>

Պրոյեկտիվ մեթոդ, հոգեդիագնոստիկ մեթոդ՝ նախատեսված անձի հետազոտության համար, որին մեծապես բնորոշ է անձի գնահատման ամբողջական մոտեցում, այլ ոչ թե առանձին գծերի դուրս բերում։ Պրոյեկտիվ, անհատական թեստերը սկզբնապես նախատեսված են եղել կլինիկական հոգեբաններին օգնության համար բնավորության և հուզական խանգարումների ախտորոշման մեջ։Նրանց համար հիմք է ծառայել Զիգմունդ Ֆրոյդի տեսության այն դրույթը, որի համաձայն՝ չգիտակցված գործընթացները կարևոր են հոգեպաթոլոգիայի հասկացման համար։ Հետևաբար, պրոյեկտիվ գնահատման նպատակը անձի չգիտակցված կոնֆլիկտների, նրա վախերի և անհանգստության աղբյուրների բացահյտումն է։«Պրոյեկտիվ մեթոդ» տերմինն առաջադրել է Լ.


Ֆրանկը այն մեթոդների անվանման համար, որոնցում փորձարկվոեղին տալիս են անորոշ ազդակներ, որոնց բովանդակությունը չի ենթադրում հստակ, տվյալ մշակույթով պայմանավորված պատասխաններ։Այսպիսի մեթոդները թույլ են տալիս մարդկանց անորոշ նյութի վրա պրոյեկտել իրենց հույզերը, պահանջմունքները, դիրքորոշումները։Ենթադրվում է, որ թեստային ազդակներին տրված պատասխաններում հայտնաբերվում են անձի պաշտպանական մեխանիզմները, ճնշված
Քոչարյանի զոհերը

իմպուլսները, «ներքին» ասպեկտները։Պրոյեկտիվ բոլոր թեստերը առանձնանում են մի շարք կարևոր առանձնահատկություններով։Բոլորը ներառում են անորոշ կամ չկառուցվածքավորված թեստային ազդակներ։ Հետազոտողը երբեք չի հաղորդում փորձարկվողին թեստավորման իրական նպատակների մասին՝ չնշելով նաև պատասխանների մեկնաբանման առանձնահատկությունները։Հրահանգներում ընդգծվում է, որ ճիշտ կամ սխալ պատասխաններ այստեղ չեն կարող լինել, և փորձարկվողն իրավունք ունի պատասխանել այնպես, ինչպես ցանկանում է։Նրա պատասխանների հաշվարկը և մեկնաբանումը հիմվում է նշանակալից չափով հետազոտողի սուբյեկտիվ դատողությունների վրա՝ արտացոլելով նրա կլինիկական փորձը։Այսպիսով, պրոյեկտիվ մեթոդներում ապահովվում է առաջադրանքի իմաստի քողարկվածությունը։
Ըստ համապատասխան հրահանգի՝ թեստային ազդակները լրացվում, զարգացվում և մեկնաբանվում են փորձարկվողի կողմից։Հրահանգի և վերջնանպատակի կապը միանշանակ չէ, անորոշ է։ Պրոյեկտիվ մեթոդներում պատասխանները սահմանափակ չեն և անմիջականորեն բխում են անձի անհատականությունից, հուզականությունից, ընկալումից, կենսափորձից և այլն։Հոգեդիագնոստիկ մեթոդների այս խումբն ունի կիրառության լայն բնագավառ և նախատեսված են տարբեր տարիքային խմբերի հետազոտման համար։Թեև ապահովում են մեկնաբանման մեծ հնարավորություններ և համարվում առավել օբյեկտիվ, այնուամենայնիվ, պահանջում են մասնագիտական մեծ փորձ, մեթոդիկաների տիրապետման հմտություններ և կարողություններ։


Projective method, a psychodiagnostic method intended for the examination of a person, which is largely characterized by a complete approach to the assessment of the person, and not by drawing separate lines. Projective, individualized tests were originally designed to assist clinical psychologists in diagnosing personality disorders and emotional disorders. Therefore, the purpose of projective assessment is to reveal the sources of a person’s unconscious conflicts, fears, and anxieties. Frank for naming methods in which the test subject is given vague signals, the content of which does not imply clear, culturally appropriate answers. These are the defense mechanisms of the person, the suppressed impulses, the “internal” aspects. All projective tests are


distinguished by a number of important features. All of them include vague or unstructured test signals. The researcher never informs the subject about the real purpose of the test, without mentioning the specifics of the interpretation of the answers. The instructions emphasize that there can be no right or wrong answers, on the subjective judgments of the researcher, reflecting his clinical experience. Thus, the concealment of the meaning of the task is ensured in the projective methods. According to the corresponding instruction, the test signals are completed, developed և interpreted by the test subject. In projective meth

ods, the answers are not limited; they are directly derived from a person’s personality, emotions, perception, life experience, etc. This group of psychodiagnostic methods has a wide range of applications, they are designed for research of different age groups. They require a lot of professional experience, skills and abilities to master the methods.

Сообщение Հարցում. Նրանցից ու՞մ եք ցանկանում տեսնել ՀՀ վարչապետի պաշտոնում | Սեղմիր և քվեարկիր | Ձեր կարծիքը անչափ կարևոր է появились сначала на .


от admin

-->