>

Տէր, եւ զգործս ձեռաց մերոց յաջողեա ի մեզ:

Ամէն:


Մեր ձեռքի գործերը ուղղորդիր,
Քոչարյանի զոհերը

Ով Տէր, եւ մեր ձեռքի գործերը յաջողիր.
Ամէն
Հայր մեր որ յերկինս ես,
սուրբ եղիցի անուն քո.
Եկեսցէ արքայութիւն քո.
եղիցին կամք քո.
որպէս յերկինս` եւ յերկրի.
Զհաց մեր հանապազորդ
տուր մեզ այսօր.
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր,

որպէս եւ մեք թողումք
մերոց պարտապանաց.
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն,
այլ փրկեա զմեզ ի չարէն:
Զի քո է արքայութիւն
եւ զօրութիւն եւ փառք
յաւիտեանս.
Ամեն


Lord, and the work of our hands shall prosper in us:

Amen:

Direct our handiwork,


O Lord, and prosper the works of our hands;

Amen
Our Father who is in Heaven,
let thy name be holy;
Let your kingdom come.
let there be thy will;
as in heaven, and on earth;
Bread of ours
give us today.
And let us be proud of us,
as we also leave
our debtors.
And don’t lead us into temptation,

but deliver us from evil.
For thine is the kingdom;
and power and glory
forever.
Amen

Նյութը պատրաստեց ingablog.ru-ն


от admin

-->