>

Երբ ընթերցում ես Սուրբ Գիրքը, Աստված է խոսում քեզ հետ, իսկ երբ աղոթում ես, դու ես խոսում Աստծո հետ, ըստ այն խոսքի, թե«Ես աղոթում եմ Աստծուն կյանքի համարե (Սաղմ. ԽԱ 9)» և «Աստված խոնարհեցնում է Իր ականջը լսելու աղոթողի ձայնը» (Սաղմ. ԺԶ 6, Լ 3): Աղոթքի գործը կարող է կատարվել ամեն ժամ՝ գիշեր թե ցերեկ, տանը նստելիս թե ճանապարհ գնալիս, առողջության, հիվանդության, մանկության, ծերության ժամանակ, ամռանը թե ձմռանը, մշտապես
Քոչարյանի զոհերը

Երբ լեզուն առանց սրտի է խոսում Աստծո հետ, շաղակրատանք է և ո՛չ աղոթք: Երբ լեզուն ու սիրտը համաձայնում են, սակայն խնդրում են չար ու մարմնավոր բաներ, հեթանոսների շատախոսություն է այդ: Քանզի Տերն ասում է. «Շատախոս մի՛ եղեք, ինչպես հեթանոսները» (Մատթ. Զ 6), այսինքնմի՛ խնդրեք մարմնավոր բաներ թշնամիների կորուստ կամ չար հաջողություն: Բարի աղոթք է, երբ սիրտն ինքը, առանց շրթունքները շարժվելու, աղոթում և աղաղակում է առ Աստված, ընդունելի է, ինչպես աղոթքը Մովսեսի, որ աղոթեց գլուխը ծնկների մեջ դրած, և Աստված նրան ասաց. «Ինչո՞ւ ես կանչում ինձ» (Ելք ԺԴ 15): «Պետք է ամեն ժամ աղոթել և չձանձրանալ» (Ղուկ. ԺԸ 1): Քանի որ աղոթքը հոգու կենդանության նշանն է, ուստիև պետք է միշտ աղոթել: Եթե աղոթքը դադարում է, նշանակում է հոգին մեռած է: Ամեն ժամ անդադար աղոթել նշանակում է չհուսահատվել , այսինքն` մի խնդրանքի համար բազում անգամ աղոթել, մինչև ստանալը, ինչպես այն այրի կինը բազում անգամ խնդրեց անիրավ դատավորին, նաև նա, որ նկանակ փոխ խնդրեց: Պողոսն ասում է. «Ուրա՛խ եղեք և անդադար աղոթեցեք» (Ա Թեսաղ. Ե 16):

Prayer is a more honorable gift to God than anything we render to Him.


 
When you read the Bible, God speaks to you, and when you pray, you speak to God according to the words “I pray to God for life” (Ps. 9) and “God humbles His ear to hear.” the voice of the prayers ”(Ps. 6: 3). The work of prayer can be done anytime, night or day, sitting at home or on the road, health, illness, childhood, old age, summer or winter, always

 
When the tongue speaks to God without a heart, it is a joke and not a prayer. When the tongue and the heart agree, but ask for evil and carnal things, that is the talk of the Gentiles. For the Lord says, “Do not be as talkative as the Gentiles” (Matt. 6), that is, do not ask for carnal things to the loss or evil of enemies. It is a good prayer when the heart itself, praying andcrying out to God without moving its lips, is as acceptable as the prayer of Moses, who prayed with his head in his knees, and God said to him: “Why callest thou me?” (Exodus 15: 15). “We must pray every hour, and not be weary” (Luke 16: 1). Since prayer is a sign of the soul’s vitality, therefore, one should always pray. If prayer ceases, it means the soul is dead. Constantly praying every hour means not to be discouraged, that is, to pray for one request many times before receiving it, just as the widow repeatedly asked the unjust judge, as well as the one who asked for bread in return. Paul says: “Be glad, and pray continually” (1 Thes

Сообщение Աղոթքը առավել պատվական ընծա է Աստծուն, քան այն ամենը, ինչ մատուցում ենք Նրան: Աղոթեցեք․․․ появились сначала на .


Նյութը պատրաստեց ingablog.ru-ն


от admin

-->