>

Ադրբեջանական հարսանեկան ծես (ադրբ.՝ Azərbaycanın toy adətləri), հանդիսանում է ադրբեջանցիների ամենանշանակալի և հանդիսավոր[1] ընտանեկան ծեսերից մեկը։ Այն բարդ է և բազմաստիճան, իրար հետ կապված պարտադիր հերթական արարողություններով և կարգերով[2]։

Ադրբեջանական հին հարսանիքը մի շարք ծեսերի շար է, որոնք ձգվել են երկար ժամանակ՝ պահանջելով նյութական նշանակալի ծախսեր[1]։ Հենց բուն հարսանիքը կազմված է երեք փուլից՝


մինչամուսնական շրջան (խնամախոսություն, նշանադրություն, ամուսնության կնքում)[2], հարսանիք և հետամուսնական շրջան։ Ադրբեջանցիների հարսանեկան արարողության տարրեր ազդեցություն են ունեցել նաև Ադրբեջանում ապրող այլ ազգերի մշակույթի վրա, ինչպես՝ լեզգիների[2], խինալուգների[3], ցակուրների։
Ամուսնանալու մասին ինքնուրույն որոշում կայացնելուց հետո հարսանիքի պաշտոնական ընթացակարգ է սկսվում՝ սկսած հարսնացուի ծնողների նախնական համաձայնությունից («սեզ քյասդի»)[4]։

Գիզ գյորմե
Հարսանիքի առաջին պայմանը այնպիսի սովորույթներ են, ինչպիսիք են՝ «գիզ գյորմե» (հարսնատեսություն), «գիզ բեյենմե» (ընտրության հաստատում): Հարսանիքի այս փուլի մասնակիցները սովորաբար կանայք են:


Azeri wedding ceremony (Azerbaijani: Azərbaycanın toy adətləri) is one of the most significant և solemn [1] family rituals of Azerbaijanis. It is complicated by mu

lti-tiered, interrelated rituals. The ancient Azerbaijani wedding is a series of rituals that have lasted a long time, requiring significant material costs. The actual marriage consists of three stages: pre-marital period (guardianship, engagement, marriage) [2], marriage և post-marital period. Elements of Azerbaijani wedding ceremonies also influenced the culture of other nations living in Azerbaijan, such as the Lezgins [2], the Khinalugs [3], and the Tsakurs.

After deciding to marry on their own, a formal wedding process begins, with the prior consent of the bride’s parents (“sez qyasdi”).

Giz Gyorme
The first condition of the wedding is customs such as “giz gorme” (we

dding), “giz beyenme” (confirmation of choice). The participants in this stage of the wedding are usually women.

Сообщение Սենսացիոն հարսանիք. Ադրբեջանում կատարվածը շոկի ենթարկեց ողջ աշխարհին появились сначала на .


от admin

-->