնական պարապմունքներին:

Սովորողի արտադասարանային պարապմունքներին մասնակցության տևողությունը որոշվում է 31 ժամի և սովորողի դասացուցակային բեռնվածության տարբերությամբ: Սովորողն իր տնօրինմանը հատկացված 3 ժամը կարող է օգտագործել կրթական այլ ծառայություններ ստանալու նպատակով` տվյալ Հաստատությունում կամ այլ հաստատություններում:

Հրամանը ուժի մեջ է մտնում սեպտեմբերի 13-ից։

Organizing the educational process in the 12th grade. The normative volume of the Curriculum of the general education program studied in the first semester of the 12th grade is set at 34 lessons per week, ensuring the study of all subjects envisaged by the 12th grade curriculum.

The study of the subjects envisaged by the 12th grade curriculum of the institution is completed at the end of the first semester of the 12th grade with a semi-annual (annual) grade և (or) final attestation (state final exam), except for “Preliminary military training” subjects selected for study in the semester.

In the second semester of the 12th grade, the student’s weekly study load is formed from the time required for the study of at least three subjects of the Preliminary Military Training Subject (FSM) (1 hour) of the student’s choice.

Normative 34 lessons և The difference of the remaining 3 lessons out of 31 lessons of the obligatory study load of the learner is managed by the learner.

In the second semester of the 12th grade, the amount of time allotted by the student’s curriculum to the subjects chosen by the student is given to the repetition of the teaching material of those subjects. The repetition of the educational material through independent work can be done by using distance education technologies.

Preliminary Military Training (PRM) և The student’s study (repetition) of the subjects chosen ends at the end of the second semester of the 12th grade with a semester (annual) grade և (or) a state final examination.

The list of subjects of their choice for the study in the 2nd semester of the 12th grade The students of the Institution shall notify the Director of the Institution in writing by December 1 in the first semester of the current academic year. Students taking the joint exams also include the joint exam subjects in the list.

If none of the students (s) in the curriculum of the Institution has chosen any of the subjects (ies) envisaged by the curriculum, the time allotted by the curriculum (s) for that subject (s) shall be redistributed to the subjects chosen by the students of that grade. Եւ The curriculum for the second semester is given.

According to the curriculum of the class, the class schedule of the given class is compiled. The student participates only in the classroom lessons of his / her chosen subjects.

Сообщение ՇՏԱՊ. պաշտոնական լուր.Արայիկ Հարությունյանի նոր հրամանը՝ դասերի տևողության և գնահատման վերաբերյալ. Հրամանը ուժի մեջ է մտնում սեպտեմբերի 13-ից — появились сначала на ⬅️Դիտել.


Նյութը պատրաստեց ingablog.ru-ն

от admin