ՈՒշադիր կարդում եք և անխտիր տարածում. Պարետի նոր որոշումը — ingablogՂեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի մարտի 16-ի թիվ 298-Ն որոշմամբ՝

  1. Պարետի 2020 թվականի մարտի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում տնտեսական գործունեության տեսակների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակումների վերաբերյալ» N 14 որոշման (այսուհետ՝ Որոշում) հավելվածի՝ (ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՂՋ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐԱՊԵՍ ԱՐԳԵԼՎԱԾ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻՑ
    ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ) 2-րդ կետը լրացնել հետևյալ ենթակետերով՝

57)«17.11» — Թաղանթանյութի արտադրություն

58) «17.12» — Թղթի և ստվարաթղթի արտադրություն

59) «17.21» — Ալիքավոր թղթի և ստվարաթղթի, թղթից և ստվարաթղթից տարայի արտադրություն

60) «17.23» — Գրասենյակային թղթե պիտույքների արտադրություն

61) «17.29» — Թղթե և ստվարաթղթե այլ արտադրատեսակների արտադրություն

62) «18.12» — Այլ պոլիգրաֆիական արտադրանքի (բացի թերթերից) տպագրություն՝ բացառապես փոստային նամականիշների, դրոշմանիշների մասով


63) «22.22.0» — Փաթեթավորման համար պլաստմասսե արտադրատեսակների արտադրություն


64) «23.13.0» — Սնամեջ ապակե արտադրատեսակների արտադրություն’

65) «18.11» — Թերթերի տպագրություն

66) «20.11» – Արդյունաբերական գազերի արտադրություն

67) «20.14.9» — Այլ հիմնային օրգանական քիմիական նյութերի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում

68) «23.52» — Կրի, գիպսի և գաջի արտադրություն

69) «24.42» — Ալյումինի արտադրություն

70) «47.62» — Թերթերի և գրասենյակային պիտույքների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում

71) «47.9» — Մանրածախ առևտուր կրպակներից, տաղավարներից կամ շուկաներից դուրս

72) «58.13» — Թերթերի հրատարակություն

73) «69.10.0» — Իրավաբանական գործունեություն՝ բացառապես փաստաբանական գործունեության մասով

74) «94.91.2» — Կրոնական ծեսեր (հոգեհանգստի և այլնի) կատարման ծառայություններ

  1. Որոշման հավելվածի 2-րդ կետի 30)-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ.

«30) «47.11» — Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտային արտադրատեսակների գերակշռությամբ մանրածախ առևտուր ոչ մասնագիտացված խանութներում»

  1. Որոշման հավելվածի 2-րդ կետի 38)-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ.

«38) «49» — Ցամաքային տրանսպորտի գործունեություն և փոխադրում խողովակաշարերով, բացի՝

ա. «49.31.4» — Ավտոբուսներով և միկրոավտոբուսներով միջմարզային կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ.

բ. «49.39.5» — Ավտոբուսներով միջմարզային ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ.

գ. «49.39.6» — Միկրոավտոբուսներով միջմարզային ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ»:

  1. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

Guided by the Decree of the Government of the Republic of Armenia No 298-N of 16 March 2020 on Declaring a State of Emergency in the Republic of Armenia:


  1. Appendix to Decision N 14 (hereinafter referred to as “Decision” on Restrictions on All Types of Economic Activity throughout the Republic of Armenia) of 24 March 2020 (TEMPORARILY PROHIBITED IN THE TERRITORY OF ECONOMIC ACTIVITY IN THE REPUBLIC OF ARMENIA)
    EXCEPTIONS) Complete paragraph 2 with the following points:

57) “17.11” – Production of membrane material

58) “17.12” – Manufacture of paper and paperboard

59) “17.21” – Manufacture of corrugated paper and paperboard, paper and paperboard containers

60) “17.23” – Manufacture of office paper supplies


61) “17.29” – Manufacture of other articles of paper or paperboard;

62) “18.12” – Printing of other polygraphic products (except newspapers) exclusively for postage stamps, stamps

63) “22.22.0” – Manufacture of plastic products for packaging

64) “23.13.0” – Manufacture of hollow glass products

65) “18.11” – Newspaper printing

66) “20.11” – Manufacture of industrial gases

67) “20.14.9” – Manufacture of other basic organic chemicals, not included in other groups

68) “23.52” – Manufacture of creams, gypsum and plaster

69) “24.42” – Aluminum production

70) “47.62” – Retail sale of newspapers and stationery in specialized stores

71) “47.9” – Retail sale outside kiosks, pavilions or markets

Сообщение ՈՒշադիր կարդում եք և անխտիր տարածում. Պարետի նոր որոշումը появились сначала на .


Նյութը պատրաստեց ingablog.ru-ն

от admin