>

Կենսաթոշակ, ամենամսյա դրամական ապահովություն, որը վճարվում է աշխատունակներին՝ ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու կամ երկարամյա ծառայության դեպքում։ Կենսաթոշակը փոխհատուցում ստանալու իրավունք է՝ աշխատունակ տարիքում

կատարած վճարումների դիմաց։ Կենսաթոշակ նշանակվում է սպառման հասարակական ֆոնդից՝ անցյալ աշխատանքի կամ հանրօգուտ գործունեության համար և, որպես կանոն, գոյամիջոցի հիմնական աղբյուր է։
Քոչարյանի զոհերը

Հայաստանի գործող օրենքով՝ ծերության կենսաթոշակ նշանակվում է ցմահ, աշխատունակության վիճակից անկախ 63 տարին լրացած անձին, եթե նա ունի առնվազն 25 տարվա աշխատանքային ստաժ, տարիքային աշխատանքային կենսաթոշակ նշանակվում է նաև 25 տարվա աշխատանքային ստաժից պակաս ստաժի
առկայության դեպքում, 63 տարին լրացած քաղաքացիներին, եթե ունի առնվազն 10 տարվա աշխատանքային ստաժ։ Սույն մասով սահմանված տարիքային կենսաթոշակի իրավունք տվող աշխատանքային ստաժը սահմանվում է ըստ հետևյալ սանդղակի.

Կենսաթոշակի անցնելու տարեթիվը 2012 թ. 6 տարի, 2013 թ. 7 տարի, 2014 թ. 8 տարի, 2015 թ. 9 տարի, 2016 թ. և հետո 10 տարի Աշխատանքային ստաժը Հաշմանդամության կենսաթոշակը, աշխատանքային խեղման կամ պրոֆեսիոնալ հիվանդության հետևանքով, նշանակվում է աշխատանքի ստաժից անկախ, ընդհանուր հիվանդության հետևանքով՝ աշխատանքի որոշակի ստաժի առկայության դեպքում։ Կենսաթոշակի չափը որոշող գործոններ են՝

աշխատունակությունը կորցնելու պատճառը և աստիճանը, աշխատանքի պայմանները, անընդհատ ստաժը, ընտանիքի դրությունը։ Որոշ կատեգորիաների աշխատողների կենսաթոշակ նշանակվում է արտոնյալ հիմունքնրով


(տարիքի և ստաժի կամ միայն տարիքի տեսակից)։ Կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակ նշանակվում է այն անաշխատունակ անդամներին, որոնք գտնվել են մահացածի խնամքի տակ։ Կան երկրներ, որոնք համատեղում են այս և երիտասարդների ֆինանսավորման մոտեցումները։

Pension, monthly financial security paid to the workforce in case of old age, disability, loss of breadwinner or long service. A pension is a right to compensation for payments made to a working age. Pensions are designated from the public consumption fund for past work or public activity and are typically the main source of income.Under current Armenian law, an old-age pension is granted to a person who is 63 years of age, regardless of age, if he / she has a minimum of 25 years of service, an old-age pension of at least 25 years, and to a citizen who is at least 63 years old. 10 years working experience. The length of service of an old-age pension provided for in this section shall be determined by the following scale:

 
Retirement date for 2012 6 years, 2013 7 years, 2014 8 years, 2015 9 years, 2016 and after 10 years of service Disability Pension, due to a job breakdown or occupational illness, is defined as a work-related illness, independent of general illness, if there is a certain length of service

. The factors that determine the size of a pension are: the cause and extent of loss of ability to work, working conditions, long service, and family status. Employees’ pensions in certain categories are assigned on a preferential basis (age and seniority or age only).

In the event of the loss of a breadwinner, pensions shall be paid to those disabled members who are in the care of the deceased. There are countries that combine these and youth funding approaches.POSTED UNDERNEWS

Сообщение ՇՏԱՊ ՈՒ ԿԱՐԵՎՈՐ. Կենսաթոշակները, ինչպես նաև աշխատանքային ստաժը փոփոխության կենթարկվի տարածեք՝ բոլորը տեղեկանան․ ՆՈՐ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ появились сначала на .


Նյութը պատրաստեց ingablog.ru-ն


от admin

-->