>

Եկամտային հարկը օրենսգրքով սահմանված կարգով, չափով և ժամկետներում պետական բյուջե վճարվող պետական հարկ է: Այս մասին սահմանում է Հարկային օրենսգիրքը։

Ժամանակահատված Եկամտային հարկի դրույքաչափը


2020 թվականի հունվարի 1-ից 23 տոկոս
2021 թվականի հունվարի 1-ից 22 տոկոս
2022 թվականի հունվարի 1-ից 21 տոկոս
2023 թվականի հունվարի 1-ից 20 տոկոս
Քոչարյանի զոհերը

Եկամտային հարկ վճարողներ են համարվում ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք: Անհատ ձեռնարկատերերը և նոտարները՝ որպես ֆիզիկական անձինք, եկամտային հարկ վճարողներ են համարվում միայն անձնական եկամուտների մասով:
Հարկման բազայի նկատմամբ եկամտային հարկը հաշվարկվում է հետևյալ դրույքաչափերով.


Income tax is a state tax paid to the state budget on time, in the manner and amount defined by the Code. This is defined by the Tax Code.

Periodic Income Tax Rate
23% from January 1, 2020
22% from January 1, 2021
21% from January 1, 2022
20% from January 1, 2023


Income taxpayers are considered to be resident or non-resident individuals. Individual entrepreneurs և Notaries as individuals are considered income taxpayers only in terms of personal income.

Income tax on the tax base is calculated at the following rates:

Сообщение Կարևոր տեղեկություն՝ ՀՀ-ում աշխատող քաղաքացիների համար․ 2021թ․-ից արդեն կարող եք… появились сначала на .


от admin

-->