Ուշադրություն․ շատ լավ լուր դպրոցականների համար․ նախարարը ստորագրեց — ingablog

ԿԳՄՍ նախարարի հրամանով հաստատվել են հանրակրթական հիմնական ընդհանուր, մասնագիտացված և հատուկ պետական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների 2020-2021 ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական պլանները, որում սահմանվել են նաև դպրոցականների արձակուրդների օրերը: Իրավաբան․net-ը հայտնում է, որ


հրամանի 18-րդ կետի համաձայն՝ նախարարությունը անհաղթահարելի ուժի առաջացման դեպքում (եղանակային անբարենպաստ պայմաններ, սուր վարակիչ հիվանդությունների տարածում, տարերային աղետ և այլն) կարող է սահմանել լրացուցիչ արձակուրդ՝ բաց թողած ժամերը մինչև ուսումնական պարապմունքների ավարտը լրացնելու և ըստ Հաստատության ենթակայության՝ Լիազոր մարմնին տեղեկացնելու պայմանով: Անհաղթահարելի ուժի առաջացման դեպքում


Հաստատության դիմումի հիման վրա Լիազոր մարմինը (մարզպետը, Երևանի քաղաքապետը) կարող է սահմանել լրացուցիչ արձակուրդ՝ այդ մասին 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղեկացնելով Նախարարությանը: Ոչ պետական ուսումնական հաստատությունում արձակուրդների տևողությունը և ժամկետները, ինչպես նաև դրանցում կատարվող փոփոխությունները սահմանում է հիմնադիրը’ այդ մասին 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղյակ պահելով Նախարարությանը: Այսպիսով․


ուսումնական պարապմունքները հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում կավարտվեն 2021թ. հունիսի 4-ին’ ապահովելով առնվազն 30 ուսումնական շաբաթ’ առաջին, 32′ երկրորդ և 34՝ երրորդից տասներկուերորդ դասարանների համար։ Բոլոր հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սահմանվում է 6-օրյա աշխատանքային շաբաթ։ 5STOPPED Ուսումնական պարապմունքները Ավագ դպրոցում կավարտվեն 2021թ. հունիսի 4-ին’ ապահովելով ոչ պակաս, քան 34 ուսումնական շաբաթ Ավագ դպրոցի յուրաքանչյուր դասարանի համար: Բոլոր

հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սահմանվում է 6-օրյա աշխատանքային շաբաթ։ Ուսումնական պարապմունքները Մասնագիտացված դպրոցում կավարտվեն 2021թ. հունիսի 4-ին’ ապահովելով առնվազն 30 ուսումնական շաբաթ’ առաջին, 32′ երկրորդ և 34՝ երրորդից տասներկուերորդ դասարանների համար։ Բոլոր հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սահմանվում է 6-օրյա աշխատանքային շաբաթ։

By the order of the Minister of Education and Science, the exemplary curricula of the 2020-2021 academic year of the main general, specialized educational institutions implementing special state programs were approved, in which the days of school holidays are defined. According to Article 18 of the order, in case of insurmountable force (unfavorable weather conditions, spread of acute infectious diseases, natur


al disaster, etc.) և according to the subordination of the Institution, provided that it informs the Authorized Body. In case of insurmountable force, on the basis of the application of the Institution, the Authorized Body (Governor, Mayor of Yerevan) may establish additional leave, informing the Ministry within 5 working days. The duration of vacations in a non-state educational institution, the terms, as well as the changes made in them are defined by the founder, who informs the Ministry about it within 5 working days. Th


us ․ The educational classes in the general educational institutions will end in 2021. June 4, providing at least 30 academic weeks for the first, 32 for the second և 34 for the third to twelfth grades. A 6-day working week is established in all general education institutions. 5STOPPED The training classes at the High School will end in 2021. June 4, providing at least 34 school weeks for each High School class. A 6-day

working week is established in all general education institutions. The educational classes in the Specialized School will end in 2021. June 4, providing at least 30 academic weeks for the first, 32 for the second և 34 for the third to twelfth grades. A 6-day working week is established in all general education institutions.

Сообщение Ուշադրություն․ շատ լավ լուր դպրոցականների համար․ նախարարը ստորագրեց появились сначала на .

от admin