>

«Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» օրենքի համաձայն՝ պետությունից հատուցում ստանալու իրավունք ունեն.

յուրաքանչյուր զինծառայող, որի առողջությանը 2017թ.-ի հունվարի 1-ից հետո պատճառված վնասի արդյունքում ճանաչվել է I կամ II խմբի հաշմանդամ,




Քոչարյանի զոհերը

2017թ.-ի հունվարի 1-ից հետո զոհված կամ անհայտ բացակայող ճանաչված յուրաքանչյուր զինծառայողի ընտանիքի անդամները:
Ինչ վերաբերվում է հատուցման գումարային չափին՝ ապա այն, կախված զինծառայողի աստիճանից, տարբերվում է: Այսպիսով՝





Պայմանագրային կամ պարտադիր զինվորական ծառայության սպայական կազմի զինծառայողի զոհվելու, անհայտ բացակայող կամ I խմբի հաշմանդամ ճանաչվելու դեպքում հատուցման չափը 82 միլիոն ՀՀ դրամ է, իսկ II խմբի հաշմանդամ ճանաչվելու դեպքում՝ 53 միլիոն ՀՀ դրամ:
Պայմանագրային զինվորական ծառայության ենթասպայական կամ շարքային կազմի զինծառայողի, կամ տարածքային պաշտպանությանը ներգրաված կամ կամավորագրված անձի զոհվելու, անհայտ բացակայող կամ I խմբի հաշմանդամ ճանաչվելու դեպքում հատուցման չափը 70 միլիոն ՀՀ դրամ է, իսկ II խմբի հաշմանդամ ճանաչվելու դեպքում՝ 41 միլիոն ՀՀ դրամ:

Պարտադիր զինվորական ծառայության կրտսեր ենթասպայի կամ շարքային զինծառայողի զոհվելու, անհայտ բացակայող կամ I խմբի հաշմանդամ ճանաչվելու դեպքում հատուցման չափը 58 միլիոն ՀՀ դրամ է, իսկ II խմբի հաշմանդամ ճանաչվելու դեպքում՝ 29 միլիոն ՀՀ դրամ:
Զոհվելու, անհայտ բացակայող կամ I խմբի հաշմանդամ ճանաչվելու դեպքում նշված գումարի ամբողջ չափից 10 միլիոն դրամը տրամադրվում է միանվագ, իսկ մնացածը՝ ամսական հավասար վճարներով՝ 20 տարվա ընթացքում:


Իսկ II խմբի հաշմանդամ ճանաչվելու դեպքում միանվագ վճարվում է 5 միլիոն դրամը, մնացածը՝ կրկին՝ ամսական հավասար վճարներով՝ 20 տարվա ընթացքում:

3



According to the Law on Compensation for Damages Caused to the Life or Health of Servicemen during the Defense of the Republic of Armenia, they have the right to receive compensation from the state.

any serviceman whose health has been declared a Group I or II disability as a result of damage to his health after January 1, 2017;
Family members of each serviceman killed or missing after January 1, 2017.
As for the amount of compensation, it varies depending on the rank of the serviceman. Thus:

The amount of compensation in case of death of an officer of contract or compulsory military service, missing or Group I disabled is 82 million AMD, and in case of group II disabled – 53 million AMD.
The amount of compensation in case of death of a non-commissioned officer or non-commissioned officer of a contract military service, or a person involved or volunteered in the territorial defense is 70 million AMD, and in case of being declared disabled of Group I – 41 million AMD.

Compensation in case of death of a junior non-commissioned officer or a private serviceman, missing or Group I disabled is 58 million AMD, and in case of being declared Group II disabled – 29 million AMD.
In case of death, missing or group I disability, 10 million drams of the total amount is provided as a lump sum, and the rest with equal monthly payments for 20 years.

Сообщение Ուշադրություն. պաշտոնապես որոշվեց. այսօրվանից ուժի մեջ է մտնում. ով և որքան աջակցություն կստանա. դիմեք, որ հասցնեք появились сначала на .


от admin

-->