ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. կարևոր իրազեկում. բանկերը որոշ գումարներ հետ կվերադարձվեն քաղաքացիներին. հայտնում ենք, թե ինչու — ingablog

Iravaban.net-ը գրում է.


Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից իրականացված վերահսկողական միջոցառման ու «ՄՈԳՈ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ կողմից ընդունված որոշման համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկը տեղեկացնում է․

«ՄՈԳՈ» ՈՒՎԿ այն հաճախորդները, որոնք սկսած 01.09.2019 թ-ից մինչև 31.12.2020 թ-ը ընկած ժամանակահատվածում Ընկերությունում կատարել են իրենց վարկային պարտավորությունների


ամբողջական վաղաժամկետ մարումներ ու որոնց գծով չի կատարվել վերահաշվարկ վարկերի մարման պահին, կարող են հետ ստանալ Ընկերության կողմից կատարված վերահաշվարկների արդյունքում վերադարձման ենթակա գումարները։

Ընկերությունը կվերադարձնի այդ գումարները 2021 թվականի ընթացքում` համաձայն ստորև բերվող ժամանակացույցի։


Նշենք, որ ՀՀ կենտրոնական բանկի Նախագահի 2020 թ. դեկտեմբերի քսաներեքի որոշումով պատասխանատվության միջոց է կիրառվել «ՄՈԳՈ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ի նկատմամբ՝ ՀՀ կենտրոնական բանկի Ֆինանսական վերահսկողության և լիցենզավորման դեպարտամենտի կողմից իրականացված վերահսկողական միջոցառումների համաձայն։

Պատասխանատվության միջոցը կիրառվել է «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքով և ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 28.07.2009 թվականի թիվ 229-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնակարգ 8/05-ով սահմանված պահանջների խախտման արդյունքում կիրառվել է տուգանք՝ 500.000 ՀՀ դրամ գումարի չափով։

Գումարների վերադարձման ժամանակացույցը.

Հարցերի դեպքում «ՄՈԳՈ» ՈՒՎԿ հաճախորդները կարող են դիմել. էլ. փոստ՝ info@mogo.am, հեռախոս՝ (012) 700 700:

ravaban.net writes.

According to the control measure implemented by the Central Bank of the Republic of Armenia and the decision made by “MOGO” UCO LLC, the Central Bank of the Republic of Armenia informs ․


“MOGO” UCO customers who, from 01.09.2019 to 31.12.2020, have made full early repayments of their loan obligations in the Company and for which no recalculation has been made at the time of loan repayment, can get back the payments made by the Company. Amounts to be refunded as a result of recalculations.

The company will return the money in 2021 according to the schedule below.


It should be noted that the Chairman of the Central Bank of the Republic of Armenia 2020 By the decision of December 23, 2012, a measure of responsibility was applied to “MOGO” UCO LLC in accordance with the control measures carried out by the Financial Control and Licensing Department of the Central Bank of the Republic of Armenia.

The measure of responsibility was applied according to the RA Law on Consumer Lending, as a result of violating the requirements defined by Regulation 8/05 approved by the RA CB Board Decision No. 229-N of 28.07.2009, a fine in the amount of 500,000 AMD was applied.

Refund schedule.

In case of questions, “MOGO” UCO customers can apply. e-mail Email: info@mogo.am, phon

Сообщение ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. կարևոր իրազեկում. բանկերը որոշ գումարներ հետ կվերադարձվեն քաղաքացիներին. հայտնում ենք, թե ինչու появились сначала на .

от admin