>

Սոցիալական ապահովության ծառայությունը հիշեցնում է, որ վերսկսվել է աշխատանքային գրքույկների թվայնացման գործընթացը և գործատուների կողմից անհրաժեշտ է տարածքային բաժին ներկայացնել միայն այն աշխատակիցների աշխատանքային գրքույկները, ովքեր մինչև 2017 թվականի հունվարի 1-ը ունեն աշխատանքային պատմություն և իրենց աշխատանքային գրքույկները դեռևս թվայնացված չեն:

Տեղեկացվում է նաև, որ արդեն իսկ թվայնացված աշխատանքային գրքույկները Ծառայության տարածքային բաժին կրկին ներկայացնելու անհրաժեշտություն չկա:

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի օգոստոսի 18-ի N 882-Ն որոշման (փոփոխությունն ուժի մեջ է մտել 13․12․2020թ․) մեջ տեղի են ունեցած փոփոխությունների համաձայն՝ գործատուները «Եկամտային հարկի, շահութահարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված տեղեկատվական բազայի տեղեկատվության հիման վրա,

loading...


պարտավոր են իրենց հետ աշխատանքային հարաբերությունների մեջ գտնվող անձանց աշխատանքային գրքույկները Սոցիաալական ապահովության ծառայության տարածքային բաժիններ (այսուհետ՝ Ծառայություն) ներկայացնել հետևյալ ժամկետներում`


1) 1000 և ավելի աշխատող ունեցող գործատուները` սույն ծանուցումը ստանալուց հետո երեք ամսվա ընթացքում.

2) 300-1000 աշխատող ունեցող գործատուները՝ սույն ծանուցումը ստանալուց հետո վեց ամսվա ընթացքում.

3) 100-300 աշխատող ունեցող գործատուները՝ սույն ծանուցումը ստանալուց ինն ամսվա ընթացքում.

4) 50-100 աշխատող ունեցող գործատուները՝ սույն ծանուցումը ստանալուց հետո տասներկու ամսվա ընթացքում.


5) մինչև 50 աշխատող ունեցող գործատուները՝ սույն ծանուցումը ստանալուց հետո տասնհինգ ամսվա ընթացքում։

Ընդ որում, մինչև աշխատանքային գրքույկները Ծառայությանը ներկայացնելն անհրաժեշտ է աշխատանքային գրքույկի հայերեն և ռուսերեն լրացված ենթաբաժինների գրառումների վերջին տողի հաջորդ տողում նշել լրացված բոլոր էջերի թիվը, ստորագրել և կնքել (առկայության դեպքում) երկու

ենթաբաժինները՝ նշելով աշխատանքային գրքույկը լրացնող անձի զբաղեցրած պաշտոնը, անունը, ազգանունը: Հարկ է նկատի ունենալ, որ գործատուի ներկայացուցիչը Ծառայությանը պետք է ներկայացնի անձը հաստատող փաստաթուղթ: Տեղեկացնում ենք, նաև, որ աշխատանքային գրքույկները վերադարձվում են դրանք ստորաբաժանում ներկայացնելուց հետո վեցամսյա ժամկետում:

Հարկ է նկատի ունենալ նաև, որ կատարված փոփոխությունների համաձայն՝ վերը նշված ժամկետներում աշխատանքային գրքույկները չներկայացրած գործատուների վրա գրքույկները ներկայացնելու պարտականությունը կարող է դրվել դատական կարգով:The Social Security Service reminds that the process of digitization of workbooks has resumed; employers need to submit to the regional department only the workbooks of employees who have a work history before January 1, 2017, their workbooks have not been digitized yet.

Please be informed that there is no need to re-submit the already digitized workbooks to the Regional Service Department.

According to the changes made in the decision N 882-N of the Government of the Republic of Armenia of August 18, 2016 (the amendment entered into force on 13-12-2020), the employers defined by the Law of the Republic of Armenia “On Personal Accounting of Income Tax, Profit Tax and

Social Payment” Based on the information in the database, they are obliged to submit the employment records of the persons in employment with them to the territorial divisions of the Social Security Service (hereinafter referred to as the Service) in the following terms:

1) Employers with more than 1000 employees within three months after receiving this notice;

2) Employers with 300-1000 employees within six months after receiving this notice;

Сообщение ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ‼Սոցապ ծառայությունը հանդես է եկել շտապ հայտարարությամբ появились сначала на .


add
loading...
.

от admin