>

Ապրիլի 3-ի աստղագուշակ․ Կարիճներ՝ չնայած օրը աշխատանքային չէ, այնուամենայնիվ նոր գործնական հարաբերությունների սկիզբ է Ձեզ սպասվում

ԽՈՅ

Կարևոր կլինի դատարկ բաների պատճառով չբարկանալը, բարեհամբույր ու կենսուրախ լինելը: Շրջապատողների խոսքերն ու արարքները ձեզ ամեն անգամ դուր չեն գա, բայց հիմա կարևոր կլինի սուր անկյուն ները հարթելը, հնարավո րության դեպքում կոնֆիկտներից խուսափելը: Եթե դուք պրովոկացիաներին չտրվեք, իրավիճակը շուտով դեպի լավը կփոխվի, ծանոթ ների հետ շփվելն էլ կհեշտանա:Օրվա երկրորդ կեսը դրամական մուտքեր է խոստանում: Հարմար ժամանակ է ֆինանսների և ունեցվածքի հետ կապված ցան կացած հարց լուծելու համար: Լավ գաղափարներ կունենաք՝ կապված կարիերայի և բիզնեսի զարգաց ման հետ:

ՑՈՒԼ
Քոչարյանի զոհերը

Լավ է գործերը երկար ժամանակով չհետաձգեք, քանի որ օրվա առաջին կեսը շատ արդյունավետ կլինի: Հավանական են հաջող բանակցություններ, կարող եք քննարկել աշխատանքի կամ բիզնեսի, ինչպես նաև ներդրումների և խոշոր գնումների հետ կապ-ված հարցերը: Ժամանակի ընթացքում դրական միտումների ազդե ցությունը անկում կապրի: Որոշ Ցուլեր հանգստի կարիք կու-նենան:Երեկոն ավելի հարմար է մտորում ների, քան ակտիվ գործո ղությունների համար: Այդ հատ վածում նշանակված հանդի-պումները կարող են սպասվածի նման չանցնել: Լավ է խոստումներ չտաք, քանի որ դրանք պահելը հիմա բարդ կլինի:

 


ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ

Հրաշալի օր է: Այն հարմար է ավելի վաղ սկսածն ավարտելու համար: Որոշ Երկվորյակներ անսպասելի, բայց ճիշտ պատասխան-ներ կգտնեն երկար ժամանակ բոլորին փակուղու առաջ կանգնեցրած հարցերին: Հնա րավոր են համագործակցության անսովոր առա ջարկներ, և այստեղ կարող եք երկար չմտածել. ինտուիցիան միան գամից կհուշի ճիշտ պատասխանը:Օրը բարենպաստ է անձնական հարաբերությունների տեսանկյունից: Այստեղ հավանական են նշանակալի դրական փոփո խություններ: Տարաձայ-նություններն ու վեճերը կմնան անցյալում, կարող եք շատ բաների մասին հանգիստ պայմա նավորվել:

ԽԵՑԳԵՏԻՆ

Բարենպաստ օր է ինքնուրույն աշխատանքի համար: Հաճախ դուք միայ նակ կարող եք անել այն, ինչը չի հաջող վել մյուս նշան-ների ներ կայացուցիչների մի ողջ թիմի: Արժե լսել ինտուիցիայի ձայնը, որն անսխալ կհուշի՝ ինչի վրա է լավ կենտրո նանալ, ում կարելի է վստահել:Գործնական հարաբերությունները երբեմն լարված կլինեն, չնայած՝ լուրջ խնդիրներ հազիվ թե ծագեն: Անձնա-կան կյանքում կգերակշռեն դրական միտումները: Հնարավորություն կունենաք ժամանակ անցկացնել մտերիմների հետ, զրուցել բոլորի համար կարևորի մասին կամ միասին ինչ-որ հետաքրքիր բանով զբաղվել:

ԱՌՅՈՒԾ

աստղագուշակ

Օրն սկսեք ամենակարևոր գործերից: Դուք հրաշալի գլուխ կհանեք դրանցից, կկարողանաք հրաշալի արդյունքների հասնել այն-տեղ, որտեղ մյուսները անհաջողության են հանդիպել: Հնարավոր են անսովոր իրավիճակներ: Այստեղ ինտու իցիան կօգնի ձեզ արագ գլուխ հանել, թե ինչն ինչոց է և ճիշտ որոշում ընդու նել: Դուք չեք ասի ու չեք անի այն, ինչի համար ավելի ուշ ստիպված էիք լինելու զղջալ:Օրվա երկրորդ կեսը ավելի հանգիստ կանցնի: Այն հարմար է մտերիմների հետ շփվելու համար և հին կապերը վերականգնելու շանս կընձեռի: Լավ է զբաղվեք տնային գործերով: Դրանք ձեզ ո՛չ հոգնե ցնող կթվան, ոչ էլ ձանձրալի:


ԿՈՒՅՍ

Օրը հաջող կսկսվի: Դրանից արժե օգտվել ինչ-որ կարևոր հարց լուծելու կամ վաղուց մտածածն իրագործելու համար: Հնարա-վոր են նոր բացահայ տումներ, հաճելի լուրեր, առաջարկներ, որոնք մերժելու ցանկություն չեք ունենա: Հաջո ղությունը ձեր կող-մից կլինի: Աշխատեք իրագործել այն, ինչ շատ վաղուց եք մտածել:Օրվա երկրորդ կեսը շատ հանգիստ կանցնի: Այն բարենպաստ է շփումների համար: Դուք ընդհանուր լեզու կգտեք ամենատարբեր մարդկանց հետ, նաև նրանց, որոնք նախ կինում չէիք հաս-կանում: Շատ տարաձայնություններ կմնան անցյալում, և դուք համարյա ոչ մի ջանք չեք գոր ծադրի, որպեսզի դա տեղի ունենա:

ԿՇԵՌՔ

 

Հարմար օր է ուսման, տեղեկատվություն հավաքելու և վերլուծելու համար: Դուք լավ գլուխ կհա նեք բարդ աշխա տանքից, հա-ճախ հաջողության կհասնեք այնտեղ, որտեղ դա մյուսներին անել չի հաջողվել: Կկարողանաք վերականգնել հին կապերը, հաշտ-վել մարդկանց հետ, որոնց հետ վիճել էիք: Շատ Կշեռք ների կաջակցեն նրանք, որոնցից նշանի ներկայացուցիչները նման բան չէին սպասում: Նշանի որոշ ներկայա ցուցիչներ կընկերանան նրանց հետ, որոնց հետ նախկինում մրցակցում էին:Օրվա առաջին կեսը հագեցած կլինի, իսկ երկրորդն ավելի հանգիստ կանցնի,բայց նույնպես դրական հույզեր կպարգևի: Երեկոն արժե անցկաց-նել ամենամտերիմ մարդկանց հետ:

ԿԱՐԻՃ

Բարենպաստ օր է շփում ների համար: Կարող եք քննարկել կար ևոր հարցերը, այդ թվում՝ նրանք, որոնք լուրջ տարաձայնութ-յունների պատճառ են դարձել: Ձեզ հաճույքով կաջակցեն հին ու նոր ծանոթները: Չի բացառվում գործնական հարաբերություն-ների սկիզբը, որոնք ժամա նակի ընթացքում ընկերական կամ սիրային բնույթ կստանան:Արժե զգույշ լինել գումարի հետ: Այսօր դուք հակված կլինեք դրան թեթևամտորեն վերա բերվել, մեծ գումար կծախսեք դատարկ բաների վրա: Չծրա գրված գնումներ անելուց առաջ երկար մտածեք: Հաճախ նախնական ընտրությունը ամենահաջողը կլինի:ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ

 

Գործնական տեսանկյունից ամենա ասարակ օրը չէ: Հաճախ ավելի հեշտ կլինի ինքնու րույն գործելը, քան ինչ-որ մեկի հետ հա-մագործակցության մասին պայմա նավորվելը կամ ջանքերը միավորելը: Նույնիսկ մտերիմները ձեզ միանգամից ճիշտ չեն հաս-կանա, երբեմն նույնիսկ ամենահա սարակ բաները պիտի երկար բացատրեք: Բայց դուք համբերատար կլինեք ու հոգեկան հա-վասարակշռությունը չեք կորցնի: Բարեհամբույր լինելն ու հումորի զգացումը կօգնեն հարթել սուր անկյունները:Օրվա երկրորդ կեսը հաճելի անակն կալներով լի կլինի ու կուրախացնի հաջող զուգադի պություններով: Աստղերը հատկապես բար յացակամ կլինեն սիրահարված Աղեղնավորների հանդեպ:

ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ

Հաջող օր է գործնական բանակցությունների, աշխատանքին և բիզնեսին վերաբերող ցանկացած հարց քննարկելու համար: Կա-րող եք պայմանա վորվել համագործակցության մասին, նոր համախոհներ ու օգնականներ գտնել: Ինտու իցիան հաճախ կհուշի ձեզ, թե ինչ են իրականում ուզում շրջապատողները: Իհարկե, դա նկատելի կերպով կհեշտացնի շփումները, թույլ կտա խուսա-փել տհաճ պահերից:Օրվա երկրորդ կեսը հարմար է ստեղծագործ մոտեցում, երևա կայություն և հնարա մտություն պահանջող գործերի համար: Հաճախ դուք հրաշալի գլուխ կհանեք նրանից, ինչը նախկինում ուրիշների ուժերի սահմաններում չի եղել: Դա կշահի շրջապատողների հարգանքը:

ՋՐՀՈՍ

Բարենպաստ օր է աշխատանքի համար: Կարևոր չէ՝ դուք ինքնուրույն եք աշխատում, թե համախոհների թիմ ունեք. բոլոր դեպ-քերում հաջողության հասնելու շանսերը մեծ են: Հնարավոր են անսովոր հանդիպումներ, չի բացառվում ծանոթությունը մեկի հետ, որի մասին նախկինում լավ բաներ եք լսել: Հեշտությամբ կընկերանաք, կպայման ավորվեք համատեղ գործողությունների մասին:Օրվա երկրորդ կեսին հավանական են չծրագ րված ծախ սեր, ցավալի կորուստներ: Բայց խոսքը մանրուքների մասին կլինի, այնպես որ՝ վշտանալ չարժե: Ուրախության առիթներ կգտնվեն: Դրանք հատկապես շատ կլինեն սիրահարվածների մոտ:

ՁԿՆԵՐ

Ներդաշնակ, թեթև ու հաճելի օր է: Շատ նախաձեռնություններ հաջող կլինեն, հաճախ հաջողակ կլինեք այնտեղ, որտեղ մյուս-ները խնդիր ների են բախվել, չեն կարողացել անհրա ժեշտ արդյունքի հասնել: Դուք հրաշալի գլուխ կհանեք ստեղծագործ մո-տեցում պահանջող գործերից, ինքներդ չեք ձանձրանա և մյուսների համար էլ գրավիչ զբաղմունքներ կգտնեք:Չեն բացառվում ծանոթությունները, որոնք սիրային շարունակություն կստանան: Նոր հարա բերությունները կարող են ավելի արագ զարգանալ, քան սովոր եք: Բայց դրա համար զղջալու կարիք հազիվ թե լինի: Վառ տպավորություններ ու անմոռանալի պահեր շատ կլինեն:

Դիտեք նաև

Сообщение Ապրիլի 3-ի աստղագուշակ․ Կարիճներ՝ չնայած օրը աշխատանքային չէ, այնուամենայնիվ նոր գործնական հարաբերությունների սկիզբ է Ձեզ սպասվում появились сначала на ՄԵՐ ԻՆՖՈ.


от admin

-->