>

Պատերազմ, քաղաքական-հասարակական միավորումների (պետություններ, ցեղեր, քաղաքական խմբավորումներ և այլն) միջև հակամարտություն, որն արտահայտվում է հակամարտող կողմերի ռազմական ուժերի (բանակներ) միջև ռազմական (մարտական) գործողությունների տեսքով։
Քոչարյանի զոհերը

Որպես կանոն, պատերազմը հետապնդում է հակառակորդին սեփական կամքի պարտադրման նպատակ։ Ըստ 19-րդ դարի ռազմական փորձագետ Կարլ ֆոն Կլաուզևիցի ձևակերպման՝ «պատերազմը քաղաքականության շարունակությունն է այլ միջոցներով»[1]։ Այդ իմաստով պատերազմը կազմակերպված զինված բռնություն է, որի խնդիրը քաղաքական նպատակներին

հասնելն է։ Որպես կանոն, պատերազմը հակառակ կողմին սեփական կամքը թելադրելն է։ Քաղաքականության մի սուբյեկտը ուժի գործադրմամբ ազդում է մյուսի վարքի վրա, ստիպում նրան հրաժարվել ազատությունից, գաղափարների, սեփականության իրավունքից, հանձնել ռեսուրսներ՝ ցամաքային կամ ջրային տարածք և այլն։ Կլաուզևիցի ձևակերպմամբ «պատերազմը

քաղաքականության շարունակությունն է այլ բռնի միջոցներով»։ Քաղաքական ղեկավարությունից է կախված, սկսել պատերազմը, ինչ ինտենսիվությամբ այն վարել, երբ և ինչ պայմաններով համաձայնել հաշտության թշնամու հետ։ Քաղաքական ղեկավարությունից է կախված դաշնակիցների


ձեռքբերումը, կոալիցյաների ստեղծումը։ Պետությունների ներքին քաղաքականությունը նույնպես մեծ ազդեցություն ունի պատերազմի ընթացքի վրա։ Այսպես, թույլ իշխանություները արագ հաջողությունների կարիք ունեն։ Հաջողությունը պատերազմում կախված է ինչպես ներքին քաղաքականությունից, այնպես էլ ներքաղաքական ղեկարության և ռազմական հրամանատարության միջև համաձայնույթունից։

War, conflict between political and social associations (states, tribes, political groups, etc.), which is expressed in the form of military (combat) operations between the military forces (armies) of the conflicting parties.


As a rule, war pursues the goal of imposing one’s will on the enemy. According to 19th-century military expert Carl von Klausitz, “war is a continuation of politics by other means.” In this sense, war is an organized armed violence, the task of which is to achieve political goals. As a rule, war is dictating one’s own will to the other side. One subject of politics influences the behavior of another by using force, forcing him to give u

p freedom, ideas, property rights, hand over resources – land or water, etc. According to Clausitz, “war is the continuation of politics by other violent means.” It depends on the political leadership to start the war, with what intensity to conduct it, under what conditions to agree with the enemy of reconciliation. The achievement of allies and the formation of coalitions depends on the political leadership.

Сообщение Նոր պատերազմ հենց հիմա. Էրդողանի բանակի ոչնչացնումը. Պուտինը հանեց ողջ զորքը появились сначала на .


от admin

-->