ՎԵՐՋԱՊԵՍ. Չամուսնացած անձանց համար բնակարանի ձեռք բերման գործընթացը հեշտացվել է — ingablog

«Երիտասարդ ընտանիքներին` մատչելի բնակարան» կառավարության ծրագրից կարող էին օգտվել միայն երիտասարդ ընտանիքները։


«Ազգային հիփոթեքային ընկերությունը» որոշել է աջակցել երկրի աշխատող երիտասարդ քաղաքացիներին (մինչև 30 տարեկան), ովքեր դեռևս չեն ամուսնացել։ Քաղաքացիների այս խմբի համար ընկերությունը նախատեսել է հիփոթեքի կանխավճարի զգալի նվազեցում։

Այսինքն, պոտենցիալ վարկառուները, ովքեր ունեն համապատասխան եկամուտ, կկարողանան դիմել «Ազգային հիփոթեքային ընկերության» գործընկերներին` բանկերին և վարկային կազմակերպություններին, և ստանալ հիփոթեք ավելի հասանելի պայմաններով։

Երիտասարդ, չամուսնացած, աշխատող քաղաքացիների համար ԱՀԸ–ն մասնավորապես նվազեցրել է կանխավճարը30%–ից դարձնելով 7,5%։ Սակայն նման ցածր կանխավճարով հիփոթեքը նախատեսում է լրացուցիչ պայմաններ մեկ այլ անշարժ գույքի գրավ կամ կանխավճարի ապահովագրություն։

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մինչև 30 տարեկան անձինք միշտ չէ, որ ունենում են անշարժ գույքայն գրավադրելու համար, նրանց ավելի հարմար կլինի վերցնել հիփոթեք հենց կանխավճարի ապահովագրությամբ։ Նման հիփոթեք ստանալու պայմաններից է նաև բնակարանի ձեռքբերումը կառուցապատողից կամ նոր տան ձեռքբերումը։ Բացի այդ, ԱՀԸ–ի ծրագրի շրջանակում կա եկամտահարկի վերադարձի հնարավորություն հիփոթեքի տոկոսադրույքները վճարելու համար։


Երիտասարդ, չամուսնացած, աշխատող քաղաքացիների համար ԱՀԸ–ն մասնավորապես նվազեցրել է կանխավճարը30%–ից դարձնելով 7,5%։ Սակայն նման ցածր կանխավճարով հիփոթեքը նախատեսում է լրացուցիչ պայմաններ մեկ այլ անշարժ գույքի գրավ կամ կանխավճարի ապահովագրություն։


Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մինչև 30 տարեկան անձինք միշտ չէ, որ ունենում են անշարժ գույքայն գրավադրելու համար, նրանց ավելի հարմար կլինի վերցնել հիփոթեք հենց կանխավճարի ապահովագրությամբ։ Նման հիփոթեք ստանալու պայմաններից է նաև բնակարանի ձեռքբերումը կառուցապատողից կամ նոր տան ձեռքբերումը։ Բացի այդ, ԱՀԸ–ի ծրագրի շրջանակում կա եկամտահարկի վերադարձի հնարավորություն հիփոթեքի տոկոսադրույքները վճարելու համար։

Կանխավճարի ապահովագրության գումարը կախված է բնակարանի գնից։ Տարբեր ապահովագրական ընկերություններ առաջարկում են ապահովագրության տարբեր պայմաններ։ Այսպես, ԱՀԸ–ի ծրագրերի շրջանակում կանխավճարի ապահովագրությունը հասնում է տարեկան 3%–ի։

Կարևոր է իմանալ, որ վարկառուն ապահովագրում է 30% և 7,5% կանխավճարի տարբերությունը, այսինքն, կանխավճարի չվճարված մասը22,5%–ը։ Ենթադրենք հիփոթեքով ձեռք բերվող բնակարանն արժե 20 մլն դրամ, այդ ժամանակ ԱՀԸ–ի բազային պայմաններով կանխավճարը կկազմի 5 մլն դրամ (30%), իսկ նոր, արտոնյալ պայմաններով 1,5 մլն դրամ (7,5%)։

Որպես ապահովագրություն կհաշվարկվի հենց այդ գումարների տարբերությունը, այսինքն4,5 մլն դրամը։ Արդյունքում, կանխավճարի ապահովագրությունը կկազմի 136 հազար դրամ առաջին տարվա համար (3%) կամ ամսական 11 250 դրամ։ Շատ կարևոր է նշել, որ կանխավճարի ապահովագրության ծախսերը յուրաքանչյուր տարի կնվազեն հիփոթեքի մարմանը զուգահեռ։

Բացի այդ, կանխավճարի ապահովագրություն չի պահանջվում հիփոթեքի մարման ողջ ժամանակահատվածի ընթացքում։ Եթե վարկառուն բարեխիղճ կերպով վճարի վարկը` բնակարանի արժեքի մինչև 70%–ի չափով, ապա այլևս չի վճարի ապահովագրության համար։ Այսպիսով, կանխավճարի ապահովագրության ամբողջական գումարը կախված կլինի բնակարանի արժեքից։ Որքան թանկ է բնակարանն, այնքան ավելի մեծ կլինեն ապահովագրության գծով վճարները։

Ծրագրում մասնակցելու համար եկամտի շեմը կարևոր չէ։ ԱՀԸ–ի ծրագրերի շրջանակում կարևոր է հիփոթեքի ամսական վճարների և վարկառուի եկամտի հարաբերակցությունը, որը չպետք է գերազանցի 45%–ը։ Այսինքն վարկառուն չի կարող հիփոթեքի վճարին հատկացնել իր եկամտի 45%–ից ավել գումարը։ Եկամտի մակարդակն այդքան էլ նշանակություն չունի, եթե բնակարանը թանկ է, ապա եկամուտը ևս պետք է բարձր լինի։

Օրինակ եթե դուք ամսական ստանում եք 200 հազար դրամ (աշխատավարձ և այլ եկամուտներ), ապա հիփոթեքի մասով ամսական վճարները չպետք է գերազանցեն 90 հազար դրամը։ Բացի այդ, վարկառուն պետք է ունենա եկամուտը հաստատող փաստաթղթեր։ Սակայն ԱՀԸ–ն չի սահմանափակում իր ծրագրերի շահառուներին, եթե եկամուտը չի բավարարում պահանջները։

Այդ դեպքում ընկերությունը հնարավորություն է տալիս վարկառուին հիփոթեք վերցնել համավարկառուի հետ, ինչը թույլ կտա հաշվի առնել նրանց ընդհանուր եկամուտը։ Բացի այդ, պետության կողմից վերադարձվող եկամտահարկն ԱՀԸ–ի ծրագրի շրջանակում ևս դիտարկվում է որպես եկամուտ։

ԱՀԸ–ի ծրագրերի շրջանակում հիփոթեք ստանալու համար հարկավոր է դիմել ԱՀԸ–ի գործընկեր բանկեր և վարկային կազմակերպություններ։ Գործընկերների ամբողջական ցանկը կարելի է գտնել Ազգային հիփոթեքային ընկերության կայքում (http://www.nmc.am/)

։


Հիփոթեքի հաստատումից և տրամադրումից հետո բանկը կամ վարկային կազմակերպությունն այդ վարկը փոխանցում է ԱՀԸ–ին` վերաֆինանսավորման համար։

Օրինակ դուք ուզում եք հիփոթեք վերցնել ԱՀԸ–ի ծրագրով և որոշել եք գնել բյուջետային բնակարան Երևանում, որի արժեքը մոտ 16 730 000 դրամ է (35 հազ. դոլար)միջինը 10,5% տոկոսադրույքով, 20 տարի մարման ժամկետով և 7,5% կանխավճարով (1 254 750 դրամ, 30% կանխավճարով 5 019 000 դրամ)։ Ապահովագրական վճարը (7,5%–ի և 30%–ի տարբերությունը` 3 764 250 դրամ) կազմում է առավելագույնը 3% առաջին տարվա համար (112 927,5 դրամ առաջին տարում կամ ամսական 9 410,6 դրամ)։

Կանխավճարի ապահովագրավճարը տարեցտարի կնվազի։ Այս դեպքում ամսական անուիտետային վճարը (ամսական հավասարա


Only young families could benefit from the government’s Affordable Housing for Young Families program. The “National Mortgage Company” has decided to support young working citizens of the country (up to 30 years old) who are not married yet. The company has planned to significantly reduce the mortgage down payment for this group of citizens. In other words, potential borrowers wh

o have a corresponding income will be able to apply to the partners of the “National Mortgage Company” – banks, credit organizations – to get a mortgage on more affordable terms. For young, unmarried, working citizens, the ACS in particular has reduced the down payment from 30% to 7.5%. However, a mortgage with such a low down payment provides additional conditions – another real estate mortgage or down payment insurance. Given the fact that people under the age of 30 do not always ha

ve real estate to pledge, it will be more convenient for them to get a mortgage with prepayment insurance. One of the conditions for obtaining such a mortgage is the purchase of an apartment from the developer or the purchase of a new house. In addition, there is an opportunity to return income tax within the framework of the AAC program to pay mortgage interest rates. For young, unmarried, working citizens, the APC has particularly reduced the down payment from 30% to 7.5%. However, a mortgage with such a low down payment provides additional conditions – another real estate mortgage or down payment insurance. Given the fact that people under the age of 30 do not always have real estate to pledge, i

will be more convenient for them to get a mortgage with prepayment insurance. One of the conditions for obtaining such a mortgage is the purchase of an apartment from a developer or the purchase of a new house. In addition, there is an opportunity to return income tax within the framework of the AAC program to pay mortgage interest rates. The amount of prepaid insurance depends on the price of the apartment. Different insurance companies offer different insurance terms. Thus, the prepayment insurance within the framework of the AMC programs reaches 3% per year. It is possible to know that the borrower insures the difference of 30% և 7.5% down payment, ie the unpaid part of the down payment – 22.5%. Suppose the apartment purchased with a mortgage costs 20 million drams, then the prepayment under th

e basic terms of the AMC will make 5 million drams (30%), and under the new, preferential terms – 1.5 million drams (7.5%). The difference of those sums, that is, 4.5 million drams, will be calculated as insurance. As a result, the prepayment insurance will make 136 thousand drams for the first year (3%) or 11 250 drams per month. It is important to note that prepayment insurance costs will decrease each year as the mortgage is repaid. In addition, no down payment insurance is required for the entire mortgage repayment period. If the borrower repays the loan in good faith up to 70% of the value of the apartment, he will not pay for the insurance anymore. Thus, the full amount of prepayment insurance will depend on the value of the apartment. The more expensive the apartment, the higher the insurance premiums will be. There is no income threshold to participate in the program. Within the framework of the APC programs, the

ratio of the monthly mortgage payments to the borrower’s income may not exceed 45%. In other words, the borrower cannot allocate more than 45% of his income to the mortgage payment. The level of income does not matter so much, if the apartment is expensive, then the income should be high. For example, if you receive 200,000 drams a month (salary և other income), the monthly mortgage payments should not exceed 90,000 drams. In addition, the borrower must have proof of income. However, the AAC does not limit the beneficiaries of its programs if the revenue does not meet the requirements. In this case, the company allows the borrower to take a mortgage with the co-borrower, which will allow them to take into account their total income. In addition, the income tax returned by the state is considered income within the framework of the AAC program. In order to get a mortgage within the framework of AAC programs, it is nec

essary to apply to AIC partner banks and credit organizations. The full list of partners can be found on the website of the National Mortgage Company (http://www.nmc.am/). After the mortgage is approved and granted, the bank or credit organization transfers the loan to the AAC for refinancing. For example, you want to take a mortgage under the AAC program և you have decided to buy a budget apartment in Yerevan, which costs about 16,730,000 drams ($ 35,000) at an average interest rate of 10.5%, with a 20-year repayment period և 7.5% down payment (1 254 750 AMD, with 30% down p

Сообщение ՎԵՐՋԱՊԵՍ. Չամուսնացած անձանց համար բնակարանի ձեռք բերման գործընթացը հեշտացվել է появились сначала на .

от admin