>

2021 թվականի սեպտեմբեր ամսին երջանկություն և բարեկեցություն կմտնի կենդանակերպի այս նշանների կյանք ու կմնա ընդմիշտ․․․

Խոյ

Նշանի ներկայացուցիչները կարող են հույս դնել հաջող ու բարենպաստ սեպտեմբերի վրա: Եվ դրա համար Խոյերը պետք է շնորհա- կալություն հայտնեն ոչ թե իրենց ճակատագրին, այլ սեփական ջանքերին:

Սեպտեմբերին նրանց պահվածքը կտարբերվի զգուշութ- յամբ և խոհեմությամբ:Խոյերը չեն կարողանա թակարդներ ընկնել և հեշտությամբ կօգտվեն ընձեռված հնարավորություններից: Ան-գամ կրիտի կական իրավիճ ակում նրանք իրենց կապացուցեն որպես սառն ասիրտ ու ողջ ամիտ մարդիկ:

Խոյերը անհավանական բարձունքների կհասնեն իրենց կարիերայում և կգերազանցեն իրենց մրցակիցներին:

Երկվորյակներ

Նշանի ներկայացուցիչների համար սեպտեմբերը կլցվի զարմանալի անակնկալներով:Աշնան սկզբին կյանքը նրանց համար կվերած-
վի սպիտակ գծի: Երկվորյակները իրենց շատ էներգետիկ կզգան, ինչը կհան գեցնի հաջողութ յունների իրենց կարիերայում:

Նրանք
կզբաղեցնեն ամենահեղ ինակավոր պաշտ ոններից մեկը՝ ղեկավարության աջակցո ւթյան շնորհիվ:


Երկվո րյակները լավ են շփվում մարդկանց հետ և հաճախ հաջող գործարքներ են կնքում: Սերը սպասում է նշանի միայնակ ներկայացուցիչներին: Սա նրանց երջա-
նիկ կդարձնի:

Կշեռք

Սեպտեմբերին բախտը կլինի նշանի ներկայացուցիչների կողմից: Նրանց բարենպաստ ամիս է սպա սվում: Իհարկե, Կշեռքները չեն
կարողանա խուսափել խնդի րներից:Բայց իրենց դրական տրամադր ության շնորհիվ նրանք կկա րողանան նոր ու խոստումնալից հնարավորություններ գտնել նույնիսկ դժվար պահերին:

Սեպտեմբերին Կշեռքները բախտավոր հնարավորություն ունեն հարստան-ալու և հանդիպելու հզոր մարդկանց:

Նրանք կարող են հեշտությամբ իրականացնել երկարամյա նախագիծ՝ չվախենալով դժվարութ- յուններից:

Ջրհոս

Սեպտեմբերը խառը կլինի նշանի ներկայ ացուցիչների համար: Ամսվա սկզբին նրանք փոքր դժվարո ւթյունների կհանդիպեն: Բայց ջրհոսը չպետք է զիջի նրանց, նրանց նոր առաջարկներ ու հնարավորությու ններ են սպասվում:

Նրանք պետք է հավատան իրենց և սկսեն գիտակցել իրենց թաքնված ներուժը: Նետելով բոլոր վախերն ու կասկածները՝ ջրհոսը կկարողանա յուրօրինակ բան ստեղծել:
Նրանց սպասում է հետաքրքիր իրադարձություններով ու հանդիպումներով լի ուղի:

 


от admin

-->