>

Եկամտային հարկը օրենսգրքով սահմանված կարգով, չափով և ժամկետներում պետական բյուջե վճարվող պետական հարկ է: Այս մասին սահմանում է Հարկային օրենսգիրքը։
Քոչարյանի զոհերը
Ժամանակահատված Եկամտային հարկի դրույքաչափը
2020 թվականի հունվարի 1-ից 23 տոկոս
2021 թվականի հունվարի 1-ից 22 տոկոս
2022 թվականի հունվարի 1-ից 21 տոկոս
2023 թվականի հունվարի 1-ից 20 տոկոս

Եկամտային հարկ վճարողներ են համարվում ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք: Անհատ ձեռնարկատերերը և նոտարները՝ որպես ֆիզիկական անձինք, եկամտային հարկ վճարողներ են համարվում միայն անձնական եկամուտների մասով:
Հարկման բազայի նկատմամբ եկամտային հարկը հաշվարկվում է հետևյալ դրույքաչափերով.


Income tax is a state tax paid to the state budget on time, in the manner and amount defined by the Code. This is defined by the Tax Code.

Income taxpayers are considered to be resident or non-resident individuals.


Individual entrepreneurs և Notaries, as individuals, are considered income taxpayers only in terms of personal income.

Income tax on the tax base is calculated at the following rates:

Сообщение Կարևոր տեղեկություն՝ ՀՀ-ում աշխատող քաղաքացիների համար․ 2021-ին … появились сначала на .


от admin

-->