>

Հոդված 1. «Հավաքների ազատության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-72-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 1-ին հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Հոդված 1. Սույն օրենքի նպատակը և կարգավորման առարկան
Քոչարյանի զոհերը

Սույն օրենքի նպատակը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 44-րդ հոդվածով և միջազգային պայմանագրերով սահմանվածհավաքների ազատության՝ խաղաղ, առանց զենքի

հավաքներին ազատորեն մասնակցելու և դրանք կազմակերպելու իրավունքի ապահովումն է։
Սույն օրենքը կարգավորում է հավաքների ազատության իրականացման և պաշտպանության պայմաններն ու կարգը:


Article 1. Article 1 of the Law of the Republic of Armenia “On Freedom of Assembly” HO-72-N of April 14, 2011 (hereinafter referred to as the Law) shall read as follows:

“Article 1. The purpose of this law is the subject of regulation


The purpose of this law is to ensure the freedom of assembly under Article 44 of the Constitution of the Republic of Armenia, defined by international treaties, to freely participate in peaceful, unarmed assemblies, and to organize them.

This law regulates the conditions and procedure for the exercise and protection of freedom of assembly.

Сообщение Հրաման չկա, չեմ կարա խփեմ․ համացանցում հայտնվել է պատահական արված ձայնագրություն появились сначала на .


от admin

-->