>

ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության Փրկարար ծառայության Արարատի մարզային փրկարարական վարչությունը տեղեկացնում է, որ մարտի 31-ին՝ ժամը 13:00-14:00-ն ընկած

ժամանակահատվածում Արարատի մարզի Վերին Դվին համայնքում կփորձարկվի նոր էլեկտրական շչակը: «Բնակիչներին խնդրում ենք չանհանգստանալ և խու ճապի չմատնվել»,- ասված է հայտարարության մեջ:

ՀՀ Արտ ակարգ իրավիճ ակների նախար արության Փրկ արար ծառայությ ան Արարա տի մարզա յին փրկա րարական վարչությու նը տեղեկացնում է, որ մարտի 31-ին՝ ժամը 13:00-14:00-ն ընկած ժամանակահատվածում Արարատի մարզի Վե ին Դվին համա յնքում կփ որձարկվի նոր էլեկտրական շչակը:

«Բն ակիչներին խնդ րում ենք չան հանգստանալ և խուճա պի չմ ատնվել»,- ասված է հ այտարարության մեջ: «Բն ակիչներին խնդ րում ենք չան հանգստանալ և խուճա պի չմ ատնվել»,- ասված է հ այտարարության մեջ:


«Բն ակիչներին խնդ րում ենք չան հանգստանալ և խուճա պի չմ ատնվել»,- ասված է հ այտարարության մեջ: «Բն ակիչներին խնդ րում ենք չան հանգստանալ և խուճա պի չմ ատնվել»,- ասված է հ այտարարության մեջ:The Ararat Regional Rescue Department of the Rescue Service of the RA Ministry of Emergency Situations informs that on March 31, from 13:00 to 14:00, a new electric horn will be tested in Verin Dvin community of Ararat region. “We urge residents not to worry about getting into a hurry,” the statement said.

The Rescue Department of the Rescue Service of the Ministry of Emergency Situations of the Republic of Armenia informs that on March 31, from 13:00 to 14:00, a new electric horn.

“We ask the naturalists not to rest, not to panic,” the statement said. “We ask the naturalists not to rest, not to panic,” the statement said.

Сообщение ԱԻՆ-ը շտապ զգուշացնում է բոլոր քաղաքացիներին. հայտարարություն появились сначала на .


от admin

-->