>

Հայր մեր որ յերկինս ես,
սուրբ եղիցի անուն քո.
Եկեսցէ արքայութիւն քո.
եղիցին կամք քո.
որպէս յերկինս` եւ յերկրի.
Զհաց մեր հանապազորդ
տուր մեզ այսօր.
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր,
որպէս եւ մեք թողումք
մերոց պարտապանաց.

loading...Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն,
այլ փրկեա զմեզ ի չարէն:
Զի քո է արքայութիւն
եւ զօրութիւն եւ փառք
յաւիտեանս. ԱմէնՀայրն ու փոքրիկ դուստրը անցնում էին կամրջով։ Հայրը վախեցավ, որ աղջիկը կընկնի գետը, այդ պատճառով խնդրեց աղջկան ամուր բռնել իր ձեռքը։ Փոքրիկը պատասխանեց.
-«Ոչ, հայրիկ, դու բռնիր իմ ձեռքը»։
«Ո՞րն է տարբերությունը»,- հարցրեց հայրը։
«Մեծ տարբերություն կա, — պատասխանեց դուստրը,
— եթե ես բռնեմ քո ձեռքը և ինչ-որ բան պատահի, հավանականությունը մեծ է, որ ես այն բաց կթողնեմ։ Բայց եթե դու բռնես, ես համոզված եմ, որ ինչ էլ պատահի, դու իմ ձեռքը երբեք բաց չես թողնի»։Մենք հաճախ աղոթում ենք. «Տեր, մեզ մի թող»։ Սակայն այդ մենք ենք Աստծուն թողնում։ Ինչ էլ որ պատահի, Նա երբեք մեզ մենակ չի թողնում, Նա մեզ հետ է։
ԱՄԵՆ !!!

Our Father who is in heaven,
let thy name be holy;
Let your kingdom come.
let there be thy will;
as in heaven, and on earth;
Bread of ours
give us today.
And let us be proud of us,
as we leave
our debtors.
And don’t lead us into temptation,
but deliver us from evil.
For thine is the kingdom
and power and glory
forever. Every Father and little daughter was crossing the bridge. The father was afraid that the girl would fall into the river, so he asked the girl to hold her hand. The little boy replied:
“No, daddy, take my hand.”
“What’s the difference,” his father asked.
“There’s a big difference,” replied the daughter,

If I hold your hand and something happens, it’s very likely that I’ll miss it. But if you catch me, I’m sure that no matter what happens, you’ll never miss my hand. ”We often pray: “Lord, don’t let us!” But that is what we leave to God. Whatever happens, He never leaves us alone, He is with us.
EVERYWHERE !!!


add
loading...
.

от admin