>

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացնում է, որ արտերկրում գտնվող որոշ օգտատերեր սոցիալական ցանցերի հայկական տիրույթում տարածում են հայ­տարարություններ, որոնցում ներկայանալով որպես մի­ջազգային ֆինան­սական կառույցների ներ­կայաց­ուցիչ­ներ,

վարկային պարտավորու­թյուն­նե­րի կատար­ման, ինչպես նաև կենցաղային ֆինանսա­կան խնդիրների լուծ­ման հարցում աջակցու­թյուն ցուցաբերելու պատրվա­կով, փորձում են հայազգի օգտատերերից կորզել անձնական տվյալներ: Մաս­նավորապես՝ www.facebook.com սոցիալական ցանցի «Dawaasuren Nymsuren» էջի օգ­տատերը, նշված սոց­ցանցի տարբեր խմբերում և հայալեզու գրառումների մեկնա­բանություն­ներում տարածում է հայտարարություն, որում ներկայա­նալով որպես 25 տարվա փորձ

ունեցող ֆինանսա­կան կառույցի աշխատա­կից՝ աջակցու­թյուն է առաջարկում բանկերի նկատմամբ պարտավորու­թյունների կա­տարման, շինարարական ծրագրերի իրականացման և ֆի­նանսական դժվարություն­ների հաղթահարման հարցում: Փաստացի, շահավետ պայմաններով գու­մար

տրամադրելու քողի տակ, փորձ է արվում ստա­նալ ամբողջական անձ­նական տվյալներ: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ՀՀ քաղաքացիներից խաբեությամբ ձեռք բեր­ված անձնական տվյալները կարող են օգտագործվել Հայաստանի Հանրա­պետությունում և Արցախի Հանրապետությունում անձի, հասարա­կության ու պետության անվտան­գության դեմ ուղղված գործու­նե­ություն իրակա­նացնելու


նպատա­կով, ազգաբնակչությանը հորդորում ենք համա­ցանցում չարձագանքել կասկածելի բո­վանդակու­թյամբ նմանատիպ հայտա­րա­րու­թյուն­ներին, սոցիալական ցան­ցերում շփումների ընթացքում անծանոթ անձանց չտրա­մադրել անձնական տվյալներ, դրսևորել զգոնություն և աչալրջու­թյուն:

The National Security Service of the Republic of Armenia informs that some users abroad spread advertisements in the Armenian domain of social networks, in which they present themselves as representatives of international financial institutions, trying to extort personal data from Armenian users under the pretext of fulfilling credit obligations and assisting in solving financial problems. : In particular, the user of the “Dawaasuren Nymsuren” page of the social network www.facebook.com, in various comments of the mentioned social networks, spreads an announcement in the comments of Armenian-language posts, in which he presents himself as an employee of a financial institution with 25 years of experience. հարցում Overcoming financial difficulties. Under the g

uise of providing money on favorable terms, an attempt is made to obtain complete personal information. Taking into account the fact that fraudulently obtained personal data from RA citizens can be used in the Republic of Armenia to carry out activities against the security of the person, society and state in the Republic of Artsakh, we urge the population not to respond to such suspicious content on the Internet, not to provide strangers. personal data, show vigilance և vigilance.

Сообщение ԱԱԾ-ի նոր բացահայտումը և զգուշացումը. բոլորդ պետք է զգոն լինեք появились сначала на .


от admin

-->