>

Տրանսգենդեր, մարդ որն ունի գենդերային ինքնություն կամ գենդերային արտահայտվածություն, որը տարբերվում է իրենց նշանակված սեռից։ Այլ կերպ ասած այս գենդերի մարդիկ չեն գտնվում իրենց կենսաբանական մարմնում։

Որոշ տրանսգենդեր մարդիկ հանդես են որպես տրանսսեքսուալ, եթե նրանք ցանկանում են բժշկական օգնություն մեկ սեռից մյուսը անցնելու համար։ Այլ բացատրություն, տրանսգենդերներին ներառում են նաև մարդկանց, որոնք ներկայացնւմ են 3-րդ սեռը, կամ հենց տրանս անձինք են 3-րդ սեռը։ Հազվագույտ, տրանսգենդեր տերմինը օգտագործվում է ավելի լայն իմաստով, որպեսզի ներառվեն քրոսսդեսսերները, անկախ իրենց սեռական կողմնորոշումից։ Լինել տրանսգենդեր կախված չէ սեռական կողմնորոշումից։

Նրանք կարող են իրենց ներկայացնել հետերոսեքսուալ, հոմոսեքսուալ, բիսեքսուալ, անսեռ, կամ կարող են հրաժարվել իրենց որևէ նիշ տալուց։
ԼԳԲՏ (լատիներեն տառերով LGBT), անգլերեն հապավում կազմված Լեսբուհի, Գեյ, Բիսեքսուալ և Տրանսգենդեր (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) բառերի սկզբնատառերից։ Այն օգտագործվում է որպես նույնասեռական, բիսեքսուալ և տրանսգենդեր մարդկանց հավաքական անուն։
Քոչարյանի զոհերը

Հայերենում գործածվում է նաև «ԼԳԵՓ» թարգմանական տարբերակը (Լեսբուհի, Գեյ, Երկսեռական, Փոխսեռական)։ 1980-ական թվականներից տերմինը փոխարինում է ԼԳԲՏ համայնքին դիմելու համար օգտագործվող գեյ տերմինին[1]: Ցուցարարները կարծում էին, որ գեյերի համայնք տերմինը ճշգրիտ կերպով չի ներկայացնում բոլոր նրանց, ում վերաբերում էր այդ տերմինը[2]:

Հապավումը հիմնականում ինքնաբնորոշման համար էր օգտագործվում. այն օգտագործում էին ԼԳԲՏ համայնքները, ԱՄՆ-ի ԶԼՄ-ները, ինչպես նաև որոշ անգլախոս երկրներ[3][4]: Տերմինն այժմ օգտագործում են որոշ այլ երկրներում, մասնավորապես այն երկրները, որոնց պետական լեզուներով հապավման տառերը համընկնում են, օրինակ՝ Արգենտինան, Ֆրանսիան և Թուրքիան:

ԼԳԲՏ տերմինը նախատեսված է սեռական տարբեր կողմնորոշում ունեցող անձանց մշակույթների առանձնահատկունը ընդգծելու համար։ Այն ոչ թե միայն լեսբուհի, գեյ, բիսեքսուալ և տրանսգենդեր մարդկանց է վերաբերում, այլ կարող է նաև վերաբերել ոչ հետերոսեքսուալ և ոչ ցիսգենդեր մարդկանց։

Դրա համար անգլերենում և այլ լեզուներում գործածվում են նաև այլ տարբերակներ՝ «ԼԳԲՏՔ» (Լեսբուհի, Գեյ, Բիսեքսուալ, Տրանսգենդեր, Քվիր), որ սկսել է օգտագործվել 1996 թվականից[5] կամ «ԼԳԵՓՔ», ավելի հազվադեպ՝ «ԼԳԲՏՏՏՔ»՝ Լեսբուհի, Գեյ, Բիսեքսուալ, Տրանսգենդեր, Տրանսսեքսուալ, Տրանսվեստիտ, Քվիր[2][6]։ Գործածական են նաև նույն տերմինի այլ տարբերակներ՝ «ԳԼԲՏ», «ԳԼԲՏՔ», և այլն։


Transgender, a person who has a gender identity or gender expression that is different from their assigned gender. In other words, people of this gender are not in their biological body. Some transgender people are transgender if they want medical care to be passed on from one sex to another. Another explanation is that transgenders also include people who are of the third sex, or

transgender people themselves. The term, transgender, is used in a broader sense to include crossdressers, regardless of their sexual orientation. Being transgender does not depend on your sexual orientation. They may present themselves as heterosexual, homosexual, bisexual, sexless, or they may refuse to give any character.LGBT (Latin for LGBT), an English abbreviation consisting of the initials of the words Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender). It is used as a collective name for homosexual, bisexual, and transgender people.

The Armenian version of the LGBT translation is also used (Lesbian, Gay, Bisexual, Mutual). Since the 1980s, the term has replaced the gay term used to refer to the LGBT community [1]. Demonstrators felt that the term gay community did not accurately represent everyone to whom it was referenced. [2]

The abbreviation was mainly used for self-identification; it was used by LGBT communities, US media, as well as some English-speaking countries [3] [4]. The term is now used in some other countries, particularly those whose state-language letters coincide, such as Argentina, France and Turkey.

The term LGBT is intended to emphasize the specificity of cultures of people of different sexual orientations. Not only does it concern lesbian, gay, bisexual, and transgender people, it can also apply to non-heterosexual and non-heterosexual people. For this reason, other versions are also used in English and other languages: “LGBTQ” (Lesbian, Gay

Bisexual, Transgender, Quir), which has been used since 1996 [5] or “LGBTQ”, more rarely “LGBTQ” by Lesbian; Gay, Bisexual, Transgender, Transsexual, Transvestite, Quire [2] [6]. Other versions of the same term are also used: “GLBT”, “GLBTK”, e

Նյութը պատրաստեց ingablog.ru-ն


от admin

-->