Շտապ․ Եթե դուք կամ ձեր ծնողները ավանդ ունեն, ապա պետք է անպայման իմանաք այս մասին — ingablog

Համաձայն «2006 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հավելվածի 4-րդ կետի, նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված
դրամական ավանդների (այսուհետ՝ ավանդ) դիմաց փոխհատուցման տրամադրումն իրականացվում է ըստ ստորև բերված սանդղակի.


Ավանդի գումարի չափը (խորհրդային ռուբլով) Տրամադրվող փոխհատուցման գումարը (ՀՀ դրամով)՝1000-ից ոչ ավելի Ավանդի գումարը x 84, 1001-ից մինչև 3000 (ներառյալ) 84000+(ավանդի 1000 խորհրդային ռուբլին գերազանցող գումարը x 29.4), 3001-ից մինչև 5000 (ներառյալ) 142800+(ավանդի 3000 խորհրդային ռուբլին գերազանցող գումարը x 16.8),

5001-ից մինչև 10000 (ներառյալ) 176400+(ավանդի 5000 խորհրդային ռուբլին գերազանցող գումարը x 8), 10000-ից ավելի 216400+(ավանդի 10000 խորհրդային ռուբլին գերազանցող գումարը x 4)

According to the 4th point of the 8th appendix of the RA law “On the state budget of 2006”, the provision of compensation for the money deposits (hereinafter referred to as deposits) made in the Republican Bank of the former USSR Savings Bank before June 10, 1993 is carried out according to the following scale.Deposit amount (in Soviet rubles) Amount of compensation provided (in AMD): not more than 1000 Deposit amount x 84, from 1001 to 3000 (inclusive) 84000+ (amount exceeding 1000 Soviet rubles x 29.4), from 3001 to և 5000 (inclusive) 142800+ (amount exceeding 3000 Soviet rubles x 16.8),


From 5001 to 10000 (inclusive) 176400+ (amount exceeding 5000 Soviet rubles x 8), more than 10000 + 216400 + amount exceeding 10000 Soviet rubles x 4

Сообщение Շտապ․ Եթե դուք կամ ձեր ծնողները ավանդ ունեն, ապա պետք է անպայման իմանաք այս մասին появились сначала на .

от admin