>

Շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվում է այն քաղաքացին, որը’ 1) առողջական վիճակի պատճառով ճանաչվել է ոչ պիտանի զինվորական ծառայության համար. 2) մինչև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ընդունելը ոչ պակաս, քան 12 ամիս ծառայել է այլ
Քոչարյանի զոհերը

պետության զինված ուժերում կամ այլ պետությունում ոչ պակաս, քան 18 ամիս անցել է այլընտրանքային ծառայություն. 3) ընտանիքի միակ արու զավակն է և ունի Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողությունների կամ զինված ուժերում կամ այլ

զորքերում կամ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով Հայաստանի Հանրապետությունում տեղակայված օտարերկրյա պետությունների զինվորական ստորաբաժանումներում զինվորական ծառայության ընթացքում զոհված (մահացած) ծնող կամ եղբայր

կամ քույր: 4) շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայությունից քաղաքացին ազատվում է նաև «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերով ու 24-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված դեպքերում (տե՛ս հղմամբ): Այս մասին տեղեկացնում է Պաշտպանության նախարարությունը։
A citizen who: 1) has been declared unfit for military service due to his / her health condition shall be released from compulsory military service of the ordinary staff; 2) before acquiring the citizenship of the Republic of Armenia, has served in the armed forces of another state for not les

s than 12 months or has served alternative service in another state for not less than 18 months; 3) is the only male child of the family և has a parent or brother or sister who died (died) during military service in the military operations or defense forces of the Republic of Armenia or in the armed force

s or other troops or in the military units of foreign states located in the Republic of Armenia under international treaties. 4) The citizen is released from compulsory military service in the cases defined by Article 23, Parts 2, 3 and Article 24, Part 5 of Article 23 of the RA Law on Military Service and the Status of a Soldier (see link) : The Ministry of Defense informs about this.

Сообщение Պաշտպանության նախարարությունը շտապ հաղորդագրություն է տարածել և տեղեկացրել появились сначала на .


от admin

-->