>

Նիկոլ Փաշինյանը ՀՀ վարչապետի 2019 թվականի հունիսի 1-ի n 661-լ որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին որոշում է ստորագրել.

«Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով և 34-րդ հոդվածով՝
Քոչարյանի զոհերը


  1. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2019 թվականի հունիսի 1-ի «Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կանոնադրությունը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի

2018 թվականի հունիսի 11-ի N 701-Լ, N 703-Լ և N 705-Լ որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 661-Լ որոշման հավելվածի 11-րդ կետի 32-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ․

«32) իրականացնում է մշակութային արժեքների ապօրինի արտահանմանն ու ապօրինի ներմուծմանը, մշակութային արժեքների նկատմամբ սեփականության իրավունքի ապօրինի փոխանցմանը կանխող և կանխարգելող միջոցառումներ, ընդունում

է որոշումներ բռնագրավված մշակութային արժեքները պետական թանգարաններ, գրադարաններ, արխիվներ մշտական պահպանության հանձնելու վերաբերյալ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան»,-ասված է որոշման մեջ:


Nikol Pashinyan signed a decision on making changes in the RA Prime Minister’s decision n 661-l of June 1, 2019.Pursuant to Article 33, Part 1, Clause 3 of Article 33 of the Law of the Republic of Armenia “On Normative Legal Acts”, Article 34:

  1. To approve the Charter of the Ministry of Education, Science, Culture and Sport of the Prime Minister of the Republic of Armenia of June 1, 2019, the Prime Minister of the Republic of Armenia

On recognizing the decisions N 701-L, N 703-L և N 705-L of June 11, 2018 as invalid ”to rewrite the 32nd sub-item of the 11th point of the appendix to the decision N 661-L with the following edition ․

“32) implements measures to prevent the illegal export and illegal import of cultural property, the illegal transfer of ownership of cultural property, makes decisions on the transfer of confiscated cultural property to state museums, libraries, archives in accordance with the legislation of the R

Сообщение ՇՏԱՊ ԼՈՒՐ. Նիկոլ Փաշինյանը նոր որոշում է ստորագրել, ըստ որի… появились сначала на .


от admin

-->