>

2021 թվականի փետրվարի 1-ից մեկնարկել է պիլոտային ծրագիր, համաձայն որի Հայաստանից Ռուսաստան և հակառակ ուղղությամբ ճամփորդելու համար ուղևորին թույլատրվում է պետական սահմանը հատել կորոնավիրուսային հիվանդության հետազոտության բացասական արդյունքի առկայության դեպքում։ Ընդ որում՝ նմուշառումը իրականացվել է թռիչքի ժամից առավելագույնը 72

ժամ առաջ։ Այդ նպատակով գործարկվել է «Ճամփորդի՛ր առանց COVID-19» ծրագիրը, որը քաղաքացուն հնարավորություն է տալիս բջջային հավելվածում ունենալ հանձնած Covid-19 թեստի արդյունքը՝ QR կոդի տեսքով և սահմանահատման ժամանակ ներկայացնել այն։ ՀՀ կառավարությունը ներկայացնում է քաղաքացիների կողմից իրականացվելիք քայլերը՝ 1. Ներբեռնել բջջային հավելվածը IOS կամ Android համակարգերում։ 2. Անձնագրով մոտենալ ծրագրում ընդգրկված ՊՇՌ թեստավորում իրականացնող լաբորատորիա (ընդգրկված լաբորատորիաների ցանկը հասանելի է հավելվածում իսկ
Քոչարյանի զոհերը

լաբորատորիաների՝ ծրագրին միանալու ընթացակարգը նկարագրված՝ ներքևում) և տրամադրել անհրաժեշտ տվյալները։ 3. Ստորագրել լաբորատորիայի կողմից տրամադրված համաձայնագիրը և սկանավորել համաձայնագրում առկա QR կոդը։ 4STOPPED 4. Հանձնել Covid-19 թեստ։ 5. Սպասել թեստի արդյունքին, որը անմիջապես կարտացոլվի հավելվածում, երբ լաբորատորիան համակարգ մուտքագրի պատասխանի վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ Դրական պատասխանի դեպքում QR կոդը ստանում է կարմիր գունավորում, բացասականի դեպքում՝ կանաչ։ 6. Թեստի բասցասական

պատասխանի պարագայում մեկնելուց առաջ հավաստիանալ, որ հավելվածում առկա է թեստի արդյունքի վերաբերյալ տեղեկատվությունը և թռիչքի ժամը չի անցնում թեստի նմուշառման ժամից հաշված 72 ժամը։ 7. Սահմանը հատելիս ներկայացնել բջջային հավելվածի QR կոդը։ Լաբորատոր հետազոտություններ իրականացնող բժշկական կազմակերպությունը ծրագրում ընդգրվելու համար՝ 1. Գրավոր դիմում է ներկայացնում ՀՀ առողջապահության նախարարություն՝ հիմավորելով ՀՀ

կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 2194-Ն որոշմամբ սահմանված պահանջներին համապատասխանելիությունը։ 2. Նախարարությունը բավարարում է կազմակերպության կողմից ներկայացված դիմումը։ 3. Համակարգի օպերատորը նախարարության դիմումի հիման վրա լաբորատորիայի համար ապահովում է հասանելիություն։ Համակարգի գործարկման իրավական


հիմքերը ամրագրված են ՀՀ կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի «Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության միջև անձանց պետական սահմանով բացթողման պարզեցված կարգ սահմանելու և «Ազատ տեղաշարժ» պետական տեղեկատվական էլեկտրոնային հարթակի օպերատոր ճանաչելու մասին» N 2194-Ն որոշմամբ և օպերատորի գործառույթները վերապահված են «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ-ին:On February 1, 2021, a pilot program was launched, according to which it is allowed to cross the state border to travel from Armenia to Russia in the opposite direction in case of a negative result of the coronavirus disease examination. Moreover, the sampling was carried out up to 72 hours before the flight time. For this purpose, the “Travel without COVID-19” program has been launched, which allows the citizen to have the result of the Covid-19 test passed in the mobile application, in the form of

a QR code, to present it at the border crossing. The Government of the Republic of Armenia presents the steps to be taken by the citizens: 1. Download the mobile application in IOS or Android systems. 2. Approach the PCR testing laboratory included in the program with a passport (the list of included laboratories is available in the appendix and the laboratory procedure for joining the program is described below) և Provide the necessary information. 3. Sign the agreement provided by the laboratory և

Scan the QR code in the agreement. 4STOPPED 4. Pass the Covid-19 test. 5. Wait for the test result, which will be immediately reflected in the appendix when the lab enters the system input response information. In case of a positive answer, the QR code gets red, in case of a negative – green. 6. In case of a negative test answer, before leaving, make sure that the information on the test result is available in the appendix և The flight time does not exceed 72 hours from the test sampling time. 7. When crossing the border, submit the QR code of the mobile application. The medical organization conducting laboratory tests to be

included in the program: 1. Submits a written application to the RA Ministry of Health, substantiating the compliance with the requirements set by the RA Government Decision N 2194-N of December 28, 2020. 2. The Ministry satisfies the application submitted by the organization. 3. The system operator shall provide access to the laboratory upon the request of the Ministry. The legal bases for t

he operation of the system are fixed by the RA Government Resolution No. 2194-N of December 28, 2020 “On establishing a simplified procedure for the release of persons across the state border of the Russian Federation”, “On recognizing the operator of the” Free Movement “state electronic information platform.” to “EKENG” CJSC.

Сообщение Կետ առ կետ. Ի՞նչ քայլեր պետք է անեն ՌԴ մեկնել ցանկացող քաղաքացիները.պարտադիր պետք է իմանան բոլոր մեկնողները появились сначала на .


от admin

-->