Ուշադրություն բոլոր նրանց համար, ովքեր դպրոց են հաճախում — ingablog

Նոր կորոնավիրուսային հիվանդության համավարակը նշանակալի բացասական ազդեցություն է թողնում կրթական համակարգի վրա, որի վերաբերյալ առկա են տարբեր երկրների և հետազոտական կառույցների բազմաթիվ ուսումնասիրություններ։ Այն հանգեցնում է ոչ միայն երեխաների զարգացման անդառնալի բացերին, այլև նրանց սոցիալական պաշտպանվածության նվազեցման, աղքատացման, հեռանկարում՝ հանրային զարգացման արգելակման լրջագույն ռիսկ է պարունակում, որ արդեն իսկ փաստարկված է մի շարք հետազոտություններով։ Այս մասին հայտնում են ԿԳՄՍՆ-ից։ Ուստի, խիստ կարևորելով կորոնավիրուսային հիվանդության կանխարգելմանն ուղղված քայլերը՝ միաժամանակ անհրաժեշտ է կրթական համակարգի գործառնության նվազագույն պայմանների ապահովումը, հատկապես, որ կարճաժամկետ հեռանկարում հանգուցալուծում չի գծագրվում, և այս իրավիճակը պահանջում է երկարաժամկետ լուծումներ։ Ավելին, երկրի առջև ծառացած


կարևորագույն մարտահրավերների պարագայում որակյալ կրթության ապահովումն ազգային անվտանգության խնդիր է, և պետք է առավելագույն ջանքեր ներդնել դրա զարգացումն ապահովելու համար։ 2020 թվականի նոյեմբերի 13-ից ուսումնական գործընթացը կրթական հաստատություններում առաջարկվում է կազմակերպել հետևյալ կերպ. 1.Բարձրագույն, նախնական և միջին մասնագիտական հաստատություններն ուսուցումը կկազմակերպեն հեռավար եղանակով, բացառությամբ որոշ մասնագիտություններով գործնական պարապմունքների, որոնք պետք է պլանավորվեն ուսումնական կիսամյակի վերջում և անցկացվեն՝ խստիվ պահպանելով ՀՀ առողջապահության նախարարի 2020

թվականի օգոստոսի 4-ի թիվ 17-Ն հրամանի hավելված N 17-ի դրույթները։ 2.Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ամբողջությամբ հեռավար կգործեն ներհամայնքային տրանսպորտ ունեցող համայնքների 5-12-րդ դասարանները։ Մյուս համայնքներում տեղակայված հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 5-12-րդ դասարանները կգործեն ՀՀ առողջապահության նախարարի՝ 2020 թվականի սեպտեմբերի 18-ի թիվ 24-Ն հրամանով սահմանված դրույթների համաձայն։ 3.Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 1-4-րդ

դասարանների ուսուցումը հեռավար կազմակերպելը նպատակահարմար չէ՝ ելնելով այս դասարաններում հեռավար ուսուցման անարդյունավետությունից։ Ավելին, հաշվի առնելով դեռևս 2020 թվականի մարտից նոր կորոնավիրուսային հիվանդության տարածմամբ պայմանավորված կրթական գործընթացի ոչ լիարժեք իրականացումը, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ առկա կանխատեսումների համաձայն համավարակի նահանջ առաջիկա ամիսներին չի կանխատեսվում, այս դասարաններում հեռավար ուսուցումը կարող է հանգեցնել սովորողների համար լրացուցիչ ուսումնական տարի սահմանելուն, ինչը նշանակալի բացասական ազդեցություն կունենա տասնյակ հազարավոր երեխաների հետագա բնականոն զարգացման վրա։ Հետևաբար, այս դասարաններում, անկախ տվյալ ուսումնական հաստատության տեղակայվածությունից, ուսուցման գործընթացը կկազմակերպվի ՀՀ առողջապահության նախարարի՝ 2020 թվականի սեպտեմբերի 18-ի թիվ 24-Ն


հրամանով սահմանված դրույթների համաձայն։ 4.Քանի որ նախադպրոցական հաստատությունների գործունեությունը հեռավար ձևով իրականացնել հնարավոր չէ, իսկ գործունեության շարունակական դադարեցումը երեխաների զարգացման տեսանկյունից առաջ է բերում զգալի բացասական հետևանքներ, ինչպես նաև, հաշվի առնելով այն, որ այս հաստատությունների գործունեության բացակայության պայմաններում առաջ են գալիս ինչպես ոլորտում ներգրավված հազարավոր աշխատակիցների, այնպես էլ ընտանիքների սոցիալ-տնտեսական բազմաթիվ խնդիրներ, առաջարկվում է նախադպրոցական հաստատությունների գործունեությունը վերսկսել համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 04-ի թիվ 17-Ն հրամանի հավելված N 12-ի։ 5.Նույն իրավիճակն է առաջանում նաև արվեստի, գեղարվեստի, երաժշտական դպրոցների

գործունեության պարագայում։ Ուստի, վերջիններիս գործունեությունը նույնպես առաջարկվում է վերսկսել սահմանված հակահամաճարակային կանոնների պահպանմամբ՝ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 04-ի թիվ 17-Ն հրամանի հավելված N 18-ի դրույթների համաձայն։ Միաժամանակ, առաջնահերթ ենք համարում, որ կրթական համակարգում բոլորը խստագույնս պահպանեն հակահամաճարակային կանոնները։ Տեղեկացնենք նաև, որ այս իրավիճակում կրթական համակարգն առաջնահերթ քայլեր է ձեռնարկել նաև հետևյալ երկու կարևոր խնդիրների ուղղությամբ. •Արցախի Հանրապետությունից Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխված հազարավոր երեխաների կրթության իրավունքի իրացումը, •Պատերազմական և հետպատերազմյան պայմաններում երեխաների զարգացումը, հոգեկան առողջությունն ու

անհրաժեշտ աջակցության ապահովումը: ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարարությունը ԵՊՀ անձի հոգեբանության ամբիոնի և Մանկական հոգեբանների ասոցիացիայի հետ համատեղ իրականացնում է բոլոր հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների մանկավարժների վերապատրաստումներ՝ երեխաներին անհրաժեշտ աջակցությունը ցույց տալու համար։ Այս աջակցության կարևոր խումբը նաև ԱՀ-ից Հայաստան տեղափոխված երեխաներն են։

The new coronavirus outbreak has a significant negative impact on the education system, which has been the subject of numerous studies by research institutes in different countries. It leads not only to irreversible gaps in the development of children, but also to a serious risk of reducing their social protection, impoverishment, and in the long run, hindering public development, which has already been substantiated by a number of studies. This was reported by KGMSN. Therefore, by strongly emphasizing the steps taken to prevent coronavirus disease, at the same time it is necessary to ensure the minimum conditions for the operation of the education system, especially since no solution is planned in the short term, this situation requires long-term solutions. Moreover, in the face of the most important challenges facing the country, the provision of quality education is a matter of national security, and maximum efforts should be made to ensure its deve

lopment. From November 13, 2020, the educational process in educational institutions is proposed to be organized as follows: 1. Higher, primary, secondary vocational institutions will organize distance learning, except for practical trainings in some specialties, which must be planned at the end of the semester, in strict compliance with the order No. 17-N of the RA Minister of Health of August 4, 2020. in the provisions. 2. The 5th-12th grades of the communities with intra-community transport will operate in remote educational institutions completely remotely. In general education institutions located in other communities, grades 5-12 will operate in accordance with the provisions established by the RA Minister of Health Order No. 24-N of S


eptember 18, 2020. 3. It is not expedient to organize distance learning in grades 1-4 in general education institutions, due to the inefficiency of distance learning in these grades. Moreover, given the incomplete implementation of the educational process due to the spread of the new coronavirus disease from March 2020, as well as the fact that according to current forecasts, no relapse of the epidemic is predicted in the coming months, distance learning in these classes may lead to additional school years. It will have a significant negative impact on the further normal development of tens of thousands of children. Therefore, in these classes, regardless of the location of the educational institution, the teaching process will be organized in accordance with the provisions established by the RA Minister of Health Order No. 24-N of Sep

ccordance with Annex 12 of Order No. 17-N of the Minister of Health of the Republic of Armenia of August 4, 2020. 5. The same situation arises in the case of art, art and music schools. Therefore, it is also proposed to resume the activities of the latter in compliance with the established anti-epidemic rules, in accordance with the provisions of Annex 18 to the Order No. 17-N of the Minister of Health of the Republic of Armenia of August 4, 2020. At the same time, we consider it a priority that everyone in the education system strictly observes the anti-epidemic rules

Сообщение Ուշադրություն բոլոր նրանց համար, ովքեր դպրոց են հաճախում появились сначала на .


Նյութը պատրաստեց ingablog.ru-ն

от admin