>

Կառավարությունը հունվարի 27-ին որոշում է ընդունել փոփոխություն կատարել 2014 թվականի ապրիլի 23-ի N 460-Ն որոշման մեջ, որի համաձայն նախկին ԽՍՀՄ խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցում ստանալու իրավունք ունեն նախկին ԽՍՀՄ խնայբանկի ՀԽՍՀ
Քոչարյանի զոհերը

հանրապետական բանկում մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներառյալ խորհրդային ռուբլով դրամական ավանդ ներդրած, 1938 թ․ դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ծնված քաղաքացիները։ Նախկինում ավանդների փոխհատուցման համար կարող էին դիմել մինչև 1936 թ․ դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ

քաղաքացիները։ Համաձայն «2006 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հավելվածի 4-րդ կետի փոխհատուցման տրամադրումն իրականացվում է ըստ ստորև բերված սանդղակի. Ավանդի գումարի չափը (խորհրդային ռուբլով)’ տրամադրվող փոխհատուցման գումարը (ՀՀ դրամով) 1000-ից ոչ ավելի՝ ավանդի գումարը X 84 1001-ից մինչև 3000 (ներառյալ)՝ 84000+(ավանդի 1000 խորհրդային ռուբլին

գերազանցող գումարը X 29.4) 3001-ից մինչև 5000 (ներառյալ)՝ 142800+(ավանդի 3000 խորհրդային ռուբլին գերազանցող գումարը X 16.8) 5001-ից մինչև 10000 (ներառյալ)՝ 176400+(ավանդի 5000 խորհրդային ռուբլին գերազանցող գումարը X 8) 10000-ից ավելի՝ 216400+(ավանդի 10000 խորհրդային ռուբլին գերազանցող գումարը X 4)։
On January 27, the government decided to amend the decision N 460-N of April 23, 2014, according to which the former USSR Savings Bank of the former USSR has the right to receive compensation for money deposits made before June 10, 1993. In the Republican Bank until June 10, 1993, including

a deposit of money in Soviet rubles, 1938. including citizens born on December 31. Previously, they could apply for deposit compensation until 1936. including citizens born on December 31. According to the 4th point of the 8th appendix of the RA law “On the state budget of 2006”, the provision of compensation is carried out according to the following scale. Deposit amount (in Soviet rubles) – the amount of co

mpensation provided (in AMD) not more than 1000 – the amount of the deposit from X 84 1001 to 3000 (inclusive) – 84000+ (the amount exceeding 1000 Soviet rubles X 29.4) from 3001 to 5000 (inclusive) – 142800+ (amount exceeding 3000 Soviet rubles X 16.8) from 5001 to 10000 (inclusive) – 176400+ (amount exceeding 5000 Soviet rubles X 8) More than 10000 – 216400+ (deposit 10000 Soviet rubles amount exceeding X 4).

Сообщение ՎԵՐՋ․ որոշումն ուժի մեջ մտավ․ Պետք է իմանալ, եթե դուք կամ ձեր ծնողները Խնայբանկում ավանդ ունեք появились сначала на .


от admin

-->