>

Сен 2, 2019

Տե՜ր Աստված,
Սովորեցրո՛ւ ինձ սիրել Քեզ ավելին, քան ինձ եմ սիրում.
Սովորեցրու դատել ինձ այնպես, ինչպես ուրիշներին եմ դատում.
Սովորեցրու գիտակցել, որ վրեժը թուլության առաջին նշանն է:

Տե՜ր Աստված,
Մի՛ տուր ինձ հպարտություն այն ժամանակ, երբ ես հաղթում եմ.
Թույլ մի տուր հուսահատվել պարտության ժամանակ.
Հիշեցրու ինձ միշտ, որ պարտությունը հաջողության հասնելու փորձերից է:Տե՜ր Աստված,
Եթե ինձ տանում ես հաջողության ճանապարհով,
Ապա մի վերցրու համեստությունս:Տե՜ր Աստված,Եթե ես մարդկանց ցավ պատճառեմ
Ուժ տուր ինձ նրանցից ներողություն խնդրելու,
Իսկ եթե մարդիկ ինձ ցավ պատճառեն
Ուժ տուր ներել նրանց…Փա՜ռք Քեզ Աստված մեր,
փա՜ռք Քեզ, ամեն բանի
համար Տեր, փա՜ռք Քեզ:
Քոչարյանի զոհերը

Փա՛ռք տվեք Աստծուն,
օրհնեցե՛ք մարդասեր և 
հավիտենական Թագավորին,
որ փրկում և ապրեցնում է Իր
ծառաներին: Դո՛ւ ես մեր
Փրկիչը՝ Քրիստոս Աստված,
հիմա մեր հոգիները օրհնում
և փառաբանում են Քեզ:
ԱՄԵՆ:
ԱՂՈԹՔ…


Lord God,
Teach me to love You more than I love.
Teach me to judge myself as I judge others.
Teach them to realize that revenge is the first sign of weakness.


Lord God,
Don’t give me pride when I win.
Don’t be discouraged during a defeat.
Remind me always that failure is one of trying to succeed.
If you lead me on the path to success,
Then don’t take my modesty, Lord God, if I hurt people
Strengthen me to apologize to them,
And what if people hurt me?
Empower them to forgive … Praise be to our God,

Glory to You, of all things
for Lord, glory be unto thee.
Praise God,
bless you humanist and
to the everlasting King,
that saves and lives on Him
to the servants. You are ours
The Savior, Christ God,
now our souls are blessed
and glorify You.
EVERYTHING.

PRAYER…

Նյութը պատրաստեց ingablog.ru-ն


от admin

-->