Լավ լուր նրանց համար ովքեր ուզում են շտապ վարկ վերցնել — ingablog

Պետական նպաստների մասին» օրենքի համաձայն պետական նպաստների տեսակների տեսակտներից է հրատապ օգնությունը։ Իրավաբան.net-ի հետ զրույցում իրավաբան Զարինե Հովհաննիսյանը մանրամասնում է, որ հրատապ օգնությունն էլ իր հերթին տեսակներ ունի։ Դրանք են․ 1) միանվագ հրատապ օգնությունը. 2) եռամսյակային հրատապ օգնությունը:

«Միանվագ հրատապ օգնությունը տրամադրվում է ընտանիքում երեխայի ծննդյան դեպքում, ընտանիքում երեխայի առաջին դասարան ընդունվելու դեպքում, ընտանիքի անդամի մահվան դեպքում»,-նշում է իրավաբանը։ Երեխայի ծննդյան միանվագ հրատապ օգնության իրավունք ունի այն

loading...ընտանիքը, որի անդամներից մեկն ունեցել է երեխա և դիմելու ամսվա դրությամբ ունի ընտանեկան նպաստի իրավունք։ Միանվագ հրատապ օգնության չափը կազմում է 50000 դրամ:Երեխայի՝ առաջին դասարան ընդունվելու միանվագ հրատապ օգնության իրավունք ունի դիմելու ամսվա դրությամբ ընտանեկան նպաստի իրավունք ունեցող այն ընտանիքը, որի անչափահաս անդամներից մեկն ընդունվել է հանրակրթական ուսումնական հաստատության առաջին դասարան։
Այս դեպքում միանվագ հրատապ օգնության չափը 25000 դրամ է:Ընտանիքի անդամի մահվան դեպքում միանվագ հրատապ օգնության իրավունք ունի այն ընտանիքը, որի կենսաթոշակառու, ծերության, հաշմանդամության կամ կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստի իրավունք ունեցող անձ չհամարվող անդամներից մեկը մահացել է և դիմելու ամսվա դրությամբ ունի ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստ ստանալու իրավունք։Միանվագ հրատապ օգնության չափը 50000 դրամ է:


Եռամսյակային հրատապ օգնության իրավունք ունի ընտանիքի սոցիալական գնահատման համակարգում հաշվառված ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստի իրավունք չունեցող անապահովության «0» միավորից բարձր անապահովության միավոր ունեցող ընտանիքն անհետաձգելի լուծում պահանջող կյանքի դժվարին իրավիճակում (արտակարգ իրավիճակների և կարճատև ֆինանսական խնդիրներ ունենալու) հայտնվելու դեպքում․ եռամսյակային հրատապ օգնության ամսական չափը 18000 դրամ է:,


According to the Law on State Benefits, emergency assistance is one of the types of state benefits. In a conversation with Iravaban.net, lawyer Zarine Hovhannisyan details that emergency aid, in its turn, has types. They are ․ 1) one-time emergency care. 2

) quarterly emergency care. “One-time emergency care is provided in case of the birth of a child in the family, in case the child is admitted to the first grade in the family, in case of the death of a family member,” the lawyer says. The family wh

ose one of the members had a child has the right to one-time emergency childbirth; The amount of one-time emergency assistance is 50,000 AMD. A family entitled to family benefits for one month, one of the minor members of which has been admitted to the

first grade of a secondary school, has the right to apply for one-time emergency assistance. In this case, the amount of one-time emergency assistance is 25,000 AMD. In case of death of a family member, the family is entitled to one-time em

ergency assistance. The amount of one-time emergency aid is 50,000 drams. Eligible for Quarterly Emergency Assistance is entitled to a family with an insecurity score above “0” registered in the Family Social Assessment System who is not entitled to family benefits or social benefits if they find themselves in a difficult life situation (urgent “short” financial problems). The monthly amount of quarterly emergency aid is 18,000 drams.volume_upcontent_copyshare

Сообщение Լավ լուր նրանց համար ովքեր ուզում են շտապ վարկ վերցնել появились сначала на .


add
loading...
.

от admin