Ուշադրություն. ահա, թե ինչպե՞ս կարող եք մեկնել ԱՄՆ. դեսպանատունը մանրամասնում է — ingablog

Հայաստանում Ամերիկայի Միացյյալ նահանգների դեսպանատնից հայտնում են, որ որպես կանոն, օտարերկրյա պետության քաղաքացին, որը ցանկանում է մուտք գործել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, պետք է առաջին հերթին ստանա ԱՄՆ վիզա, որը փակցվում է ճանապարհորդողի անձնագրում։ Որոշ միջազգային ճանապարհորդողներ իրավունք ունեն մուտք գործելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ առանց վիզայի, եթե նրանք բավարարում են ԱՄՆ Վիզա ստանալու պահանջից


ազատված լինելու ծրագրի (VWP) պահանջները։ Վիզայից հրաժարման ծրագիրը (ՎՀԾ) վավերական էլեկտրոնային անձնագիր ունեցող ճանապարհորդներին թույլ է տալիս գործարար կամ զբոսաշրջային նպատակներով առանց վիզայի մուտք գործել Միացյալ Նահանգներ մինչև 90 օր ժամկետով: ԱՄՆ Վիզա ստանալու պահանջից ազատված լինելու ծրագրից (VWP) օգտվելու բոլոր դեպքերի համար խնդրում ենք այցելել. Ձեռնարկատիրական գործունեությունից կամ հանգստից բացի այլ նպատակներով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ճանապարհորդելու համար անհրաժեշտ է վիզա Արդյո՞ք ինձ անհրաժեշտ է վիզա

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ճանապարհորդելու համար։ Այն ճանապարհորդողները, որոնք իրավունք ունեն օգտվելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Վիզա ստանալու պահանջից ազատված լինելու ծրագրից, պետք է թույլտվություն ստանան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ մուտք գործելու համար՝ օգտագործելով Ճանապարհորդության թույլտվության էլեկտրոնային համակարգը (ESTA) հետևյալ հասցեով : Այն ճանապարհորդողները, որոնց դիմումները մերժվում են Ճանապարհորդության թույլտվության էլեկտրոնային համակարգում (ESTA), և որոնք դեռ ցանկանում են ճանապարհորդել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, պետք է լրացնեն ոչ ներգաղթային վիզա ստանալու համար դիմում


այս վեբկայքում։ 6STOPPED Հնարավոր է, որ Վիզայից հրաժարման ծրագրի գործընկեր երկրի քաղաքացիներ հանդիսացող որոշ ճանապարհորդներ, այնուամենայնիվ, չկարողանան այդ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհորդել դեպի Միացյալ Նահանգներ: Եթե 2011թ. մարտից հետո ճամփորդել եք Կորեայի Ժողովրդադեմոկրատական Հանրապետություն, Իրան, Իրաք, Լիբիա, Սուդան, Սիրիա, Սոմալի կամ Յեմեն, ապա իրավունք չունեք ճամփորդել Առանց վիզայի մուտքի ծրագրի ներքո։ Նմանապես, եթե ունեք Կորեայի Ժողովրդադեմոկրատական Հանրապետության, Իրանի, Իրաքի,

Սուդանի կամ Սիրիայի երկքաղաքացիություն, ապա կրկին իրավունք չունեք ճամփորդել Առանց վիզայի մուտքի ծրագրի ներքո։ Այդ ճանապարհորդները պետք է նախատեսված ուղևորության օրից շատ առաջ նախապես դիմեն ոչ ներգաղթային վիզայի համար, որպեսզի խուսափեն անհարկի ձգձգումներից: Ամենամոտ ապագայում ճանապարհորդելու մտադրություն ունեցողները կարող են պահանջել վիզայի տրամադրման հարցով շտապ ընդունելություն: Վիզայի տրամադրման հարցով շտապ ընդունելություն պահանջելու համար նախ սովորական ընդունելության օր նշանակեք հնարավոր ամենամոտ ամսաթվով: Այնուհետև մտեք ձեր հաշիվը, սեղմեք «Շարունակել», ընտրեք


«Պահանջել շտապ» և հետևեք ցուցումներին: Ճանապարհորդը պետք է պահանջը ներկայացնելիս նշի ճանապարհորդության օրը և նպատակը, ինչպես նաև տրամադրի ԱՄՆ Մաքսային և սահմանային պաշտպանության գործակալության՝ իր ESTA կարգավիճակի վերաբերյալ ստացած տեղեկանքի պատճենը և, եթե ESTA դիմումը մերժվել է, մերժման պատճառը: Վիզայից հրաժարման ծրագրի շրջանակներում ճանապարհորդելու սահմանափակումների, ներառյալ էլեկտրոնային անձնագիր ունենալու պահանջի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ հետևյալ կայքէջում. ԱՄՆ վիզա ստանալու դիմում ներկայացնելու համար պահանջվող քայլերը Եթե պահանջվում է

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ճանապարհորդելու նպատակով դիմել վիզա ստանալու համար, ապա այդ գործընթացի համար պահանջվում են հետևյալ քայլերը՝ Որոշեք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ճանապարհորդելու համար պահանջվող վիզայի տեսակը։ Վիզայի տեսակների մասին տեղեկություններ կարելի է գտնել հետևյալ հասցեով.Լրացրեք վիզա ստանալու դիմումի առցանց ձևը՝ DS-160. DS-160-ը ԱՄՆ Կառավարության առցանց ձևն է և կարող է միայն լրացվել հետևյալ հասցեում։ Յուրաքանչյուր դիմումատու պետք է լրացնի այս ձևը նախքան այս վեբկայքում մյուս

ծառայություններից օգտվելըՎերադարձեք այս վեբկայք և կատարեք դիմումի համար անհրաժեշտ հետևյալ քայլերը՝ Հյուպատոսական բաժնում հարցազրույցի համար պայմանավորվածություն ձեռք բերելու համար։Ստեղծեք օգտագործողի հաշիվ։Գրանցումն ավարտելու համար ավելացրեք դիմողի մասին տեղեկություններ։Մուտքագրեք DS-160 հաստատման համարը վիզա ստանալու համար դիմող յուրաքանչյուր դիմումատուի համար։Տրամադրեք հասցե կամ ընտրեք այն վայրը, որտեղ ցանկանում եք ստանալ հյուպատոսական բաժանմունքի կողմից ուղարկվող ձեր փաստաթղթերը։Վճարեք ոչ

ներգաղթի վիզայի (MRV) դիմումի վճար(ներ)ը այն վճարման եղանակներից մեկի միջոցով, որը հասանելի է ձեր բնակության երկրում։ Վճարման հասանելի տարբերակների համար տե՛ս Վիզայի վճար բաժինը։Պայմանավորվածություն ձեռք բերեք Հյուպատոսական բաժնում հարցազրույցի համար։ Մասնակցեք Հյուպատոսական բաժնում նշանակված հարցազրույցին։Խնդրում ենք հարցազրույցից հետո կատարել հյուպատոսական բաժնի կոնկրետ հրահանգները կամ այս կայքում ստուգել վիզայի կարգավիճակն ու առաքման տվյալները Ծանոթություն. Որոշակի տարիքային խմբի պատկանող կամ նախորդ ԱՄՆ վիզան նորով փոխարինող դիմորդները կարող են իրավունք ունենալ դիմելու վիզայի

համար՝ առանց Հյուպատոսական բաժնում հարցազրույցի ներկայանալու: Դիմորդի՝ հարցազրույցից հրաժարվելու իրավունակությունը որոշվելու է այս կայքում ընդունելության նշանակման գործընթացն անցնելու ընթացքում: Որոշումը կայացվելու է պահանջների բավարարման չափանիշներին տրված պատասխան


he United States Embassy in Armenia informs that, as a rule, a foreign citizen wishing to enter the United States of America must first obtain a US visa, which is affixed to the traveler’s passport. Some international travelers are allowed to enter the United States without a visa if they meet the requirements of the Visa Waiver Program (VWP). The Visa Waiver Program (VIS) allows travele

rs with a valid e-passport to enter the United States without a visa for up to 90 days for business or tourism purposes. For all uses of the US Visa Waiver Program (VWP), please visit: Do I need a visa to travel to the United States for activities other than business or leisure? Do I need a visa to travel to the United States? Travelers eligible for the U.S. Visa Waiver Program must obtain permission to enter the United States using the Electronic Travel Authorization System (ESTA) at the following address: Travelers whose applications are denied through the Electronic Travel Authorization System (ESTA) and who still wish to travel to the United States must complete an application for a nonimmigrant visa on this website. 6STOPPED Some travelers who are nationals of a Visa Waiver Partner country may not be able to travel to the United St


ates as part of that plan. If in 2011 If you have traveled to the Democratic People’s Republic of Korea, Iran, Iraq, Libya, Sudan, Syria, Somalia or Yemen since March, you are not eligible to travel without a visa. Similarly, if you have dual citizenship of the Democratic People’s Republic of Korea, Iran, Iraq, Sudan or Syria, you are still not eligible to travel without a visa. These travelers must apply for a nonimmigrant visa well in advance of their intended travel date to avoid unnecessary delays. Those planning to travel in the near future may request an urgent visa application. To request an urgent visa application, first sched

ule a regular admission day with the closest possible date. Then log in to your account, click Continue, select Urgent Request, and follow the instructions. The traveler must indicate the day of travel ներկայացնել the purpose of the request, as well as provide a copy of the US Customs և Border Protection’s Certificate of ESTA Status դիմ if the ESTA application was rejected and the reason for the rejection. More information on travel restrictions under the visa waiver program, including the requirement to have an e-passport, can be found at: Steps to Apply for a US Visa If you are required to apply for a visa to travel t

o the United States, the following steps are required: Determine the type of visa required to travel to the United States. Information on visa types can be found at the following address: Fill out the online visa application form DS-160. The DS-160 is the US Government’s online և can only be completed at: Each applicant must complete this form before using other services on this site. Return to this site և Follow the steps required to apply for an interview appointment at the Consular Section. Create a user account. Add applicant inform

Сообщение Ուշադրություն. ահա, թե ինչպե՞ս կարող եք մեկնել ԱՄՆ. դեսպանատունը մանրամասնում է появились сначала на .

от admin