>

Տшրшծվшծ լпւրերը հшստшվեցին․ ՀՀ ԱԱԾ-ն հшնդես է եկել կпչով

ՀՀ ԱԱԾ հաղորդագրությունը

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացնում է, որ օգոստոսի 25-ին ժամը 23:00-ի սահմաններում ադրբեջանական կողմը փակել է Կապան-Գորիս միջպետական ճանապարհի Կարմրաքար-Շուռնուխ հատվածը: Նշված հատվածում գտնվող տրանսպորտային միջոցները տարհանվել են:
Քոչարյանի զոհերը

Աշխատանքներ են իրականացվում ճանապարհը բացելու, մարդկանց և տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժի բնականոն աշխատանքը վերականգնելու ուղղությամբ:

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունը կոչ է անում հետևել միայն պաշտոնական լրահոսին:

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը ֆեյսբուքյան իր էջում ևս անդրադարձել է այդտեղի իրավիճակին՝ մասնավորապես գրելով հետևյալը․

Ադրբեջանական 50-ից ավել զին ված ծա ռայողներ 3 ժամից ավելի փ ակել են Սյունիքի մարզի Գորիսից Կապան տանող միջպ ետական ճանապա րհը՝ Դավիթ Բեկ գյուղին մոտ: Հրա ժա րվում են բա ցել:


Այս արարքները հա նց ավոր են, սահման ափակել են մարդկ անց, ողջ քաղաքացի ական բնակչու թյան, այդ թվում՝ երե խաներ, կանայք, տա րեցներ, ազատ տե ղաշարժը: Այս ամենը հավաստող ա հազա նգեր ենք ստանում քաղաքացիական բնակիչներից:

Այդքան զգ ուշաց նում եմ այս վտ անգի մ ասին ու ասում եմ, թե ինչ պետք է անել ու հր ատա պ անել. ադրբ եջանա կան զի ն ված ծառ այողներ ի ներկա յությո ւնը ՀՀ Սյունքի համայ նքների միջև ճանապա րհներին հանցավո ր է և վե րջ: Դա ին քին խախտ ում է մար դկանց կյանքի, ա զատ տեղաշ արժման և միջազ գայնորեն երաշխավո րված այլ կ ենսական իրավուն քներ:

Փաստ երից ինձ համար ա կնհայտ է, որ սա նախապես պլա նավորված բացա հայտ հան ցա գործություն է ՀՀ քաղա քացիական բնա կչության դեմ:Տեղյակ եմ, որ ՌԴ ս ահմա ապ ահ ծառ ա յողները տեղ ում վար ել են ճանա պա րհը բաց ելու բա նակցու թյուններ և նր անց ջան քերով քաղա քաց իկան մեքե նա ները դուրս են բերվել:

Ըստ ստուգված տվյալների՝ բ անակ ցությունները ա ռավոտ են շար ունակվելու. հրա ժարվ ել են բ ացել:

Վաղ առավոտյան այս միջադեպով հատ ուկ հաղոր դումներ կուղա րկվեն համա պատասխան միջա զգային մարմ իններին:

Արման Թաթոյան

Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան

Сообщение Տшրшծվшծ լпւրերը հшստшվեցին․ ՀՀ ԱԱԾ-ն հшնդես է եկել կпչով появились сначала на ՄԵՐ ԻՆՖՈ.


от admin

-->