>

Lusine Badalyan
Только что ·
Վերջին մղձավանջային օրերի ընթացքում հուսով էի , որ կարող ենք մի բան փոխել , ստեղծված իրավիճակում քաղել առավելագույնըի շահ Հայաստանի Հանրապետության սառը դատողությամբ և միասնական ուժով, և դրա համար պատրաստ էի ամեն ինչ ներդնել, որովհետև

երկիրը կանգնած է մեծ վտանգի առաջ …որովհետև ներքին կայունությունն ամենակարևորն է ։
Հիմա, դիմում եմ ԱԺ նախագահպարոն Արարատ Միրզոյանին . Ես դեռևս այն չարաբաստիկ գիշերը գրել էի իմ դիմումը , հիշու'մ եք , բայց երբ Ձեր նկատմամբ տեղի ունեցավ բռնություն , ես այն հետ վերցրի , որովհետև Ձեզ այդ վիճակում միայնակ թողնելն առնվազն անարդարացի կլիներ ։ ՀՀ վարչապետի վերջին գրառումից հետո, ես ստիպված եմ կայացնել որոշում և հուսով եմ Դուք ինձ կհասկանաք
Քոչարյանի զոհերը

որպես Ձեր ուսանողական ընկեր , որպես ձեզ հետ երբեմն նույնիսկ դժվար ճանապարհ անցած մարդ ։
եթե Իմ Քայլը հենց այս պահին անհապաղ գործուն քայլեր չի ձեռնարկում , ես վայր եմ դնում իմ մանդատը ։
Շնորհակալ եմ ըմբռնման համար


Lusine Badalyan:
Just what ·
During the last nightmarish days, I hoped that we could change something, reap the maximum in the current situation, for the benefit of the Republic of Armenia, with cold judgment, with a united force, for that I was ready to invest everything, because

The country is in great danger … because internal stability is the most important.
Now, I address the NA Speaker, Mr. Ararat Mirzoyan.
I wrote my application that fateful night, you remember, but when there was violence against you, I took it back because it would be at least unfair to leave you alone in that state.ve to make a decision ով I hope you will understand me as your student friend, as a person who has sometimes even gone through a difficult journey with you.
If My Step does not take immediate action at this time, I will resign.
Thank you for your understanding

Сообщение Լուլուն շտապ գրառում կատարեց և հայտնեց, որ… появились сначала на .


от admin

-->