>

««Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքը (այսուհետ՝ Օրենք) և հարակից օրենքները Ազգային ժողովի կողմից Հանրապետության նախագահի ստորագրմանն են ներկայացվել 2021թ. մարտի 22-ին: Այս մասին հայտնում են Հանրապետության նախագահը Օրենքը քննարկել է արդարադատության

նախարարի, Ազգային ժողովի պետական-իրավական հանձնաժողովի նախագահի հետ և ստացել նրանց պարզաբանումները: Օրենքը քննարկվել է նաև ԲԴԽ նախագահի, իրավաբան գիտնականների, փորձագետների և փաստաբանների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, լսվել են նրանց նկատառումներն ու մտահոգությունները: Հանրապետության նախագահը մեծապես կարևորում է դատաիրավական ո ոլորտում բարեփոխումները և գտնում է, որ դրանք պետք է
Քոչարյանի զոհերը

կատարվեն համակարգային ձևով՝ հստակ ռազմավարության հիման վրա՝ ընդհանուր տեսլականի շրջանակում: Այդ տեսլականը և ռազմավարությունը պետք է հիմնված լինեն գործնականում առկա և իսկապես արդիական խնդիրների, փորձագիտական ուսումնասիրությունների և միջազգային փորձի լուրջ վերլուծության վրա, առաջարկեն համակարգային և տրամաբանորեն փոխկապակցված լուծումներ՝ ուղղված դատական համակարգի դերի և գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը, արդար դատաքննության իրավունքի արդյունավետ իրացմանը, ինչպես նաև
դատավորների անկախության ու անձեռնմխելիության երաշխիքների ամրապնդմանը: Օրենքով առաջարկվող կարգավորումներն իրավիճակային են և առերևույթ խնդրահարույց իրավական որոշակիության, համաչափության, իշխանությունների տարանջատման, ինչպես նաև դատական իշխանության անկախության սահմանադրական սկզբունքներին և պահանջներին համապատասխանելու տեսանկյունից: Ելնելով վերոհիշյալից և ամփոփելով փորձագիտական


եզրակացությունները՝ կարելի է եզրահանգել, որ Օրենքը առերևույթ հակասում է Սահմանադրությանը, ուստի Հանրապետության նախագահը որոշել է դիմել Սահմանադրական դատարան «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի և հարակից օրենքների՝ Սահմանադրության համապատասխանության հարցը որոշելու խնդրանքով:

he Law on Making Amendments and Amendments to the Constitutional Law “Judicial Code of the Republic of Armenia” (hereinafter referred to as the Law) և related laws were submitted by the National Assembly to the signature of the President of the Republic in 2021. March 22. The President of the Republic informs about this. The law was discussed with the Minister of Justice, the Chairman of the State-Legal Committee of the National Assembly, received their clarifications. The law was also discussed with the Presid


ent of the BDK, legal scholars, experts, lawyers, and representatives of civil society, and their views and concerns were heard. The President of the Republic greatly emphasizes the reforms in the judicial sphere, considers that they should be implemented in a systematic way, based on a clear strategy, within the framework of a common vision. This vision և strategy should be based on a serious analysis of existing արդ really current issues, expert studies և international experience, offer systemic և logically interconnected solutions t

o increase the efficiency of the judiciary և, the effective exercise of the right to a fair trial, as well as the independence of judges and strengthening safeguards. The regulations proposed by the law are situational from the point of view of substantially problematic legal certainty, proportionality, separation of powers, as well as compliance with the constitutional principles and requirements of the independence of the judiciary. Based on the above-mentioned, summa

Сообщение Վերջ. այսքան լռությունից հետո. Արմեն Սարգսյանը որոշեց և ստորագրեց… появились сначала на .


от admin

-->