>

Ծեծելը կամ այլ բռնի գործողություններ կատարելը, որը չի առաջացրել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 117-րդ հոդվածով նախատեսված հետևանքներ՝ պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի առավելագույնը հարյուրապատիկի չափով, կամ կալանքով՝ առավելագույնը երկու ամիս ժամկետով:

ՀՀ վճռաբեկ դատարանը այս հարցի շուրջ արտահայտել է իր դիրքորոշումը, ըստ որի՝ ծեծը ենթադրում է տուժողի մարմնին մեկից ավելի հարվածներ հասցնելը: Միևնույն ժամանակ Վճռաբեկ դատարանն արձանագրել է, որ հնարավոր են դեպքեր, երբ մեկ հարվածն ավելի ուժգին լինի, քան մի քանիսը:

Հարվածների քանակը արարքը որակելու դեպքում էական նշանակություն ունի միայն այն դեպքում, երբ դրա հետևանքով որևէ հանցակազմի հատկանիշ համարվող ֆիզիկական վնաս չի առաջացել: Այսինքն՝ մեկ հարվածը, եթե առաջացնում է,
Քոչարյանի զոհերը

օրինակ` առողջությանը ծանր, միջին ծանրության կամ թեթև վնաս, ապա որակվում է ըստ փաստացի վրա հասած հետևանքի, իսկ այն դեպքում, երբ մեկ հարվածը ֆիզիկական ցավ կամ ֆիզիկական տառապանք չի պատճառել և այդպիսիք պատճառելու դիտավությամբ չի բնութագրվում, ապա իր նվազ կարևորության պատճառով այն չի կարող հանցագործություն համարվել:

Ֆիզիկական ցավ, ֆիզիկական կամ հոգեկան տառապանք պատճառելու կամ այդպիսիք պատճառելու դիտավորության առկայության հանգամանքը գնահատելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել տուժողի տարիքը, առողջական վիճակը,

ինչպես նաև հանցավորի ֆիզիկական տվյալները, հարվածի տեղակայումը, բնույթը և այլ հանգամանքները, որոնք իրենց համակցությամբ կարող են վկայել, որ տուժողին պատճառվել է ֆիզիկական ցավ:


Վճռաբեկ դատարանն արձանագրել է նաև, որ մեկ հարվածը չի կարող որակվել որպես ծեծ, քանզի ծեծը ենթադրում է տուժողի մարմնին մեկից ավելի հարվածներ հասցնելը, որոնց արդյունքում տուժողին ֆիզիկական ցավ է պատճառվել: Հետևաբար, տուժողի մարմնին մեկից ավելի հարվածներ հասցնելը, որոնց արդյունքում տուժողին ֆիզիկական ցավ չի պատճառվել, ենթակա չէ որակման ՀՀ քրեական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածով՝ որպես ծեծ:

Ա.Ղարագյոզյան

Իրավաբան.net

Violation or other violent acts which did not cause the consequences provided for in Article 117 of the Criminal Code of the Republic of Armenia shall be punishable by a fine in the amount of up to 100 minimal salaries, or by imprisonment for a term not exceeding two months.The Court of Cassation of the Republic of Armenia has expressed its position on this issue, according to which the beating implies more than one hit to the victim’s body. At the same time, the Court of Cassation has noted that there may be cases where one strike is more severe than several. The number of strokes is essential only when the act is qualified as a result

of which no physical damage was attributed to any offense. That is, one stroke, if it causes, for example, severe, moderate or severe damage to health, is qualified as a consequence of actual injury, and where one stroke has not caused physical pain or physical suffering and is not characterized by the intention to cause it; then because of its low importance it cannot be considered a crime.

When assessing the presence of intentional infliction of physical pain, physical or mental suffering, or such, it is necessary to take into account the age, health, and physical characteristics of the victim, the location of the offender, the nature of the attack, and other circumstances which may in combination indicate that the victim physical pain.

The Court of Cassation also stated that a single stroke cannot be qualified as beating because the beating implies inflicting more than one stroke on the victim’s body as a result of which the victim suffered physical pain. Therefore, inflicting more than

one hit on the victim’s body, which resulted in no physical injury to the victim, is not subject to qualification under Article 118 of the RA Criminal Code as a beating.

Նյութը պատրաստեց ingablog.ru-ն


от admin

-->