>

Սեռական հարաբերություն, սեքս կամ սեռական ակտ (կենակցում, կոիտուս, մերձեցում), հիմնական իմաստով՝ էրեկցված առնանդամի ներթափանցումն (պենետրացիան) ու ներհրումն է հեշտոցամուտք՝ սեռական հաճույք զգալու, վերարտադրման (բազմացման) կամ երկուսի նպատակով[3]։ Հայտնի է նաև հեշտոցային (վագինալ) հարաբերություն կամ հեշտոցային (վագինալ) սեքս անվանումներով[2][4]։

Սեռական հարաբերության այլ ձևերից է անալ սեքսը (հետանցքային սեքս, առնանդամի ներթափանցումը հետանցքի մեջ), օրալ սեքսը (բերանային սեքս, առնանդամի ներթափանցումը բերանի մեջ կամ կանացի սեռական օրգանների պենետրացիան բերանով), ֆինգերինգը (մատներով սեռական պենետրացիան) և դիլդոյով պենետրացիան (հատկապես՝ ստրապոն դիլդոյով)[5][6][7]:

Վերոնիշյալ գործողությունները կարող են ներառել երկու կամ ավելի անհատներ, իրականացվում են բացառապես ֆիզիկական կամ զգացմունքային հաճույքի կամ անհատների միջև որոշակի սոցիալական կապի հաստատման նպատակով[5][8]։
Քոչարյանի զոհերը

Սեռական հարաբերության կամ սեռական ակտիվության սահմանման վերաբերյալ կան տարբերվող պատկերացումներ[9][10], որն իր հերթին ազդում է սեռական առողջության նկատմամբ պատկերացումների վրա[11]։ Սեռական հարաբերությունը և մասնավորապես հեշտոցային սեքսը (կոիտուս) հիմնականում վերաբերում է առնանդամ-հեշտոցային պենետրացիային և սերունդ ստեղծելու հնարավորությանը[3]։

Այն նաև կարող է վերաբերել օրալ սեքսին, առնանդամ-հետանցքային սեքսին (հատկապես՝ վերջինին)[12]: Կարծիքները նաև տարբեր են, թե արդյոք ոչ պենետրատիվ սեռական գործողությունը համարվում է սեռական հարաբերություն[13][5][14]։ «Սեքս» կարող է անվանվել սեռական գործողության ցանկացած ձև[11][15]։ Քանի որ սեռական գործողությունների ընթացքում մարդիկ կարող են ձեռք բերել սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակներ[16]

[17], խորհուրդ է տրվում հետևել անվտանգ սեքսի կանոններին[16]։ Ոչ պենետրատիվ սեռական հարաբերության ժամանակ սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակի փոխանցման ռիսկը նվազում է[18][19]։


Արդարադատական տարբեր համակարգերում այս կամ այն սեռական գործողություն իրականացնելու համար սահմանված են խստագույն օրենքներ։ Այդպիսի սեռական գործողություններից են՝ ինցեստը, երեխաների, մարմնավաճառների, կենդանիների հետ սեռական հարաբերությունը, զոոֆիլիան, սոդոմիան, նախաամուսնական սեռական հարաբերությունը, անառակությունը կամ ամուսնության ժամանակ այլ անձանց հետ սեռական հարաբերության մեջ մտնելը և այլն։

Սեռական հարաբերության վերաբերյալ ունեցած անձնական կարծիքների վրա մեծ ազդեցություն կարող են ունենալ նաև կրոնական հայացքները, օրինակ՝ կուսության նկատմամբ վերաբերմունքը կարող է պայմանավորված լինել մարդու կրոնական հայացքներով[10][20]։ Սեռական հարաբերության վերաբերյալ ունեցած կրոնական պատկերացումները նշանակալիորեն առանձնանում են տարբեր կրոններում և կրոնական ուսմունքներում, բայց կան նաև ընդհանուր մոտեցումներ, օրինակ՝ արտաամուսնական սեռական հարաբերության հանդեպ արգելքը։

.


Sexual intercourse, sex or sexual intercourse (intercourse, coitus, rapprochement) is, in the main sense, the penetration (penetration) of the erect penis, and is an easy access for the purpose of sexual pleasure, reproduction, or both. [3] Also known as vaginal intercourse or vaginal sex [2] [4]. Other forms of sexual intercourse are anal sex (rectal sex, penis penetration),

oral sex (oral sex, penis penetration into the mouth or penetration of female genitals by mouth), fingering (sexual penetration by fingers) [5] [6] [7]: The foregoing actions may include two or more individuals solely for the purpose of physical or emotional enjoyment or the establishment of a certain social bond between individuals. [5] [8]

There are different perceptions about the definition of sexual intercourse or sexual activity [9] [10], which in turn influences perceptions about sexual health [11]. Sexual intercourse, and in particular vaginal sex (coitus), mainly relates to penis-vaginal penetration and the ability to conceive. [3] It can also be related to oral sex, penile-rectal sex (especially the latter) [12]. Opinions also differ on whether non-penitentiary sexual activity is considered to be

sexual intercourse. [13] [5] [14] “Sex” can be called any form of sexual activity. [11] [15] Since people can get sexually transmitted infections during sexual intercourse [16] [17], it is recommended to follow safe sex rules [16]. In non-penitentiary sex, the risk of sexually transmitted infection is reduced [18] [19].

In different justice systems, strict laws are in place to perform this or that sexual activity. Such sexual acts include incest, sexual intercourse with children, prostitutes, animals, zoophilia, sodomy, pre-marital sex, fornication, or sexual intercourse with others during marriage. Personal beliefs about sex can also be influenced by religious views,

for example, attitudes toward virginity may be due to one’s religious beliefs. Religious beliefs about sex vary considerably across religions and religious teachings, but there are also common approaches, such as the prohibition on extramarital sex.

Նյութը պատրաստեց ingablog.ru-ն


от admin

-->