>

Ընտանեկան, սոցիալական նպաստներ, հրատապ օգնություն, մարդասիրական օգնություններ ստանալու համար այսուհետեւ պետք է ներկայացնել նոր փաստաթղթեր:

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից հայտնում են, որ սա պայմանավորված է օգոստոսի 7-ից ուժի մեջ մտած ՀՀ կառավարության 2014 թ․-ի հունվարի 30-ի «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին» N 145-Ն որոշմամբ:
Քոչարյանի զոհերը

Այսպիսով, նպաստ ստանալու համար ընտանիքը պետք է ներկայացնի՝
տեղեկանք ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյից. Ընտանիքի չափահաս յուրաքանչյուր անդամի՝ տվյալ պահին առկա վարկային պարտավորությունների և ժամկետանց վարկերի մասին տեղեկանքը քաղաքացին կարող է ստանալ անձամբ (այդ թվումառևտրային բանկի մասնաճյուղի միջոցով)։ Տեղեկանքն անձամբ չստանալու դեպքում պետք է առկա լինի բոլոր չափահաս անդամների կողմից տրված համաձայնությունը կամ նրանց կողմից տրված նոտարական կարգով հաստատված լիազորագիր նպաստ ստանալու համար դիմող անձի անունով ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյից հարցում կատարելու վերաբերյալ։

Հայտարարություն ընտանիքի չափահաս անդամների բանկային ավանդների և դրանցից ստացված եկամուտների մասին. Բանկային ավանդ ունենալու դեպքում ներկայացվում է նաև բանկի կողմից տրված տեղեկանք՝ ավանդի չափի և տվյալ հաշվետու տարվա ընթացքում դրա վրա հաշվեգրված տոկոսների մասին:

Նախաձեռնության նպատակն է կատարելագործել ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգը և ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստների (ընտանեկան, սոցիալական նպաստներ և հրատապ օգնություն) ծրագրերի արդյունավետությունը և հասցեականությունը:

Ընտանիքի անդամների վարկային պատմության և խնայողական միջոցների մասին տեղեկատվություն ստանալու միջոցով կիրառվելու են ընտանիքի եկամուտը ճշտելու և ընտանիքի սոցիալ-տնտեսական պայմանները հնարավորինս ճիշտ բնորոշելու վերաբերյալ այլընտրանքային տարբերակներ:


Família, benefícios sociais, ajuda urgente, a ajuda humanitária deve agora ser fornecida com novos documentos.

A RA Ministério do Trabalho e Assuntos Sociais informa que esta é condicionada pela Lei da República da Armênia “Sobre a Implementação da Lei da República da Armênia” Sobre os Benefícios do Estado “de 30 de janeiro de 2014, No. 145-N por decisão. 

 Assim, para obter um benefício, a família deve apresentar,
certificado do departamento de crédito da ACRA. Os cidadãos podem receber um certificado de cada membro da família adulta, compromissos de empréstimo atuais e empréstimos em atraso (inclusive por meio de uma agência de um banco comercial). No caso de falha em receber o certificado pessoalmente, o consentimento dado por todos os membros adultos ou a procuração com firma reconhecida por eles emitida será solicitado pelo Departamento de Crédito da ACRA em nome do solicitante

Anúncio de depósitos bancários e ganhos de membros adultos da família. No caso de um depósito bancário, também será fornecido um extrato bancário sobre o valor do depósito e os juros acumulados durante o ano de referência.

O objetivo da iniciativa é melhorar o sistema de avaliação da vulnerabilidade da família e a eficácia e direcionamento de programas destinados a melhorar os meios de subsistência das famílias (família, benefícios sociais e atendimento de emergência).

Նյութը պատրաստեց ingablog.ru-ն


от admin

-->