>

Գոհանում եմ Քեզանից, Տեր իմ և Աստված իմ, ու օրհնում և փառավորում եմ Քո սուրբ անունը, որ պահպանեցիր Քո անարժան ու մեղաւոր ծառային այս ցերեկ և խաղաղությամբ հասցրեցիր երեկոյան ժամին:

Եվ այժմ աղաչում եմ Քեզ, Տեր իմ և Աստված իմ, որ ստեղծեցիր ցերեկը՝ գործելու և գիշերը՝ մեր տկար բնության հանգստի համար, արդ, տուր Քո ծառային մարմնով ննջել և հոգով ու մտքով արթուն մնալ:
Քոչարյանի զոհերը

Տեր իմ և Աստված իմ, ահա ես ննջում եմ ու ընկած եմ անկենդան դիակի նման և չգիտեմ՝ ե՞րբ ու ինչպե՞ս եմ արթնանալու, ուստի հոգիս, մարմինս և իմ բոլոր պարագաները Քո անհուն ողորմության մեջ են: Եվ խնդրում եմ, որպեսզի Դու Քո ամենազոր աջով կնքես Քո ծառայի տեղն ու հարկը, ելքն ու մուտքը, որ ննջեմ ապահով և աներկյուղ, խաղաղությամբ ու առանց փորձանքների:

Պահպանիր ինձ իմ հոգեկան և մարմնական բոլոր թշնամիներից ու նրանց որոգայթներից, փրկիր ինձ խավարում շրջող չարից, գիշերային և զարհուրեցուցիչ երևումներից: Մաքրիր իմ միտքը բոլոր թյուր մտածումներից, աղտեղի խորհուրդներից և բոլոր մեղսածին շարժումներից: Քո հանցավոր ծառային պահապան և վերակացու կարգիր երկնային զինվորություններիդ բանակին՝ իմ հրեշտակի հետ, ու Քրիստոսիդ ամենահաղթ Խաչի նշանը, որոնց (օգնությամբ) այս գիշեր կննջեմ ապահով և աներկյուղ ու խաղաղությամբ կհասնեմ առավոտյան ժամին, որպեսզի և այնժամ փառավորեմ Հորը և Որդուն և Սուրբ Հոգուն, Որին միշտ վայել է փառքը և երկրպագությունը հավիտյանս հավիտենից. ամեն:


Regozijo-me em ti, Senhor e Deus, e abençoa e glorifica o teu santo nome, que preservaste em paz o teu servo desonesto e pecador, dia e noite.

E agora eu imploro, meu Senhor e meu Deus, que você criou o dia, para trabalhar e descansar na noite da nossa natureza enferma, para dormir com o seu corpo de servo e manter o espírito e a mente despertos.Meu Senhor e meu Deus, aqui estou dormindo e caindo como um cadáver, e não sei quando e como eu acordo, então minha alma, meu corpo e todas as minhas coisas estão em Sua grande misericórdia. E eu peço que você assine o assento e o chão do seu servo, a saída e a entrada, para dormir em segurança e sem água, com paz e sem aflição.

Salve-me de todos os meus inimigos pervertidos e carnais e suas armadilhas, salve-me das trevas da escuridão, das manifestações noturnas e horrendas. Limpe minha mente de todos os maus pensamentos, os maus conselhos e todos os movimentos de culpa. Seu guardião culpado e guardião do exército de seu exército celestial, com meu anjo, e o sinal da Cruz Mais Alta de Cristo, com quem (com a ajuda de) esta noite estarei segura e insuportável e em paz pela manhã, para que eu possa glorificar o Pai e o Filho e o Espírito Santo, Glória e adoração são eternos para sempre. Tudo:

Նյութը պատրաստեց ingablog.ru-ն


от admin

-->