>

Արտերկրում դայակ աշխատելով ամուսնուս ապահովեցի ամեն ինչով․Որոշեցի նրան անակնկալ անել և առանց զգուշացնելու վերա-
դարձա․․․Հասնելով տուն՝ դռանս առաջ մի գեղեցիկ կնոջ հանդիպեցի։Ես ամուսնացած եմ և ունեմ երկու դուստր: Աշխա տանքը չու-
նեմ, ամո ւսինն ամեն կերպ փորձ ել էր մեզ ապա հովվել, սակայն չէր ստացվում: Ես որոշեցի մեկնել արտերկիր աշխ ատելու, չպատ-
կերացնելով, որ հինգ տարի անց դրա համար շատ եմ զղջալու: Իմ պլանները կյանքի կոչելու համար ես մեկնեցի Իտալիա: այնտեղ
երկար տարիներ իմ հետ ապրեց նաև մեր զարմուհին:

Նա նույնիսկ տեղ գտավ իր երկրորդ զարմիկի համար:Ես աշխա տում էի մի բարի ընտա նիքում, որպես մաքր ուհի։ Նրանք ինձ լավ
էին վարձատրում: Միակ պայմանը մշտապես տեղում լինեմ և կարգին հավաքած պահեմ նր անց տունը:Ես ջանասիրաբար կատա-
րում էի իմ պարտականությունները: Ես այնքան հոգնած էի, որ ընկավ իր փոքրիկ սենյակում գտնվող բազմոցին և քնեցի: Ամենադժ-
վարը այն ժամանակ էր, երբ տանտիրուհին երրորդ երեխան ունեցավ: Բայց ես իմ բարությամբ այնպես էի երեխաներին նրանք ամ-
բողջ օրը ման էին գալիս պոչիցս կպած։

Այսպիսով, ես տնային տնտեսուհուց պարբերաբար դայակի էի վերածվում: Իմ աշխատանքը մեծահոգաբար վճարվեց: Ես ամբողջ
գումարը ուղարկեցի տուն: Ես օգնեցի իմ դուստրերին ավարտել դպրոցը և ընդունվել համալսարան։ Մեծ աղջկաս հար սանիքի կա-
պակցությամբ նրա համար բնակարան գնեցի և վերանորոգեցի և՛ այդ բնակարանը, և՛ ամուսնուս բնակ արանը:Այնուհետև ես ա-
մուսնուս համար մեքենա և տրակտոր գնեցի իմ աշխա տած գումարներով: ժամանակը անցնում էր, իսկ ամու սնուս պահանջները
միայն ավելանում էին։
Քոչարյանի զոհերը

Բայց մի անգամ կրտսեր դուստրը զանգահ արեց ինձ և ասաց, որ ամուսն անում է: Ես հաս կացա, որ ժամանակն է այցելել հայրենի
երկիր և մի քանի ամիս տանտիր ուհուց արձակուրդ խնդրեցի: Ես որ ոշեցի ոչ ոքի չասել, այլ անա կնկալ մատուցել: Ճանա պարհը
շատ երկար էր: Ես գումար խնայելու համար ամենաէժան ավտոբուսը ընտրեցի: Վերջապես, հասա մեր տան մոտ։ Այնքան գեղեցիկ
էր բակը, ծաղկած ծաղիկներ, գեղեցիկ տեսարան․․․

— Կեցցեն դուստրերս — մտածեցի ես և բացեցի դարպասի դուռը:Մի նրբագեղ կին հանկարծ հայտնվեց նախաշեմին: Նա կանգնած
էր տան խալաթով և հարցական նայում էր ինձ։

— Ո՞ւմ եք ուզում դուք,- շփոթված հարցրեց նա։


-Սա իմ տունն է, ես այստեղ եմ ապրում, — պատասխ անեցի ես։

-Բայց սա իմ քաղաքացիական ամուսնու տունն է, — անակնկալ պատասխանեց անծանոթըև այդ պահին դռան մոտ հայտնվեց ա-
մուսինս։

— Ես հիմա կբացատրեմ ամեն ինչ,- ասաց ամուսինս Ես նրան չլսեցի։Աչքերիս առաջ սևացավ և ես ուշագնաց եղա: Ես ուշքի եկա
նաշադրի սպիրտի հոտից: Ամուսինս ուղղակի փախավ, նստելով իր մեքենան։ Հետո պար զվեց, որ նա վազեց քաղաք դստերս մոտ։— Ներիր ինձ: Ես չգիտեի, որ դու կաս … Հիմա ես կհավաքեմ իրերս և կգնամ: Ես կմտածեմ ինչպես վարվեմ այդ հիմարի հետ, —
հառաչեց անծանոթ կինը նկատի ունենալով ամուսնուս։

-Ես չեմ կարող մնալ այս տանը: Բոլորը դավաճանել են ինձ … Ոչ միայն ամո ւսինս, այլև իմ դո ւստրերը ,- ասացի ես։

Ես հեռացա տանից և գնացի տարեց մորս տուն: Իտալական հեքիաթն ավարտվեց:Սկսվեցին դաժան աշխատանքային օրեր:

Ինչպես պարզվեց, արդեն մեկուկես տարի է ամուսինս նոր կին ունի, ես ուղղակի ջնջեցի նրան իմ կյանքից: Փաստորեն ամուսինս ու
դուստրերս ինձանից միայն գումար էին սպասում, ես նր անց համար կթու կով էի դարձել, ով իրա կանացնում էր նրա նց բոլոր պա-
հանջները․․․

Сообщение Արտերկրում դայակ աշխատելով ամուսնուս ապահովեցի ամեն ինչով․ Որոշեցի նրան անակնկալ անել և առանց զգուշացնելու վերադարձա․․․Հասնելով տուն՝ դռանս առաջ մի գեղեցիկ կնոջ հանդիպեցի появились сначала на ՄԵՐ ԻՆՖՈ.


от admin

-->