>

ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը շարունակում է վերահսկողական աշխատանքները հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում՝ դիտարկելով Covid-անվտանգության կանոնների պահպանումը։ Վերջիններս սահմանված են ՀՀ առողջապահության նախարարի 24-ն հրամանով՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=147225։ Հաստատությունում առողջ և անվտանգ պայմանների ապահովման


պարտականությունը ողջ ծավալով կրում է դրա ղեկավարը։ Հանրակրթական հաստատությունների համար, մասնավորապես, սահմանված է. Դասարանի աշակերտների թիվը չի գերազանցում 20-ը, չեն իրականացվում զանգվածային միջոցառումներ (ֆիլմերի դիտում, սպորտային միջոցառում, զվարճանք, բեմականացում) ժամանակավորապես չեն գործում երկարօրյա ծառայությունները,

loading...խմբակները, բացառությամբ՝ հեռավար եղանակով կազմակերպվողների, ժողովները և հավաքները կազմակերպվում են հեռավար, եթե անհնար է՝ բացօթյա, կամ այլ վայրում՝ պահպանելով սանիտարահամաճարակային կանոնները։ ️ Մուտքի մոտ, դասասենյակներում, սանհանգույցներում, միջանցքներում, վարչական մասում տեղադրվում են «Օգտագործված դիմակներ» մակնշմամբ ոտնակով փակվող աղբամաններ, օգտագործված դիմակները հավաքվում են հերմետիկ փակ

տոպրակներով և հեռացվում կենցաղային աղբի հետ։ Մուտքի մոտ, դասասենյակներում, սանհանգույցներում տեղադրվում են տարաներ՝ ախտահանման առնվազն 70%-ոց սպիրտային հիմքով ախտահանիչ միջոցով՝ յուրաքանչյուր մտնողի ձեռքերի պարտադիր ախտահանման համար։ Սովորողները, անձնակազմը և այցելուները պարտադիր դնում են դիմակ՝ բացառությամբ լսողության և խոսքի խանգարումներ, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցողների։


The RA և Health և Labor Inspection Body continues the control work in the educational institutions implementing general education programs, observing the observance of Covid-safety rules. The latter are defined by the 24th order of the RA Minister of Health: https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=147225. The responsibility for ensuring healthy and safe conditions in the institution is fully borne by its head. For general education institutions, in particular, it is defined:

The number of students in the class does not exceed 20, no mass events are held (watching movies, sports events, entertainment, staging). Long-term services are temporarily closed, except for those organized remotely, meetings and gatherings are organized remotely, if impossible, outdoors. , or elsewhere, observing the sanitary-epidemiological rules. Աղբ At the entrance, in classrooms, bathrooms, corridors, in the administrative part, garbage bins with the label “Used masks” are installed, used masks are collected in hermetically sealed bags և removed with household garbage. Containers are placed at the entrance, in classrooms, bathrooms, with a disinfectant of at least 70% alcohol-b

ased disinfection for the obligatory disinfection of each entrant’s hands. Students, staff և visitors must wear a mask, except for those with hearing and speech disorders, those with special educational needs.

Сообщение Ուշադրություն. նոր և կարևոր որոշում. բոլոր նրանց համար, ովքեր դպրոց են հաճախում появились сначала на .


add
loading...
.

от admin