>

Պետական սահմաններ, պետության տարածքը հարևան պետությունների տարածքներից անջատող գիծ։

1․ Ցամաքում՝ ըստ ռելիեֆի բնորոշ կետերի ու գծերի կամ պարզ տեսանելի կողմ նորոշումների,

2․ Ծովում՝ ըստ տերիտորիալ ջրերի արտաքին շրջագծի,
Քոչարյանի զոհերը

3․ Նավարկելի գետերում՝ ըստ գլխավոր նավարկուղու միջամասի կամ գետի ջրհոսի հունի, ոչ նավարկելի գետերում (վտակներում)՝ ըստ նրանց միջնագծի կամ ըստ գետի գլխավոր գետաբազկի միջնամասի, լճերում և այլ ջրավազաններում՝ ըստ այն ուղիղ գծի, որը պետական սահմանի ելքերը միացնում է


լճի կամ այլ ջրավազանի ափերին։ Գետով (վտակով), լճով կամ այլ ջրավազանով անցնող պետական սահմանը չի տեղաշարժվում ինչպես դրանց ափերի գծագրության կամ ջրի մակարդակի փոփոխման դեպքում, այնպես էլ գետի (վտակի) հունը այս կամ այն կողմ խոտորվելու դեպքում,

4․ Հիդրոհանգույցների ջրամբարներում և այլ արհեստական ջրավազաններում,

5․ Նավարկելի և ոչ նավարկելի գետերի (վտակ ների) սահմանային հատվածներով անցնող երկաթուղային և ավտոճանապարհային կամուրջների, ամբարտակների վրա և այլ կառուցվածքներում՝ ըստ այդ կառուցվածքների միջնագծի կամ տեխնոլոգիական առանցքի։

Պետությունների միջև սահմանները հաստատվում են առանձին փուլերով։ Պետական սահմաններն անձեռնմխելի են։ Դրանց խախտումը դիտվում է ոտնձգություն պետության սուվերենության դեմ։ Պետական սահմանների հարցը սերտորեն առնչվում է պատերազմի և խաղաղության պրոբլեմների հետ։


Պետական սահմանների վերաբերյալ վեճերի խաղաղ կարգավորումը լուծվում է սահմանային ներկայացուցիչների (կոմիսարներ, լիազորներ են) միջոցով։ Պետական սահմանների պահպանման նպատակով սահմանային գոտիներում և շերտերում կազմակերպվում է սահմանային ռեժիմ, որը կարգավորվում է

ներքին օրենսդրությամբ և սահմանակից պետությունների հետ կնքված սահմանային համաձայնություններով։ Պետական սահմանները տեղանքում գծանշվում են պարզ տեսանելի սահմանանշաններով (սահմանային սյուներ, բուրգեր, նշանաձողեր, սահմանաթմբեր են)։ Տերիտորիալ ջրերի սահմանագծի վրա տեղադրվում են խարսխավոր լողաններ, նշաձողեր։

State Borders, a line separating state territory from neighboring states.

1 ․ At landmarks, with characteristic points and lines or clear visions for views,

2 ․ At sea, according to the outer boundary of territorial waters,3 ․ In navigable rivers by the main harbor or river canal, in non-navigable rivers (tributaries) by their perimeter or by the middle of the main riverbed, in lakes and other basins by a straight line connecting the outflow of the State Boundary or lake . The state border crossing a river (tributary), lake, or other basin shall not be moved either by drawing its shores or by changing the water level, or by diverting the river (tributary) stream one way or another;

4 ․ Hydraulic reservoirs and other artificial pools,

5 ․ Navigable and non-navigable cross-sections of rivers and tributaries on railway and road bridges, dams and other structures according to the intermediate or technological axis of those structures.

The boundaries between states are established in separate stages. State borders are inviolable. Their violation is seen as an encroachment on the sovereignty of the state. The issue of state borders is closely linked to the problems of war and peace.

Peaceful settlement of disputes over state borders is resolved through border representatives (commissioners, authorized). For the purpose of protection of state borders, border regimes shall be organized in border zones and strata, which

shall be governed by domestic law and by border agreements concluded with neighboring States. State borders are marked by plain visible landmarks (border columns, pyramids, markers, borderlines). On the border of territorial waters there are anchored swimming pools and benches

Նյութը պատրաստեց ingablog.ru-ն


от admin

-->