>

Սեփական բնակարան գնելու մասին վաղ թե ուշ մտածում է յուրաքանչյուր ոք: Բայց այդպիսի գնման համար միանգամից վճարելը ոչ բոլորի գրպանին է հարմար: Եվ այդ դեպքում կարող է օգնել հիփոթեքային վարկը: Ընտրելով վարկի ձևակերպման բանկ` մարդիկ, նախևառաջ, ուշադրություն են դարձնում տոկոսադրույքին:

Եվ հաճախ իրազեկվածության պակասը «սկսած 10%-ից» գովազդային հնարքով պատրանք է ստեղծում, թե բոլոր ցանկացողները կարող են 10 տոկոսով հիփոթեք վերցնել կամ հակառակը, ֆինանսական կառույցների նկատմամբ անվստահություն է ստեղծում և հետ է պահում վարկ վերցնելուց:

Երբ լավատեսությունը տեղին չէ

Բանկը վարկի տոկոսադրույքը սահմանում է արդեն բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը տեսնելուց, վարկային պատմության ուսումնասիրությունից հետո և այլն: Յուրաքանչյուր հաճախորդի համար տոկոսադրույքն անհատական կարգով է սահմանվում: Դրա վրա ազդում է վարկառուի եկամուտների չափը, գրավադրվող գույքի որակը, վարկի ժամկետը, նախնական ներդրման չափը, մարման ժամանակացույցը և այլն:
Քոչարյանի զոհերը

Այս ամենը կարող է ստանդարտ տոկոսադրույքն ավելացնել 2-3 տոկոսով: Նվազագույն տոկոսադրույքով վարկ բանկերը սովորաբար տրամադրում են իրենց այն հաճախորդներին, ովքեր բանկում հաշիվներ, բարձր եկամուտներ, անթերի վարկային պատմություն ունեն: Ցածր տոկոսադրույքներ են գործում նաև


ֆինանսավորման որոշակի ծրագրերի շրջանակում: Երբեմն բանկերը վարկավորման ավելի լավ պայմաններ են առաջարկում որոշ բնագավառների աշխատողներին, այն ընկերությունների աշխատակիցներին, որոնց հետ աշխատավարձային նախագիծ ունեն: Չի բացառվում, որ բանկը, որով դուք աշխատավարձ եք ստանում, պատրաստ է ձեզ ստանդարտ տոկոսադրույքից 1%-ով ցածր տոկոսադրույքով վարկ տրամադրել:

Նույն բանկում հիփոթեքային վարկի տոկոսադրույքը կարող է կազմել 7 տոկոս և կարող է կազմել 24 տոկոս: Այդ իսկ պատճառով, նախևառաջ, պետք է հետաքրքրվել, չկան, արդյո՞ք, շուկայում հատուկ առաջարկներ կամ արտոնյալ պայմաններ, որոնց դուք կհամապատասխանեք: Բայց հաշվի առեք, որ վարկի տոկոսադրույքը դեռևս այն ծախսերը չեն, որ կան առջևում: Հիփոթեքային վարկը ենթադրում է բազմաթիվ հավելյալ ծախսեր:

Եվ կրկին տոկոսադրույքների մասին

Շատ կարևոր է հիշել, որ վարկային պայմանագրում նշված տոկոսադրույքն անվանական դրույքն է, որով հաշվարկվում են վարկի տոկոսները: Իսկ թե որքան կարժենա իրականում վարկը բոլոր պարտադիր վճարների հետ, ցույց է տալիս փաստացի տոկոսադրույքը: Եվ այն կարող է անվանականից տարբերվել 1- 4 տոկոսով:

Որպես կանոն, անվանական ցածր տոկոսադրույքը փոխհատուցվում է բանկի ծառայությունների բարձր հավելավճարներով և, հակառակը, հայտի դիտարկման վճարի, վարկի սպասարկման վճարի բացակայությունը սովորաբար ուղեկցվում է բարձր անվանական տոկոսադրույքով: 20 մլն դրամ արժողությամբ բնակարանի համար նախնական 30-տոկոսանոց վճարման և 10 տարվա մարման դեպքում հիփոթեքային վարկավորման անվանական

տոկոսադրույքը հայկական բանկերից մեկում կազմում է 14 տոկոս, իսկ փաստացինավելի քան 17 տոկոս: Մեկ այլ բանկում անվանական տոկոսադրույքը 15 տոկոս է, փաստացին 16,7 տոկոս: Երբեմն համադրվում են անվանական բարձր տոկոսադրույքը և ոչ պակաս բարձր հավելավճարները: Եվ անվանական 24 տոկոսը վերածվում է փաստացի 27,5 տոկոսի:

Լողացող տոկոսադրույքներ


Տոկոսադրույքները, որոնք մենք սովորաբար նշում ենք, ֆիքսված տոկոսադրույքներն են, այսինքն վարկավորման ողջ ժամանակահատվածի ընթացքում վճարումները հաշվարկվում են միևնույն տոկոսադրույքով։ Երկարաժամկետ հիփոթեքային վարկերի դեպքում բանկերը երբեմն առաջարկում են նաև լողացող տոկոսադրույքներ։

Ի՞նչ է դա։ Լողացող տոկոսադրույքը տոկոսների հաշվարկման համակարգ է, որը կապված է որևէ շուկայական տոկոսադրույքին, հաճախLIBOR դրույքին (Լոնդոնի միջբանկային շուկայում առաջարկվող դրույք), եթե խոսքը արժութային վարկերի և գանձապետական պարտատոմսերի եկամտաբերության, ինչպես նաև դրամային վարկերի մասին է։ Լողացող տոկոսադրույքը բաղկացած է երկու մասից ֆիքսված տոկոս և «լողացող» ցուցիչ։

Եթե ցուցիչն աճում է, ապա աճում է նաև տոկոսադրույքը, և փոխառուն պետք է ավելի շատ վճարի։ Եթե ցուցիչը նվազում է, ապա, համապատասխանաբար, նվազում է նաև տոկոսադրույքը, և փոխառուն ավելի քիչ է վճարում։ Կայուն տնտեսական իրավիճակի դեպքում լողացող տոկոսադրույքը ձեռնտու է փոխառուին, սակայն ճգնաժամային ժամանակաշրջանում այն պարունակում է լրացուցիչ ռիսկեր։

Sooner or later everyone thinks about buying their own home. But paying for such a purchase at once is not convenient for everyone. And in that case, a mortgage loan can help. When choosing a loan processing bank, people first of all pay attention to the interest rate. And often the lack of awareness of “starting from 10%” creates the illusion that everybody can get a 10% mortgage or vice versa, creates mistrust in financial institutions and withholds credit.When optimism is inappropriate

The bank determines the interest rate on the loan after seeing all the necessary documents, after studying the credit history, etc. The interest rate for each customer is set individually. This is influenced by the borrower’s income, the quality of the pledged property, the term of the loan, the amount of the initial investment, the repayment schedule, and so on.

All this can increase the standard interest rate by 2-3%. Banks with low interest rates usually provide their clients with bank accounts, high income, perfect credit history. Low interest rates also apply to certain financing programs. Sometimes banks offer better lending terms to employees in certain sectors, to employees of companies with a salary plan.

It is not excluded that the bank with which you receive your salary is ready to provide you with a 1% lower rate than the standard rate. Mortgage loan interest rates in the same bank may be 7% and may be 24%. For this reason, first of all, you should inquire whether there are no special offers or preferences in the market that you will meet. But keep in mind that the interest rate on the loan is not yet the expense that lies ahead. A mortgage loan involves a lot of extra costs.

And again about interest rates

It is very important to remember that the interest rate stated in the credit agreement is the nominal rate at which the interest rates on the loan are calculated. And how much the loan really costs with all the required payments shows the actual interest rate. And it can vary from nominal to 1-4 percent. As a rule, the low nominal interest rate is offset by high fees for bank services and, on the contrary, the absence of application fee, loan servicing fees are usually accompanied by

high nominal interest rates. In the case of an initial 30-percent down payment for a 20-million-dollar flat and a 10-year repayment, the nominal interest rate on mortgage lending in one of the Armenian banks is 14 percent, and in fact – more than 17 percent. In another bank the nominal interest rate is 15%, and in fact – 16.7%. Sometimes high nominal interest rates and no less high premiums are combined. And the nominal 24 percent is actually 27.5 percent.

Floating Rates

The interest rates we usually refer to are fixed interest rates, that is, payments over the entire lending period are calculated at the same interest rate. In the case of long-term mortgage loans, banks sometimes offer floating rates. What is it.

The floating rate is an interest rate system that is linked to any market rate, often the LIBOR (London Interbank Offered Rate) rate, when it comes to currency loans and treasury bond yields, as well as monetary loans. The floating rate consists of two parts: a fixed rate and a floating rate indicator. If the index increases, so does the interest rate, and the borrower

will have to pay more. If the index falls, then the interest rate falls, and the borrower pays less. In the event of a stable economic situation, floating interest rates are beneficial to the borrower, but in times of crisis it carries additional risks.

Նյութը պատրաստեց ingablog.ru-ն


от admin

-->