>

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանի 2020 թվականի օգոստոսի 31-ի «Հանրակրթական հիմնական ընդհանուր, մասնագիտացված և հատուկ պետական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների 2020-2021 ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական պլանները հաստատելու մասին» N 25-Ն հրամանում փոփոխություններ են կատարվել։

Այն ուժի մեջ է մտել նոյեմբերի 2-ին։

Իրավաբան.net-ը հայտնում է, որ փոփոխությունների համաձայն․ ուսումնական պարապմունքները ուսումնական հաստատություններում կավարտվեն 2021թ. հունիսի 4-ին12-րդ դասարանների համար և հունիսի 18-ին 1-11-րդ դասարանների համար ապահովելով առնվազն 30 ուսումնական շաբաթառաջին, 32 երկրորդ և 34` երրորդից տասներկուերորդ դասարանների համար:
Քոչարյանի զոհերը

Բոլոր հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սահմանվում է 6-օրյա աշխատանքային շաբաթ:


Առաջին դասարանցիների ձմեռային արձակուրդները տրվում են 2020թ. դեկտեմբերի 28-ից 2021թ. հունվարի 24-ը ներառյալ, գարնանայինը` 2021թ. մարտի 22-ից ապրիլի 4-ը ներառյալ:

Երկրորդ դասարանցիների ձեմռային արձակուրդները տրվում են 2020թ. դեկտեմբերի 28-ից 2021թ. հունվարի 17-ը ներառյալ և գարնանայինը` 2021թ. մարտի 22-ից 28-ը ներառյալ:

Ուսումնական պարապմունքների ընթացքում 3-11-րդ դասարանների սովորողներին տրվում են արձակուրդներձմեռային 2020թ. դեկտեմբերի 28-ից 2021թ. հունվարի 10-ը ներառյալ, գարնանային արձակուրդ չի նախատեսվում:

Ուսումնական պարապմունքների ընթացքում 12-րդ դասարանների սովորողներին տրվում է ձմեռային արձակուրդ՝ 2020թ. դեկտեմբերի 28-ից 2021թ. հունվարի 10-ը ներառյալ։ Գարնանային արձակուրդ չի նախատեսվում:


Իրավաբան.net

Amendments have been made to the order N 25-N of August 31, 2020 of the Minister of Education, Science, Culture and Sports Arayik Harutyunyan “On approving the exemplary curricula of the 2020-2021 academic year of the main general, specialized and special state educational programs implementing special state programs”.

It entered into force on November 2.Iravaban.net reports that according to the changes ․ Educational classes in educational institutions will end in 2021. June 4 for 12th graders և June 18 for grades 1-11, providing at least 30 school weeks for first, 32 for second երկրորդ 34 for third to twelfth graders.

A 6-day working week is established in all general education institutions.

First graders’ winter vacations are given in 2020. December 28, 2021 January 24 inclusive, spring 2021 March 22 to April 4, inclusive.

Second graders’ winter vacations are given in 2020. December 28, 2021 January 17, including `spring 2021 March 22-28, inclusive.

During the educational classes, the students of 3rd-11th grades are given vacations: winter, 2020. December 28, 2021 No spring break is planned for January 10, inclusive.

During the educational classes, the 12th grade students are given a winter vacation, 2020. December 28, 2021 January 10, inclusive. No spring break is planned.

Сообщение Նախարարի հրամանը՝ արձակուրդների և ուսումնական տարվա ավարտի ժամկետների վերաբերյալ․ վերջին փոփոխությունները появились сначала на .


от admin

-->