>

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ԵՎ ԱՄՍՎԱ ԵՂԱՆԱԿԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ (2020թ.) Դեկտեմբերը ձմռան առաջին ամիսն է: Ամսական միջին ջերմաստիճանը հանրապետությունում կազմում է -3.90C: Բարձր լեռնային շրջաններում 2000մ և ավելի (Պաղակն, Եռաթմբեր) ջերմաստիճանի ամսական միջին արժեքները բավականին ցածր են’ -5…-110C: Ձմռան ամենացուրտ ամիսը հունվարն է, սակայն ձմեռների 18-20% դեպքում ամենացուրտը եղել է դեկտեմբերը: Որպես կանոն դեկտեմբերի ամենացածր ջերաստիճանը դիտվում է ամսվա երրորդ տասնօրյակում, սակայն առանձին դեպքերում (1984թ.) հյուսիս-արևելյան շրջաններում այն դիտվել է

առաջին տասնօրյակում (Օձուն, Բագրատաշեն): Առավել ցուրտ դեկտեմբերներ են դիտվել 1932, 1933, 1941, 1948, 1953, 1970, 1982, 1984, 1987թթ., 2002թթ., երբ օրական միջին ջերմաստիճանը նույնիսկ հովտային շրջաններում իջել է մինչև 14… -150C, իսկ բացարձակ նվազագույնը 2002 թվականին հովտային շրջաններում հասել է -320C: Լեռնային շրջաններում ամենացածր ջերմաստիճանը հասել է -400C (Պաղակն) 1948թ: Խիստ ցածր ջերմային ռեժիմով առանձնացել է 2002թ. դեկտեմբերը’ օդի ջերմաստիճանը ամսվա երկրորդ կեսին օր օրի նվազել է’ դեկտեմբերի 28-ին հասնելով ամենացածր արժեքներին: Արարատյան դաշտում նվազագույն ջերմաստիճանը գրանցվել է -320C (Արարատ),
Քոչարյանի զոհերը

ցերեկը -160C, Երևանում’ –280C: Դիտված ջերմաստիճանները գերազանցեցին բացարձակ նվազագույն արժեքները: Մինչ այդ այստեղ գրանցված բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը եղել է -270C (1953թ): Առավել տաք դեկտեմբերներ են դիտվել 1938, 1940, 1966, 1980, 1981, 1998, 2008, 2018թթ. այդ տարիներին առավելագույն ջերմաստիճանը հասել է +21…+220C (Երևան, Արտաշատ, Արմավիր), արևելքում’ +24…+260C (Շնող, Բագրատաշեն, Կապան): Օդի հարաբերական խոնավությունը դեկտեմբերին բավականին բարձր է’ 70% և ավելի: Տեղումների միջին քանակը կազմում է 38մմ: Տեղումների նվազագույն քանակը (մինչև 20մմ) դիտվում է Արարատյան դաշտի ցածրադիր շրջաններում և հարավ-արևելքում: Սևանա լճի ափամերձ շրջաններում այն հասնում է 20-25մմ, նախալեռներում’ 30մմ, լեռնային շրջաններում’ 60մմ, բարձր լեռնային շրջաններում’ 80-90մմ: Ամենախոնավ դեկտեմբերները
հանրապետությունում դիտվել է 1946, 1956, 1958, 1969, 1987, 2003թթ, երբ տեղումների քանակը կազմել է ամսական նորմայի 200-300%, ամենաչոր դեկտեմբերները դիտվել են 1911, 1947, 1961, 1980, 1995, 1999, 2004թթ, երբ հանրապետության հովտային շրջաններում ընդանրապես տեղումներ չեն գրանցվել: Տեղումները հիմնականում դիտվում են ձյան տեսքով: Հյուսիս արևելյան և հարավ արևելյան տաք շրջաններում դեկտեմբերի առաջին և երկրորդ տասնօրյակում կայուն ձնածածկ չի գոյանում: Հիմնականում գերակշռում է անդորր եղանակը, քամու մեծ արագություններ դիտվում են լեռներում և լեռնանցքներում: Առավելագույն արագությունները հասնում են մինչև 18-20 մ/վրկ, պոռթկումները’23 մ/վրկ: Արևափայլի տևողությունը տարածքում միջինը կազմում է 116 ժամ: Դեկտեմբերը բնութագրվում է հաճախակի մառախուղներով: Մառախուղ առավել հաճախ դիտվում է Արարատյան դաշտում,

Սյունիքում և Շիրակում: Արարատի և Արմավիրի մարզեր, Արագածոտնի և Կոտայքի մարզի նախալեռնային շրջաններ Օդի միջին ամսական ջերմաստիճանը կանխատեսվում է 0…+10C, որը 1-2 աստիճանով բարձր է բազմամյա միջին արժեքից: Ամսվա առաջին տասնօրյակում հնարավոր է օդի ջերմաստիճանի բարձրացում ցերեկը՝ մինչև +8…+100C, երրորդ տասնօրյակում’ օդի ջերմաստիճանի նվազում’ գիշերը մինչև -10…-120C (դիտված պատմական նվազագույնը՝ -27…-320C, առավելագույնը՝ +18…+220C): Ամսական տեղումների քանակը կանխատեսվում է նորմայից պակաս (նորման՝ 15-26 մմ): Առանձին օրեր կդիտվի մառախուղ: Շիրակի և Գեղարքունիքի մարզեր, Արագածոտնի և Կոտայքի մարզի լեռնային շրջաններ Օդի միջին ամսական ջերմաստիճանը կանխատեսվում է -4…-60C, որը 1-2 աստիճանով բարձր է բազմամյա միջին արժեքից: Ամսվա առաջին տասնօրյակում հնարավոր է օդի ջերմաստիճանի բարձրացում ցերեկը’ մինչև +5…+80C, երրորդ տասնօրյակում’ օդի ջերմաստիճանի նվազում, գիշերը մինչև -15…-200C (դիտված պատմական նվազագույնը՝ -31…-360C, առավելագույնը՝ +15…+180C): Ամսական տեղումների քանակը կանխատեսվում է նորմայից պակաս (նորման’ 18-55 մմ): Առանձին օրեր կդիտվի մառախուղ: Լոռու մարզ Օդի միջին ամսական ջերմաստիճանը


կանխատեսվում է 0…-20C, որը 1-2 աստիճանով բարձր է բազմամյա միջին արժեքից: Ամսվա առաջին տասնօրյակում հնարավոր է օդի ջերմաստիճանի բարձրացում ցերեկը’ մինչև +10…+120C, երրորդ տասնօրյակում’ օդի ջերմաստիճանի նվազում’ գիշերը մինչև -15…-200C (դիտված պատմական նվազագույնը՝ -26…-310C, առավելագույնը՝ +19…+210C): Ամսական տեղումների քանակը կանխատեսվում է նորմայից պակաս (նորման’ 19-20 մմ): Տավուշի մարզ Օդի միջին ամսական ջերմաստիճանը կանխատեսվում է +1…+30C, որը 1-2 աստիճանով բարձր է բազմամյա միջին արժեքից: Ամսվա առաջին տասնօրյակում հնարավոր է օդի ջերմաստիճանի բարձրացում ցերեկը’ մինչև +10…+140C, երրորդ տասնօրյակում’ օդի ջերմաստիճանի նվազում’ գիշերը մինչև -5…-100C (դիտված

պատմական նվազագույնը՝ -15…-200C, առավելագույնը՝ +22…+260C): Ամսական տեղումների քանակը կանխատեսվում է նորմայից պակաս (նորման’ 21-23 մմ): Վայոց Ձորի մարզ Օդի միջին ամսական ջերմաստիճանը կանխատեսվում է նախալեռնային շրջաններում 0…+10C, լեռնային շրջաններում’ -4…-60C, որը 1-2 աստիճանով բարձր է բազմամյա միջին արժեքից: Ամսվա առաջին տասնօրյակում հնարավոր է օդի ջերմաստիճանի բարձրացում ցերեկը նախալեռնային շրջաններում մինչև +8…+100C, լեռնային շրջան


DECEMBER CLIMATE CHARACTERISTICS AND WEATHER FORECAST (2020) December is the first month of winter. The average monthly temperature in the republic is -3.90C. In the high mountainous regions, the average monthly values ​​of 2000 (more (Paghakn, Teratmber) are quite low – -5 …- 110C. The coldest month of winter is January, but in 18-20% of winters the coldest month was December. As a rule, the lowest temperature in December is observed in the third ten days of the month, but in some cases (1984) in the northeastern regions it was observed in the first ten days (Odzun, Bagratashen). The coldest December was observed in 1932, 1933, 1941, 1948, 1953, 1970, 1982, 1984, 1987

, 2002, when the average daily temperature even in the valleys dropped to 14 … -150C, and the absolute lowest in 2002 was the valley. reached -320C in the regions. The lowest temperature in the mountains reached -400C (Paghakn) in 1948. It stood out in 2002 with a very low temperature regime. December: The air temperature dropped day by day in the second half of the month, reaching the lowest values ​​on December 28. The minimum temperature was -320C in Ararat Valley (Ararat), -160C in the daytime, -280C in Yerevan. The observed temperatures exceeded the absolute minimum values. Prior to that, the absolute minimum temperature recorded here was -270C (1953). The warmest

December was observed in 1938, 1940, 1966, 1980, 1981, 1998, 2008, 2018. In those years the maximum temperature reached +21 … + 220C (Yerevan, Artashat, Armavir), in the east – +24 … + 260C (Shnogh, Bagratashen, Kapan). The relative humidity in December is quite high – 70%: more. The average precipitation is 38 mm. The lowest amount of precipitation (up to 20 mm) is observed in the lowlands of the Ararat Valley, in the south-east. It reaches 20-25 mm in the coastal areas of Lake Sanaa, 30 mm in the foothills, 60 mm in the mountains, and 80-90 mm in the high mountains.

The wettest December was observed in the republic in 1946, 1956, 1958, 1969, 1987, 2003, when the amount of precipitation was 200-300% of the monthly norm, the driest December was observed in 1911, 1947, 1961, 1980, 1995, 1999, 2004, when the valley of the republic No precipitation was registered in the regions. Precipitation is mainly observed in the form of snow. In the warm regions of the North-East and South-East, no stable snow cover is formed during the first or second decade of December. Mostly calm weather prevails, high wind speeds are observed in the mountains and mountain passes. Maximum speeds reach up to 18-20 m / s, explosions – 23 m / s. The average duration of lightning in the area is 116 hours. December is charact

Сообщение Ինչ եղանակ է լինելու առաջիկայում. Գագիկ Սուրենյանը կարևոր տեղեկություններ է հայտնում появились сначала на .


от admin

-->