Այս տարբերակով որոշեք Ինչպես ունենալ աղջիկ կամ տղա երեխա — ingablog


Գոյություն ունեն տարատեսակ մեթոդներ, որոնց օգնությամբ երեխա ունենալ պատրաստվող ծնողները պլանավորում են իրենց ապագա երեխայի սեռը:

Ամենատարածված մեթոդը, որի կիրառմանն ամենաշատն են դիմում, արյան երիտասարդության տեսությունն է, որի համաձայն՝ տղամարդկանց արյունը թարմանում է 4, կանանցը՝ 3 տարին մեկ անգամ: Բեղմնավորման ժամանակ կնոջ տարիքը պետք է բաժանել 3-ի, տղամարդունը՝ 4-ի:

Ում տարիքից ավելի քիչ մնացորդ մնա, այդ սեռի երեխա էլ կծնվի: Այսինքն՝ ծնողներից ում արյունը ավելի «թարմ» է բեղմնավորման պահին, այդ սեռի երեխա էլ ծնվում է:

Սակայն այս մեթոդը որոշակի բացառություններ է սահմանում. եթե եղել են արյան լուրջ կորուստներ՝ ծննդաբերություն, վիժում, աբորտ, արյան հանձնում, փոխներարկում, ապա արյան թարմությունը պետք է հաշվել ոչ թե երեխայի հոր կամ մոր ծննդյան օրից, այլ արյան կորստի պահից:

Տարածված է նաեւ այն մեթոդը, ըստ որի, զույգերը պետք է սեռական հարաբերություն ունենան կնոջ ձվազատման որոշակի օրերի: Համարվում է, որ եթե բեղմնավորումը կատարվում է ձվազատումից անմիջապես առաջ, կամ անմիջապես հետո, ապա տղա երեխա ծնվելու հավանականությունը մեծ է:

Այս տեսության հիմքն այն է, որ Y քրոմոսոմները ձվազատման ժամանակ ձվաբջջին հասնելու ավելի մեծ հավանականություն են ստանում: Իսկ եթե սեռական ակտը կատարվում է ձվազատումից մի քանի օր առաջ կամ մի քանի օր հետո, ապա X քրոմոսոմն ավելի մեծ շանսեր ունի հասնելու ձվաբջջին, բեղմնավորելով աղջիկ երեխա:Գոյություն ունեն նաեւ հատուկ դիետաներ, որոնց հետեւելով՝ զույգերը կարող են իրենց նախընտրած սեռի երեխան ունենալ:


Ըստ այդ մեթոդի՝ կնոջ սննդակարգում քաղցր մթերքների գերակշռության դեպքում՝ շաքար, մեղր, հավանականությունը մեծ է, որ բեղմնավորվելիք երեխան կլինի իգական սեռի:

Իսկ եթե կինն ավելի շատ աղի, թթու, միս ու ընդեղեն օգտագործի, մեծ է արական սեռի երեխա բեղմնավորելու հավանականությունը: Պլանավորման այս եղանակը հիմնված է կնոջ օրգանիզմում սննդարար որոշ նյութերի առկայության ու բացակայության վրա:

Սակայն բժիշկները խորհուրդ չեն տալիս հետեւել այս սննդակարգին, քանի որ պարզ չէ, թե որոշ օգտակար նյութերի բացակայությունը օրգանիզմում ինչպես կանդրադառնա ապագա երեխայի առողջության վրա:

Նշված մեթոդներից բացի կան նաեւ չինական եւ ճապոնական աղյուսակներ, որոնց հաշվարկների հիմքում կնոջ տարիքն է եւ ամիսը, որի ժամանակ պետք է տեղի ունենա բեղմնավորումը:

Օրինակ, եթե կինը 24 տարեկան է, ծննդյան ամիսը հուլիսն է, իսկ բեղմնավորման նախատեսված ամիսը սեպտեմբերը, այս բոլոր թվերը անհրաժեշտ է գումարել՝ (24+7+9): Զույգ թիվ ստանալու դեպքում, այս մեթոդի համաձայն, աղջիկ կծնվի, կենտ թիվ ստանալու դեպքում՝ տղա:

Երեխայի սեռը պարզելու առումով կան նաեւ մի շարք տարօրինակ մեթոդներ, որոնցից մեկն էլ կոյուղու խողովակները խցանումներից մաքրելու համար նախատեսված նյութն է՝ Drano Crystals-ը: 16 շաբաթականից սկսած, երեխայի սեռը կարելի է պարզել այդ նյութի օգնությամբ:

Ըստ այդմ՝ նշված նյութը հավասար չափաբաժնով պետք է խառնել կնոջ առավոտյան մեզի հետ:

Եթե հեղուկը ռեակցիայից հետո ստանա թափանցիկ, բաց կապույտ կամ բաց կանաչ երանգ, նշանակում է՝ աղջիկ է ծնվելու:

Եթե հեղուկը սեւ, շագանակագույն կամ էլ մուգ կապույտ դառնա, ուրեմն տղա է ծնվելու:

Նյութը պատրաստեց ingablog.ru-ն

Существуют различные методы, с помощью которых родители, готовящиеся к рождению ребенка, планируют пол своего будущего ребенка.

Наиболее часто используется метод теории молодости крови, согласно которой у мужчин кровь обновляется 4 раза, у женщин — один раз в 3 года. При оплодотворении возраст женщины следует разделить на 3, а мужчины на 4.

Кому меньше года, тот родит ребенка того пола. То есть от родителей, чья кровь на момент оплодотворения «свежее», рождается ребенок того пола.


Однако этот метод определяет определенные исключения. Если имели место серьезные кровопотери, такие как роды, выкидыш, аборт, переливание крови, переливание, свежесть крови следует отсчитывать не со дня рождения отца или матери ребенка, а с момента кровопотери.

Также существует распространенная методика, согласно которой пары должны заниматься сексом в определенные дни овуляции женщины. Считается, что если оплодотворение происходит непосредственно перед овуляцией или сразу после нее, шансы на рождение мальчика высоки.

Основой этой теории является то, что Y-хромосомы с большей вероятностью достигают яйцеклетки во время овуляции. И если половой акт происходит за несколько дней до или через несколько дней после овуляции, то у Х-хромосомы больше шансов достичь яйцеклетки, оплодотворив девочку.

Существуют также специальные диеты, которым могут следовать пары, чтобы родить ребенка по своему выбору.


Согласно этому методу, в случае преобладания в рационе женщины сладких продуктов – сахара, меда, велика вероятность зачатия ребенка женского пола.

А если женщина употребляет больше соли, кислого, мяса и бобовых, у нее больше шансов зачать ребенка мужского пола. Этот метод планирования основан на наличии или отсутствии в организме женщины тех или иных нутриентов.

Однако врачи не рекомендуют соблюдать эту диету, так как неясно, как нехватка тех или иных питательных веществ в организме отразится на здоровье будущего ребенка.


В дополнение к этим методам существуют китайские и японские таблицы, основанные на возрасте женщины и месяце, в котором должно произойти оплодотворение.

Например, если женщине 24 года, месяц рождения – июль, а месяц оплодотворения – сентябрь, все эти числа нужно сложить (24+7+9). Если выпадет четное число, по этому методу родится девочка, если выпадет нечетное число – мальчик.

Есть также несколько странных способов узнать пол ребенка, одним из которых являются кристаллы Драно, вещество, используемое для очистки забитых труб. С 16-недельного возраста с помощью этого вещества можно определить пол ребенка.

Соответственно, указанное вещество следует смешивать в равных дозах с женщиной утром.

Если после реакции жидкость станет прозрачной, светло-голубой или светло-зеленой, значит, родится девочка.

Если жидкость станет черной, коричневой или темно-синей, то родится мальчик.

Статью подготовил ingablog.ru

от admin