>

ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը շարունակում է վերահսկողական աշխատանքները հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում՝ դիտարկելով Covid-անվտանգության կանոնների պահպանումը։ Վերջիններս սահմանված են ՀՀ առողջապահության նախարարի 24-ն հրամանով՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=147225։ Հաստատությունում առողջ և անվտանգ պայմանների ապահովման


պարտականությունը ողջ ծավալով կրում է դրա ղեկավարը։ Հանրակրթական հաստատությունների համար, մասնավորապես, սահմանված է. Դասարանի աշակերտների թիվը չի գերազանցում 20-ը, չեն իրականացվում զանգվածային միջոցառումներ (ֆիլմերի դիտում, սպորտային միջոցառում, զվարճանք, բեմականացում) ժամանակավորապես չեն գործում երկարօրյա ծառայությունները,
Քոչարյանի զոհերը

խմբակները, բացառությամբ՝ հեռավար եղանակով կազմակերպվողների, ժողովները և հավաքները կազմակերպվում են հեռավար, եթե անհնար է՝ բացօթյա, կամ այլ վայրում՝ պահպանելով սանիտարահամաճարակային կանոնները։ ️ Մուտքի մոտ, դասասենյակներում, սանհանգույցներում, միջանցքներում, վարչական մասում տեղադրվում են «Օգտագործված դիմակներ» մակնշմամբ ոտնակով փակվող աղբամաններ, օգտագործված դիմակները հավաքվում են հերմետիկ փակ
տոպրակներով և հեռացվում կենցաղային աղբի հետ։ Մուտքի մոտ, դասասենյակներում, սանհանգույցներում տեղադրվում են տարաներ՝ ախտահանման առնվազն 70%-ոց սպիրտային հիմքով ախտահանիչ միջոցով՝ յուրաքանչյուր մտնողի ձեռքերի պարտադիր ախտահանման համար։ Սովորողները, անձնակազմը և այցելուները պարտադիր դնում են դիմակ՝ բացառությամբ լսողության և խոսքի խանգարումներ, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցողների։


The RA և Health և Labor Inspection Body continues the control work in the educational institutions implementing general education programs, observing the observance of Covid-safety rules. The latter are defined by the 24th order of the RA Minister of Health: https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=147225. The responsibility for ensuring healthy and safe conditions in the institution is fully borne by its head. For general education institutions, in particular, it is defined:

The number of students in the class does not exceed 20, no mass events are held (watching movies, sports events, entertainment, staging). Long-term services are temporarily closed, except for those organized remotely, meetings and gatherings are organized remotely, if impossible, outdoors. , or elsewhere, observing the sanitary-epidemiological rules. Աղբ At the entrance, in classrooms, bathrooms


, corridors, in the administrative part, garbage bins with the label “Used masks” are installed, used masks are collected in hermetically sealed bags և removed with household garbage. Containers are placed at the entrance, in classrooms, bathrooms, with a disinfectant of at least 70% alcohol-b

ased disinfection for the obligatory disinfection of each entrant’s hands. Students, staff և visitors must wear a mask, except for those with hearing and speech disorders, those with special educational needs.

Сообщение Ուշադրություն. նոր և կարևոր որոշում. բոլոր նրանց համար, ովքեր դպրոց են հաճախում появились сначала на .


от admin

-->