ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, Վատ լուր նպաստառուների համար վատ նորություն. Այսուհետ նպաստ ստանալու համար…այս ամսվանից… — ingablog

Ընտանեկան, սոցիալական նպաստներ, հրատապ օգնություն, մարդասիրական օգնություններ ստանալու համար այսուհետեւ պետք է ներկայացնել նոր փաստաթղթեր:

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից հայտնում են, որ սա պայմանավորված է օգոստոսի 7-ից ուժի մեջ մտած ՀՀ կառավարության 2014 թ․-ի հունվարի 30-ի «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին» N 145-Ն որոշմամբ:

loading...Այսպիսով, նպաստ ստանալու համար ընտանիքը պետք է ներկայացնի՝
տեղեկանք ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյից. Ընտանիքի չափահաս յուրաքանչյուր անդամի՝ տվյալ պահին առկա վարկային պարտավորությունների և ժամկետանց վարկերի մասին տեղեկանքը քաղաքացին կարող է ստանալ անձամբ (այդ թվումառևտրային բանկի մասնաճյուղի միջոցով)։ Տեղեկանքն անձամբ չստանալու դեպքում պետք է առկա լինի բոլոր չափահաս անդամների կողմից տրված համաձայնությունը կամ նրանց կողմից տրված նոտարական կարգով հաստատված լիազորագիր նպաստ ստանալու համար դիմող անձի անունով ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյից հարցում կատարելու վերաբերյալ։

Հայտարարություն ընտանիքի չափահաս անդամների բանկային ավանդների և դրանցից ստացված եկամուտների մասին. Բանկային ավանդ ունենալու դեպքում ներկայացվում է նաև բանկի կողմից տրված տեղեկանք՝ ավանդի չափի և տվյալ հաշվետու տարվա ընթացքում դրա վրա հաշվեգրված տոկոսների մասին:

Նախաձեռնության նպատակն է կատարելագործել ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգը և ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստների (ընտանեկան, սոցիալական նպաստներ և հրատապ օգնություն) ծրագրերի արդյունավետությունը և հասցեականությունը:

Ընտանիքի անդամների վարկային պատմության և խնայողական միջոցների մասին տեղեկատվություն ստանալու միջոցով կիրառվելու են ընտանիքի եկամուտը ճշտելու և ընտանիքի սոցիալ-տնտեսական պայմանները հնարավորինս ճիշտ բնորոշելու վերաբերյալ այլընտրանքային տարբերակներ:


Family, social benefits, urgent help, humanitarian aid should now be provided with new documents.

The RA Ministry of Labor and Social Affairs informs that this is conditioned by the Law of the Republic of Armenia “On the Implementation of the Law of the Republic of Armenia” On State Benefits “of January 30, 2014, No. 145-N by decision.Thus, in order to get a benefit, the family should present,
certificate from ACRA credit bureau. Citizen can receive a certificate from each member of the adult family, current loan obligations and overdue loans (including through a branch of a commercial bank). In case of non-receipt of the statement, the consent given by all adult members or the notarized power of attorney issued by them shall be requested by the ACRA Credit Bureau in the name of the applicant.

Announcement of bank deposits and earnings from adult family members. In case of a bank deposit, a bank statement shall also be provided on the amount of the deposit and interest accrued on the given reporting year.

The goal of the initiative is to improve the family vulnerability assessment system and the effectiveness and targetedness of programs aimed at improving the livelihoods of families (family, social benefits and emergency care).

Family members’ credit histories and savings information will be used to clarify family income and to identify alternative options for family-social and economic conditions.

Նյութը պատրաստեց ingablog.ru-ն


add
loading...
.

от admin