ՎԵՐՋԱՊԵՍ!!! Պետությունը կտրամադրի ամսական 68 000 դրամ. ցուցակները ստուգեք և տեսեք Ձեզ կհասնի, թե ոչ — ingablog

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը գրում է. 2020թ․ պատ երազմի տնտեսական և սոցիալական հետևանքները մեղմելու նպատակով` Արցախի Հանրապետությունում հաշվառված կամ փաստացի բնակված քաղաքացիներին ամսական կտրամադրվի 68,000 դրամ աջակցություն՝ 4 ամիս ժամկետով՝ սկսած 2021 թվականի մարտ ամսից։


Միջոցառման շահառու կհանդիսանան Արցախում հաշվառված կամ փաստացի բնակված ինչպես չափահաս, այնպես էլ անչափահաս քաղաքացիները (բացառությամբ 18-63 տարեկան, հաշմանդամություն չունեցող արական սեռի անձանց)։Երեխաների դրամական օգնությունը կտրամադրվի ծնողին՝ անկախ վերջինիս միջոցառման շահառու լինելու հանգամանքից։ Արցախում 63 և ավելի տարեկան կենսաթոշակառուները, ինչպես նաև հաշմանդամության կենսաթոշակ ստացողները դիմում չեն ներկայացնի․ նրանց գումարները կվճարվեն կենսաթոշակի հետ։

Ծրագրի մյուս շահառուները պետք է դիմում ներկայացնեն էլեկտրոնային եղանակով։ Դիմումները կընդունվեն առցանց՝ օոliոe.ssa.am կայքէջում՝ 2021 թվականի փետրվարի 25-ից մինչև 2021 թվականի հունիսի 15-ը։ Տվյալ ամսվա 15-ից հետո դիմում ներկայացնելու դեպքում աջակցությունը կվճարվի հաջորդող ամիսների համար։

Կենսաթոշակառուներին աջակցությունը կվճարվի կենսաթոշակի հետ, իսկ մյուս շահառուներին՝ քարտային հաշվին փոխանցման միջոցով։

alleviate the economic and social consequences of the dream, citizens registered or actually residing in the Artsakh Republic will be provided with 68,000 AMD monthly assistance for a period of 4 months, starting from March 2021.


The beneficiaries of the event will be both adult and juvenile citizens registered or actually residing in Artsakh (except for males aged 18-63, without disabilities).

The financial assistance of the children will be provided to the parent, regardless of the fact that the latter is a beneficiary of the event. In Artsakh, pensioners over 63 years of age, as well as those receiving disability pensions, will not apply. Their money will be paid with the pension.


Other beneficiaries of the program must submit an application electronically. Applications will be accepted online on the website e.ssa.am from February 25, 2021 to June 15, 2021. In case of submitting an application after the 15th of the given month, the support will be paid for the following months.

The support will be paid to the pensioners with the pension, and to the other beneficiaries through the transfer to the card account.

Сообщение ՎԵՐՋԱՊԵՍ!!! Պետությունը կտրամադրի ամսական 68 000 դրամ. ցուցակները ստուգեք և տեսեք Ձեզ կհասնի, թե ոչ появились сначала на .

от admin