>

«Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածով սահմանվում է, թե ինչ պարտականություններ ունեն սեփականատրերը՝ ընդհանուր բաժնային սեփականության նկատմամբ։


Ասյպիսով,
  1. Ընդհանուր բաժնային սեփականության սեփականատերերի պարտականությունը այդ սեփականությունն օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված կարգով պահպանելն ու շահագործելն է:
  2. Ընդհանուր բաժնային սեփականության յուրաքանչյուր սեփականատեր պարտավոր է իր բաժնին համաչափորեն մասնակցել պարտադիր նորմերի պահանջների կատարմանն ուղղված ծախսերին, հարկերին, տուրքերին և մյուս վճարներին, ինչպես նաև գույքի պահպանման և շահագործման այլ ծախսերին:

  1. Սեփականատերերից մեկի կամ կառավարման մարմնի կամ համայնքի կամ այլ անձի կողմից առանց սույն օրենքով նախատեսված կարգով սեփականատերերի համաձայնության կատարած անհարկի ծախսերը սեփականատերերի կողմից չեն հատուցվում:
  2. Սեփականատիրոջ կողմից իրեն պատկանող շինության չօգտագործումը կամ ընդհանուր բաժնային սեփականությունից օգտվելուց հրաժարվելը հիմք չի հանդիսանում պարտադիր նորմերի իրականացման համար սահմանված ծախսերին նրա մասնակցելուց լրիվ կամ մասնակիորեն ազատվելու համար:

Հավելենք, որ բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականությունը՝ հողամասի նկատմամբ յուրաքանչյուր բնակարանի կամ ոչ բնակելի տարածքի սեփականատիրոջ բաժինը որոշվում է տվյալ սեփականատիրոջը պատկանող բնակարանի կամ ոչ բնակելի տարածքի մակերեսի հարաբերությամբ այդ շենքի բոլոր բնակարանների ու ոչ բնակելի տարածքների մակերեսներին և արտահայտվում է կոտորակով:


Իրավաբան.netArticle 9 of the Law on the Management of an Apartment Building defines the obligations of the owners towards the common share property.

Thus,

  1. The obligation of the owners of the common share property is to preserve and exploit that property in the manner prescribed by law and other legal acts.
  2. Each owner of the common share property is obliged to proportionally participate in his share in the expenses, taxes, duties and other payments aimed at fulfilling the requirements of the mandatory norms, as well as in other costs of

  1. property maintenance and operation.
  2. Unnecessary expenses incurred by one of the owners or the governing body or the community or another person without the consent of the owners in the manner prescribed by this law shall not be reimbursed by the owners.
  3. The owner’s non-use of the building belonging to him or his refusal to use the common share property is not a ground for exempting him from full or partial participation in the expenses established for the implementation of the mandatory norms.

It should be added that the total share ownership of an apartment or subdivided building, the

Сообщение Ուշադրություն. Շենքում ապրողները պետք է իմանան, որ… появились сначала на .


от admin

-->