>

Կառավարության 2019 թվականի 642-Ն որոշման համաձայն՝
Քոչարյանի զոհերը

 
սահմանվել են բնակչության սոցիալական կամ հատուկ խմբերի ցանկը, որում ընդգրկված շահառուներին դեղերը հատկացվում են դրանց արժեքի լրիվ կամ մասնակի փոխհատուցմամբ:

Այս որոշման համաձայն անվճար դեղեր են հատկացվում նաև մինչև 7 տարեկան երեխաներին:


1. ԱՆԶԳԱՅԱՑՆՈՂՆԵՐ
1) Ընդհանուր անզգայացնողներ, թթվածին
ա. Շնչառման դեղեր
Ազոտի ենթօքսիդ
Nitrous Oxide գազ շնչառման
Թթվածին
Oxygen գազ շնչառման
Հալոթան
Halothane լուծույթ շնչառման
Իզոֆլուրան
Isoflurane հեղուկ շնչառման
բ. Ներարկման դեղեր
Կետամին
Ketamine լուծույթ ներարկման, 500մգ/10մլ
Պրոպոֆոլ
Propofol լուծույթ ներարկման, 10մգ/մլ, 20մգ/մլ
Այլընտրանքային
Թիոպենտալ
Thiopental դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 500մգ, 1000մգ
Ֆենտանիլ
Fentanyl լուծույթ ներարկման, 0.05մգ/մլ
2) Տեղային անզգայացնողներ
Բուպիվակային
Bupivacaine լուծույթ ներարկման, 0.25%, 0.5%
լուծույթ ներարկման (ողնուղեղային անզգայացման), 0.5%
Լիդոկային
Lidocaine լուծույթ ներարկման, 10մգ/մլ, 20մգ/մլ, 100մգ/մլ, լուծույթ ներարկման (ողնուղեղային անզգայացման), 5% դեղաձևեր տեղային կիրառման, 2%, 4%, 5%, 10%
Լիդոկային + Էպինեֆրին (Ադրենալին)
Lidocaine + Epinephrine (Adrenaline) լուծույթ ներարկման, 1%, 2% + էպինեֆրին 1:200 000 ատամնաբուժական փամփուշտ 2% + էպինեֆրին 1:80 000
Այլընտրանքային
Էֆեդրին
Ephedrine լուծույթ ներարկման, 30մգ/մլ (ծննդաբերության ընթացքում ողնուղեղային անզգայացման համար՝ թերճնշումը կանխարգելելու նպատակով)
3) Նախադեղատոգորման (պրեմեդիկացիայի) և կարճատև միջամտությունների ընթացքում անդորրաբեր (սեդատիվ) դեղեր
Ատրոպին
Atropine լուծույթ ներարկման, 1մգ/մլ
Միդազոլամ
Midazolam լուծույթ ներարկման, 1մգ/մլ, 5մգ/մլ, հեղուկ ներքին ընդունման 2մգ/մլ դեղահատեր 7.5մգ, 15մգ
Մորֆին
Morphine լուծույթ ներարկման, 10մգ/մլ
Դիազեպամ
Diazepam լուծույթ ներարկման, 5մգ/մլ, դեղահատ, 5մգ, 10մգ
2. ՑԱՎԱԶԵՐԾՈՂ ԵՎ ԱՄՈՔԻՉ (ՊԱԼԻԱՏԻՎ) ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
1) Ոչ ափիոնային և ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային դեղեր
Ացետիլսալիցիլաթթու
Acetylsalicylic acid դեղահատ, 100մգ – 500մգ մոմիկներ ուղիղաղիքային, 50մգ – 150մգ
Դիկլոֆենակ
Diclofenac դեղահատ, դեղապատիճ, 25մգ – 100մգ, լուծույթ ներարկման, 25մգ/մլ, դոնդող, 1%, 5%
Իբուպրոֆեն
Ibuprofen դեղահատ, 200մգ, 400մգ, 600մգ, լուծույթ ներքին ընդունման, 20մգ/մլ, 40մգ/մլ, 200մգ/5մլ՝ 3 ամսականից ոչ փոքր երեխաների համար
Պարացետամոլ
Paracetamol դեղահատ, 100մգ – 500մգ, մոմիկներ ուղիղաղիքային, 50մգ, 100մգ, 150մգ, 250մգ լուծույթ ներքին ընդունման, 120մգ/5մլ, 125մգ/5մլ լուծույթ կաթիլաներարկման 10մգ/մլ
Այլընտրանքային
Կետոպրոֆեն
Ketoprofen դեղահատ, դեղապատիճ 50մգ, 200մգ, լուծույթ ներարկման 25մգ/մլ, 50մգ/մլ
Մետամիզոլ
Metamizole լուծույթ ներարկման 500մգ/մլ
2) Ափիոնային ցավազերծիչներ
Մորֆին
Morphine լուծույթ ներարկման, 10մգ/մլ գրանուլներ (դանդաղ ձերբազատման, ջրով խառնելու), 20մգ – 200մգ հեղուկ ներքին ընդունման, 2մգ/մլ, 10մգ/5մլ, 20մգ/մլ դեղահատ (դանդաղ ձերբազատման), 10մգ-200մգ դեղահատ 5մգ, 10մգ
Տրիմեպերիդին
Trimeperidine լուծույթ ներարկման, 2%
Կոդեին
Codeine դեղահատ, 30մգ
Տրամադոլ
Tramadol դեղահատ, դեղապատիճ, 50մգ լուծույթ ներարկման, 50մգ/մլ, 100մգ/2մլ
Ֆենտանիլ
Fentanyl սպեղանի տրանսդերմալ, 12մկգ/ժ, 25մկգ/ժ, 50մկգ/ժ, 75մկգ/ժ, 100մկգ/ժ
Մեթադոն
Methadone դեղահատ, 5մգ, 10մգ դեղահատեր ներքին ընդունման դեղակախույթի, 40մգ խտանյութ ներքին ընդունման լուծույթի, 5մգ/մլ, 10մգ/մլ, 25մգ/մլ լուծույթ ներքին ընդունման 5մգ/5մլ, 10մգ/5մլ, 10մգ/մլ
3) Այլ ընդհանուր ախտանիշների համար դեղեր՝ ամոքիչ բուժօգնության ընթացքում
Ամիտրիպտիլին
Amitriptyline դեղահատ, 10մգ, 25մգ, 75մգ
Ցիկլիզին
Cyclizine լուծույթ ներարկման, 50մգ/մլ դեղահատ, 50մգ
Դեքսամեթազոն
Dexamethasone լուծույթ ներարկման, 4մգ/մլ, 5մգ/մլ, դեղահատ, 0.5 մգ, 2մգ, 4մգ լուծույթ ներքին ընդունման, 2մգ/5մլ
Դիազեպամ
Diazepam լուծույթ ներարկման, 5մգ/մլ, դեղահատ, 5մգ, 10մգ լուծույթ ներքին ընդունման, 2մգ/5մլ հեղուկ ուղիղաղիքային, 2.5մգ, 5մգ, 10մգ
Դոկուսեյտ նատրիում
Docusate sodium դեղապատիճ, 100մգ, լուծույթ ներքին ընդունման, 50մգ/5մլ
Ֆլուօքսետին
Fluoxetine դեղապատիճ, 20մգ
Հալոպերիդոլ
Haloperidol լուծույթ ներարկման, 5մգ/մլ, դեղահատ, 0.5մգ, 1.5մգ, 2մգ, 5մգ լուծույթ ներքին ընդունման, 2մգ/մլ
Հիոսցին
Hyoscine լուծույթ ներարկման, 10մգ/մլ, 20մգ/մլ դեղահատ, 10մգ
Լակտուլոզ
Lactulose լուծույթ ներքին ընդունման, 660մգ/մլ, 667մգ/մլ, 670մգ/մլ, 3.1-3.7գ/5մլ
Լոպերամիդ
Loperamide դեղահատ, դեղապատիճ, 2մգ
Մետոկլոպրամիդ
Metoclopramide լուծույթ ներարկման, 5մգ/մլ դեղահատ, 10մգ լուծույթ ներքին ընդունման, 5մգ/5մլ
Միդազոլամ
Midazolam լուծույթ ներարկման, 1մգ/մլ, 5մգ/մլ, հեղուկ ներքին ընդունման, 2մգ/մլ դեղահատեր, 7.5մգ, 15մգ
Օնդանսետրոն
Ondansetron լուծույթ ներարկման, 2մգ/մլ, լուծույթ ներքին ընդունման, 4մգ/5մլ, դեղահատ, դեղապատիճ, 4մգ, 8մգ
Սենոզիդներ A, B
Sennosides A, B դեղահատ, 70մգ
Տամսուլոզին
Tamsulosin դեղահատ, դեղապատիճ, 0.4մգ
3. ԱԼԵՐԳԻԱՅԻ, ԱՆԱՖԻԼԱՔՍԻԱՅԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԴԵՂԵՐ
Դեքսամեթազոն
Dexamethasone լուծույթ ներարկման, 4մգ/մլ, 5մգ/մլ
Դիֆենհիդրամին
Diphenhydramine դեղահատ, 50մգ, 100մգ լուծույթ ներարկման, 10մգ/մլ
Էպինեֆրին (Ադրենալին)
Epinephrine (Adrenaline) լուծույթ ներարկման, 1.82մգ/մլ, 1մգ/մլ
Լորատադին
Loratadine դեղահատ, 10մգ, լուծույթ ներքին ընդունման, 1մգ/մլ
Պրեդնիզոլոն
Prednisolone դեղահատ, 5մգ, 25մգ լուծույթ ներարկման, 30մգ/մլ, լուծույթ ներքին ընդունման, 5մգ/մլ
Հիդրոկորտիզոն
Hydrocortisone դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 100մգ
Նորէպինեֆրին (Նորադրենալին)
Norepinephrine (Norepinephrine) լուծույթ ներարկման, 1մգ/մլ,
4. ՀԱԿԱԹՈՒՅՆԵՐ ԵՎ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԴԵՂԵՐ
1) Ոչ հատկորոշիչ
Ակտիվացված ածուխ
Charcoal Activated դեղահատ, 250մգ
2) Հատկորոշիչ
Ատրոպին
Atropine լուծույթ ներարկման, 1մգ/մլ
Ացետիլցիստեին
Acetylcysteine լուծույթ ներարկման, 100մգ/մլ, 200մգ/մլ լուծույթ ներքին ընդունման, 10%, 20% դեղահատեր դյուրալույծ, 100մգ, 200մգ, 600մգ
Կալցիումի գլյուկոնատ
Calcium gluconate լուծույթ ներարկման, 100մգ/մլ
Մեթիլթիոնինի քլորիդ Methylthioninium Chloride լուծույթ ներարկման, 10մգ/մլ
Նալoքսոն
Naloxone լուծույթ ներարկման, 400մկգ
Նատրիումի նիտրիտ
Sodium nitrite լուծույթ ներարկման, 30մգ/մլ
Պենիցիլամին
Penicillamine դեղապատիճ, դեղահատ, 250մգ
Նատրիումի թիոսուլֆատ
Sodium Thiosulfate լուծույթ ներարկման, 250մգ/մլ, 300մգ/մլ
5. ՀԱԿԱՑՆՑՈՒՄԱՅԻՆ, ՀԱԿԱԷՊԻԼԵՊՍԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ
Դիազեպամ
Diazepam լուծույթ ներարկման, 5մգ/մլ, դոնդող կամ ուղիղաղիքային լուծույթ, 5մգ/մլ
Կարբամազեպին
Carbamazepine դեղահատ, 100մգ – 400մգ դեղահատեր ծամելու, 100մգ – 200մգ լուծույթ ներքին ընդունման, 100մգ/5մլ
Լամոտրիջին
Lamotrigine դեղահատ, 25մգ, 50մգ, 100մգ, 200մգ դեղահատեր ծամելու 2մգ, 5մգ, 25մգ, 50 մգ, 100 մգ, 200մգ
Լորազեպամ
Lorazepam լուծույթ ներարկման, 2մգ/մլ, 4մգ/մլ
Մագնեզիումի սուլֆատ
Magnesium sulfate լուծույթ ներարկման, 0.5գ/մլ, էկլամպսիայի և ծանր նախաէկլամպսիայի դեպքում կիրառման համար, ոչ այլ ցնցումների դեպքում
Միդազոլամ
Midazolam լուծույթ ներարկման, 1մգ/մլ, 5մգ/մլ
Վալպրոյաթթու
Valproic acid դեղահատ, 200մգ, 300մգ, 500մգ, դեղահատ դյուրալույծ, 100մգ լուծույթ ներքին ընդունման, 50մգ/մլ, 200մգ/5մլ, 300մգ/մլ
Ֆենիտոյին
Phenytoin լուծույթ ներարկման, 50մգ/մլ լուծույթ ներքին ընդունման, 25մգ-30մգ/5մլ դեղապատիճ, դեղահատ, 25մգ, 50մգ, 100մգ, 117մգ դեղահատեր ծամելու, 50մգ
Ֆենոբարբիտալ
Phenobarbital լուծույթ ներարկման, 200մգ/մլ դեղահատ, 15մգ-100մգ լուծույթ ներքին ընդունման, 15մգ/5մլ
կլոնազեպամ
clonazepam դեղահատեր, 2մգ
Այլընտրանքային
Էթոսուքսիմիդ
Ethosuximide դեղապատիճ, 250մգ լուծույթ ներքին ընդունման, 250մգ/5մլ
Վալպրոյաթթու
Valproic acid լուծույթ ներարկման, 100մգ/մլ
6. ՀԱԿԱՎԱՐԱԿԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ
1) Որդամուղ դեղեր
ա. Աղիքային որդամուղներ
Ալբենդազոլ
Albendazole դեղահատ, 200մգ – 600մգ լուծույթ ներքին ընդունման, 20մգ/մլ, 40մգ/մլ դեղահատեր ծամելու, 400մգ
Լևամիզոլ
Levamisole դեղահատ, 50մգ, 150մգ
Մեբենդազոլ
Mebendazole դեղահատ, 100մգ, 500մգ
Պիրանտել
Pyrantel դեղահատ, 125մգ, 250մգ, լուծույթ ներքին ընդունման, 125մգ/2.5մլ, 50մգ/մլ
Պրազիքվանտել
Praziquantel դեղահատ, 150մգ, 600մգ
Նիկլոսամիդ
Niclosamide դեղահատ, 500մգ
Իվերմեկտին
Ivermectin դեղահատ, 3մգ
2) Հակամանրէային դեղեր
ա. Բետա-լակտամային դեղեր
Ամպիցիլին
Ampicillin դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 500մգ, 1գ
Ամօքսիցիլին
Amoxicillin դեղապատիճ, 250մգ, 500մգ, դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի, 125մգ/5մլ, 250մգ/5մլ դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 250մգ, 500մգ, 1գ
Ամօքսիցիլին + Քլավուլանաթթու
Amoxicillin + Clavulanic acid դեղահատ, 500մգ + 125մգ դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի, 125մգ + 31.25մգ/5մլ, 250մգ + 62.5մգ/5մլ դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 500մգ + 100 մգ, 1000մգ + 200մգ
Բենզաթին Բենզիլպենիցիլին
Benzathine Benzylpenicillin դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 1.2 մլն ՄՄ, 2.4 մլն ՄՄ բենզիլպենիցիլին
Բենզիլպենիցիլին
Benzylpenicillin դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 1000000ՄՄ, 5000000ՄՄ
Ցեֆալեքսին
Cefalexin դեղապատիճ, 250մգ, 500մգ, դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի, 125մգ/5մլ, 250մգ/5մլ
Ցեֆազոլին
Cefazolin դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 0.5գ, 1գ` > 1 ամսականից
Ցեֆիքսիմ
Cefixime դեղահատ, դեղապատիճ 100մգ, 200մգ, 400մգ դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի, 20մգ/մլ, 100մգ/5մլ
Ցեֆտրիաքսոն
Ceftriaxone դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 250մգ, 500մգ, 1գ
Կլօքսացիլին
Cloxacillin դեղապատիճ, 500մգ, 1մգ, դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 500մգ, դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի, 125մգ/5մլ
Պրոկային Բենզիլպենիցիլին
Procaine Benzylpenicillin դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 1գ, 3գ
Ֆենօքսիմեթիլպենիցիլին
Phenoxymethylpenicillin դեղահատ, 250մգ, դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի, 250մգ/5մլ
Պիպերացիլին + Տազոբակտամ
Piperacillin + Tazobactam դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 2000մգ + 250մգ, 4000մգ + 500մգ
Այլընտրանքային
Իմիպենեմ + Ցիլաստատին
Imipenem + Cilastatin դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 500գ + 500մգ
Ցեֆոտաքսիմ
Cefotaxime դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 250մգ, 500մգ, 1000մգ
Ցեֆտազիդիմ
Ceftazidime դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 250մգ, 500մգ, 1գ
Մերոպենեմ
Meropenem դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 500մգ, 1000մգ
բ. Այլ հակամանրէային դեղեր
Ազիթրոմիցին
Azithromycin դեղապատիճ, 250մգ, 500մգ դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի, 100մգ/5մլ, 200մգ/5մլ, 40մգ/մլ
Էրիթրոմիցին
Erythromycin դեղահատ, 100մգ, 200մգ, 250մգ, 400մգ
Ամիկացին
Amikacin լուծույթ ներարկման, 250մգ/մլ , 500մգ/2մլ, դեղափոշի ներարկման լուծույթի 500մգ, 1000մգ
Գենտամիցին
Gentamicin լուծույթ ներարկման, 10մգ/մլ, 40մգ/մլ, 80մգ/2մլ
Դoքսիցիկլին
Doxycycline դեղապատիճ կամ դեղահատ, 50մգ, 100մգ դեղափոշի ներքին ընդունման, 25մգ/5մլ, 50մգ/5մլ դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 100մգ
Մետրոնիդազոլ
Metronidazole դեղահատ, 200մգ – 500մգ, լուծույթ ներարկման, 5մգ/մլ, մոմիկ, 500մգ, 1գ լուծույթ ներքին ընդունման, 25մգ/մլ, 200մգ/5մլ
Նիտրոֆուրանտոյին
Nitrofurantoin դեղահատ, 50մգ, 100մգ լուծույթ ներքին ընդունման 25մգ/5մլ
Կլարիթրոմիցին
Clarithromycin դեղահատ, 250մգ, 500մգ գրանուլներ ներքին ընդունման դեղակախույթի, 125մգ/5մլ, 250մգ/5մլ դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 500մգ
Սպեկտինոմիցին
Spectinomycin դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 2գ
Կլինդամիցին
Clindamycin դեղապատիճ, 150մգ, 300մգ, լուծույթ ներարկման 150մգ/մլ, լուծույթ ներքին ընդունման, 75մգ/5մլ
Սուլֆամեթօքսազոլ + Տրիմեթոպրիմ
Sulfamethoxazole + Trimethoprim դեղահատ, 100մգ + 20մգ, 400մգ + 80մգ, 800մգ + 160մգ, լուծույթ ներքին ընդունման, 40մգ/մլ + 8մգ/մլ, 200մգ + 40մգ/5մլ լուծույթ ներարկման 80մգ/մլ + 16մգ/մլ
Տրիմեթոպրիմ
Trimethoprim դեղահատ, 100մգ, 200մգ
Ցիպրոֆլօքսացին
Ciprofloxacin դեղահատ, 250մգ, 500մգ, 750մգ, լուծույթ ներարկման, 2մգ/մլ լուծույթ ներքին ընդունման, 250մգ/5մլ
Քլորամֆենիկոլ
Chloramphenicol դեղապատիճ, դեղահատ, 250մգ, 500մգ դեղափոշի ներարկման լուծույթի 500մգ, 1000մգ լուծույթ ներքին ընդունման, 150մգ/5մլ
Վանկոմիցին
Vancomycin դեղապատիճ, 125մգ, 250մգ դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 250մգ, 500մգ, 1000մգ
Այլընտրանքային
Լևոֆլօքսացին
Levofloxacin դեղահատ, 250մգ, 500մգ, 750մգ լուծույթ կաթիլաներարկման, 500մգ/100մլ
Ցեֆեպիմ
Cefepime դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 500մգ, 1գ, 2գ
Ցեֆուրօքսիմ
Cefuroxim դեղահատ, 250մգ դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 750մգ
Դորիպենեմ
Doripenem դեղափոշի կաթիլաներարկման լուծույթի, 500մգ
գ. Հակապալարախտային (հակատուբերկուլյոզային) դեղեր
Էթամբուտոլ
Ethambutol դեղահատ, դեղապատիճ, 100մգ – 400մգ, լուծույթ ներքին ընդունման, 25մգ/մլ
Էթամբուտոլ + Իզոնիազիդ
Ethambutol + Isoniazid դեղահատ, 400մգ + 150մգ
էթամբուտոլ + Իզոնիազիդ + Ռիֆամպիցին
Etambutol + Isoniazid + Rifampicin դեղահատ, դեղապատիճ, 275մգ + 75մգ + 150մգ
Էթամբուտոլ + Իզոնիազիդ + Պիրազինամիդ + Ռիֆամպիցին
Etambutol + Isoniazid + Pyrazinamide + Rifampicin դեղահատ, դեղապատիճ, 275մգ + 75մգ + 400մգ + 150մգ
Իզոնիազիդ
Isoniazid դեղահատ, 50մգ, 100մգ – 300մգ, լուծույթ ներքին ընդունման, 50մգ/5մլ
Իզոնիազիդ + Ռիֆամպիցին
Isoniazid + Rifampicin դեղահատ, դեղապատիճ, 75մգ + 150մգ, 150մգ + 300մգ, 60մգ + 60մգ, դեղահատեր տարալուծվող, 50մգ + 75մգ, 30մգ + 60մգ
Իզոնիազիդ + Պիրազինամիդ + Ռիֆամպիցին
Isoniazid + Pyrazinamide + Rifampicin դեղահատ, 60մգ + 30մգ + 60մգ, 75մգ + 400մգ + 150մգ, 150մգ + 500մգ + 150մգ դեղահատեր տարալուծվող, 50մգ + 150մգ + 75մգ
Պիրազինամիդ
Pyrazinamide դեղահատ, 400մգ, 500մգ դեղահատեր տարալուծվող, 150մգ լուծույթ ներքին ընդունման, 30մգ/մլ
Ռիֆամպիցին
Rifampicin դեղահատ, դեղապատիճ, 150մգ, 300մգ լուծույթ ներքին ընդունման, 20մգ/մլ
Ռիֆաբուտին
Rifabutin դեղապատիճ, 150մգ` միայն ՄԻԱՎ-ով հիվանդների համար, ովքեր ստանում են պրոտեազի արգելակիչներ
Ռիֆապենտին
Rifapentine դեղահատ, 150մգ` միայն լատենտ (թաքնված) պալարախտի բուժման համար
Այլընտրանքային
Բազմադեղակայուն պալարախտի դեպքում կիրառվող երկրորդային ընտրության դեղեր
Ամիկացին
Amikacin լուծույթ ներարկման, 250մգ/մլ , 500մգ/2մլ դեղափոշի ներարկման լուծույթի 500 մգ, 1000մգ
Կապրեոմիցին
Capreomycin դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 1գ
Կլոֆազիմին
Clofazimine դեղապատիճ, 50մգ, 100մգ
Ցիկլոսերին
Cycloserine դեղահատ կամ դեղապատիճ, 250մգ
Էթիոնամիդ
Ethionamide դեղահատ, 125մգ, 250մգ այլընտրանքային Պրոթիոնամիդ/ Prothionamide
Կանամիցին
Kanamycin դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 1գ
Լևոֆլօքսացին
Levofloxacin դեղահատ, 250մգ, 500մգ, 750մգ
Լինեզոլիդ
Linezolid լուծույթ ներարկման, 2մգ/մլ, դեղահատ, 400մգ, 600մգ դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի, 100մգ/5մլ
Պ-ամինոսալիցիլաթթու
P-aminosalicylic acid դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի, 4գ, դեղահատ, 500մգ
Մոքսիֆլօքսացին
Moxifloxacin դեղահատ, 400մգ
Ստրեպտոմիցին
Streptomycin դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 1գ
3) Հակասնկային դեղեր
Ամֆոտերիցին B
Amphotericin B դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 50մգ
Գրիզեոֆուլվին
Griseofulvin դեղապատիճ կամ դեղահատ, 125մգ, 250մգ, լուծույթ ներքին ընդունման, 125մգ/5մգ
Կլոտրիմազոլ
Clotrimazole նրբաքսուք հեշտոցային, 1%, 10% դեղահատ հեշտոցային, 100մգ, 500մգ
Նիստատին
Nystatin դեղահատ, 100 000ՄՄ, 500 000 ՄՄ
դեղահատ հեշտոցային, 100 000ՄՄ
լուծույթ ներքին ընդունման, 50մգ/5մլ,
100 000ՄՄ/մլ
Ֆլյուկոնազոլ
Fluconazole դեղապատիճ, 50մգ – 200մգ, լուծույթ ներարկման, 2մգ/մլ, լուծույթ ներքին ընդունման, 50մգ/5մլ
Ֆլյուցիտոզին
Flucytosine դեղապատիճ, 250մգ, լուծույթ կաթիլաներարկման, 2.5գ/250 մլ
Իտրակոնազոլ
Itraconazole դեղապատիճ, 100մգ, լուծույթ ներքին ընդունման, 10մգ/մլ
Վորիկոնազոլ
Voriconazole դեղահատ, 50մգ, 200մգ դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 200մգ դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի, 40մգ/մլ
4) Հակավիրուսային դեղեր
ա. Հակահերպեսային դեղեր
Ացիկլովիր
Aciclovir դեղահատ, 200մգ, 400մգ դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 250մգ լուծույթ ներքին ընդունման, 200մգ/5մլ
բ. Հակառետրովիրուսային դեղեր
Աբակավիր
Abacavir դեղահատ, 300մգ, դեղահատեր տարալուծվող, 60մգ
Աբակավիր + Լամիվուդին
Abacavir + Lamivudine դեղահատ, 600մգ + 300մգ, դեղահատեր տարալուծվող, 60մգ + 30մգ, 120մգ + 60մգ
Ատազանավիր
Atazanavir դեղապատիճ, դեղահատ, 100մգ, 300մգ
Զիդովուդին
Zidovudine դեղապատիճ, 250մգ, լուծույթ ներքին ընդունման, 50մգ/5մլ, լուծույթ կաթիլաներարկման, 10մգ/մլ, դեղահատ, 300մգ դեղահատեր տարալուծվող, 60մգ
Էմտրիցիտաբին + Տենոֆովիր Emtricitabine + Tenofovir դեղահատ, 200մգ + 300մգ
Իֆավիրենց
Efavirenz դեղահատ, 200մգ, 600մգ
Իֆավիրենց + Էմտրիցիտաբին + Տենոֆովիր
Efavirenz + Emtricitabine + Tenofovir դեղահատ, 600մգ + 200մգ + 300մգ
Իֆավիրենց + Լամիվուդին + Տենոֆովիր
Efavirenz + Lamivudine + Tenofovir դեղահատ, 400մգ + 300մգ + 300մգ
Լամիվուդին
Lamivudine դեղահատ, 150մգ, լուծույթ ներքին ընդունման, 50մգ/5մլ
Լամիվուդին + Զիդովուդին
Lamivudine + Zidovudine դեղահատ, 30մգ + 60մգ, 150մգ + 300մգ
Լամիվուդին + Նևիրապին + Զիդովուդին
Lamivudine + Nevirapine + Zidovudine դեղահատ, 30մգ + 50մգ + 60մգ, 150մգ + 200մգ + 300մգ
Լոպինավիր + Ռիտոնավիր
Lopinavir + Ritonavir դեղահատ, դեղապատիճ, 100մգ + 25մգ, 200մգ + 50մգ լուծույթ ներքին ընդունման, 400մգ + 100մգ/5մլ, 80մգ/մլ + 20մգ/մլ
Նևիրապին
Nevirapine դեղահատ, 200մգ, դեղահատեր տարալուծվող, 50մգ լուծույթ ներքին ընդունման, 50մգ/5մլ
Ռիտոնավիր
Ritonavir դեղահատ, 25մգ, 100մգ, լուծույթ ներքին ընդունման, 400մգ/5մլ
Տենոֆովիր դիսոպրոքսիլ ֆումարատ
Tenofovir disoproxil fumarate դեղահատ, 300մգ
Ատազանավիր + Ռիտոնավիր
Atazanavir + Ritonavir դեղահատ, 300մգ + 100մգ, 150 մգ + 50մգ
Դարունավիր
Darunavir դեղահատ, 75մգ, 400մգ, 600մգ, 800մգ
Դոլուտեգրավիր
Dolutegravir դեղահատ, 50մգ
Ռալտեգրավիր
Raltegravir դեղահատեր ծամելու, 25մգ, 100մգ դեղահատ, 400մգ
Իզոնիազիդ + Պիրիդoքսին + Սուլֆամեթօքսազոլ + Տրիմեթոպրիմ
Isoniazid + Pyridoxine + Sulfamethoxazole + Trimethoprim դեղահատ, 300մգ + 25մգ + 800մգ + 160մգ
Այլ հակավիրուսային դեղեր
Օսելտամիվիր
Oseltamivir դեղապատիճ, 30մգ, 45մգ, 75մգ
դեղափոշի ներքին ընդունման դեղակախույթի, 6մգ/մլ, 12մգ/մլ կիրառել հաստատված կամ ենթադրվող գրիպի վիրուսով պայմանավորված ծանր հիվանդության ժամանակ՝ կրիտիկական վիճակում գտնվող հոսպիտալացված հիվանդների մոտ
5) Մակաբուծասպան դեղեր
ա. Հակաամեոբային դեղեր
Մետրոնիդազոլ
Metronidazole դեղահատ, 200մգ – 500մգ, լուծույթ ներարկման, 5մգ/մլ, լուծույթ ներքին ընդունման, 25մգ/մլ, 200մգ/5մլ
Դիլօքանիդ
Diloxanide դեղահատ, 500մգ
բ. Հակալեյշմանիոզային դեղեր
Մեգլումին անտիմոնիատ
Meglumine antimoniate լուծույթ ներարկման, 300մգ/մլ
Ամֆոտերիցին B
Amphotericin B դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 50մգ
Միլթեֆոզին
Miltefosin դեղահատ, 10մգ, 50մգ
Պարոմոմիցին
Paromomycin լուծույթ մ/մ ներարկման, 750մգ
գ. Հակամալարիային դեղեր
Արտեմեթեր
Artemether լուծույթ ներարկման, 80մգ/մլ
Ամոդիաքվին
Amodiaquine դեղահատ, 153մգ – 200մգ
Արտեմեթեր + Լումեֆանտրին
Artemether + Lumefantrine դեղահատ, 20մգ + 120մգ դեղահատեր տարալուծվող, 20մգ + 120մգ
Արտեսունատ
Artesunate լուծույթ ներարկման, 60մգ դեղապատիճներ ուղիղաղիքային, 50մգ, 100մգ, 200մգ դեղահատ, 50մգ
Արտեսունատ + Ամոդիաքվին
Artesunate + Amodiaquine դեղահատ, 25մգ + 67.5մգ, 50մգ + 135մգ, 100մգ + 270մգ
Արտեսունատ + Մեֆլոքվին
Artesunate + Mefloquine դեղահատ, 25մգ + 55մգ, 100մգ + 220մգ
Արտեսունատ + Պիրոնարիդին տետրաֆոսֆատ
Artesunate + Pyronaridin tetraphosphate դեղահատ, 60մգ + 180մգ գրանուլներ ներքին ընդունման, 20մգ + 60մգ
Դoքսիցիկլին
Doxycycline դեղապատիճ կամ դեղահատ, 100մգ
Մեֆլոքվին
Mefloquine դեղահատ, 250մգ
Պրիմաքվին
Primaquine դեղահատ, 7.5մգ,15մգ
Քլորոքվին
Chloroquine դեղահատ, 100մգ, 150մգ լուծույթ ներքին ընդունման, 50մգ/5մլ
Դիհիդրոարտեմիսինին + Պիպերաքվին ֆոսֆատ
Dihydroartemisinin + Piperaquine phosphate դեղահատ, 20մգ + 160մգ, 40մգ + 320մգ
Քվինին
Quinine դեղահատ, 300մգ լուծույթ ներարկման, 300մգ/մլ
Պրոգուանիլ
Proguanil դեղահատ, 100մգ
դ. Հակապնևմոցիստային և հակատոքսոպլազմոզային դեղեր
Պիրիմեթամին
Pyrimethamine դեղահատ, 25մգ
Սուլֆամեթօքսազոլ + Տրիմեթոպրիմ
Sulfamethoxazole + Trimethoprim դեղահատ, 100մգ + 20մգ, 400մգ + 80մգ, 800մգ + 160մգ լուծույթ ներքին ընդունման, 40մգ/մլ + 8մգ/մլ, 200մգ + 40մգ/5մլ լուծույթ ներարկման 80մգ/մլ + 16մգ/մլ
Պենտամիդին
Pentamidine դեղահատ, 200մգ, 300մգ
Սուլֆադիազին
Sulfadiazine դեղահատ, 500մգ
7. ՀԱԿԱՄԻԳՐԵՆԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ
1) Սուր նոպայի բուժման համար կիրառվող դեղեր
Ացետիլսալիցիլաթթու
Acetylsalicylic acid դեղահատ, 300մգ – 500մգ
Իբուպրոֆեն
Ibuprofen դեղահատ, 200մգ, 400մգ
Պարացետամոլ
Paracetamol դեղահատ, 300մգ – 500մգ,
լուծույթ ներքին ընդունման, 120մգ/5մլ, 125մգ/5մլ
Սումատրիպտան
Sumatriptan դեղահատ, 50մգ, 100մգ
2) Կանխարգելման համար կիրառվող դեղեր
Պրոպրանոլոլ
Propranolol դեղահատ, 10մգ, 40մգ
8. ՀԱԿԱՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ԵՎ ԻՄՈՒՆԱՃՆՇԻՉ ԴԵՂԵՐ
1) Իմունաճնշիչ դեղեր
Ազաթիոպրին
Azathioprine դեղահատ, 50մգ դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 100մգ
Ցիկլոսպորին
Ciclosporin դեղապատիճ, 25մգ, 50մգ, 100մգ խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի, 50մգ/մլ
2) Ցիտոտոքսիկ և աջակցող (ադյուվանտ) դեղեր
Ալոպուրինոլ
Allopurinol դեղահատ, 100մգ, 300մգ
Ասպարագինազ
Asparaginase դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 10000 ՄՄ, 5000ՄՄ
Բլեոմիցին
Bleomycin դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 15մգ
Գեմցիտաբին
Gemcitabine դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 200մգ, 1000մգ
Դակարբազին
Dacarbazine դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 100մգ, 200մգ
Դակտինոմիցին
Dactinomycin դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 500մկգ
Դաունոռուբիցին
Daunorubicin դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 50մգ
Դոցետաքսել
Docetaxel խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի, 10մգ/մլ, 20մգ/մլ, 40մգ/մլ
Դօքսոռուբիցին
Doxorubicin դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 10մգ, 50մգ
Էպիրուբիցին
Epirubicin լուծույթ ներարկման, 20մգ/մլ, դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 10մգ, 50մգ
Էտոպոզիդ
Etoposide լուծույթ ներարկման, 20մգ/մլ դեղապատիճ, 100մգ
Թիոգուանին
Thioguanine դեղահատ, դեղապատիճ, 40մգ
Իրինոտեկան
Irinotecan լուծույթ ներարկման, 20մգ/մլ, 40մգ/2մլ, 100մգ/5մլ, 500մգ/25մլ
Կալցիումի ֆոլինատ
Calcium folinate լուծույթ ներարկման, 3մգ/մլ, 10մգ/մլ դեղահատ, 15մգ
Կարբոպլատին
Carboplatin լուծույթ ներարկման, 10մգ/մլ, 50մգ/5մլ, 150մգ/15մլ, 450մգ/45մլ, 600մգ/60մլ
Հիդրօքսիկարբամիդ
Hydroxycarbamide դեղահատ, դեղապատիճ, 200մգ, 250մգ, 300մգ, 400մգ, 500մգ, 1գ
Մերկապտոպուրին
Mercaptopurine դեղահատ, 50մգ
Մեթոտրեքսատ
Methotrexate դեղահատ, 2.5մգ, 5մգ, 10մգ, դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 50մգ
Վինբլաստին
Vinblastine դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 5մգ,10 մգ
Վինկրիստին
Vincristine դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 1մգ, 5մգ
Վինորելբին
Vinorelbine խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի, 10մգ/մլ, 50մգ/5մլ
Ցիսպլատին
Cisplatin լուծույթ ներարկման, 1մգ/մլ, 50մգ/50մլ, 100մգ/100մլ խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի, 0.5մգ/մլ, 1մգ/մլ
Ցիկլոֆոսֆամիդ
Cyclophosphamide դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 200մգ, 500մգ դեղահատ, 25 մգ
Ցիտարաբին
Cytarabine դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 100մգ, 500մգ
Քլորամբուցիլ
Chlorambucil դեղահատ, 2մգ
Ֆլյուորոուրացիլ
Fluorouracil լուծույթ ներարկման, 50մգ/մլ
Պակլիտաքսել
Paclitaxel խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի, 6մգ/մլ,
Պրոկարբազին
Procarbazine դեղապատիճ, 50մգ
Օքսալիպլատին
Oxaliplatin դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 50մգ, 100մգ լուծույթ ներարկման, 50մգ/10մլ, 100մգ/20մլ, 200մգ/40մլ
3) Հորմոններ և հակահորմոններ
Անաստրոզոլ
Anastrozole դեղահատ, 1մգ
Բիկալուտամիդ
Bicalutamide դեղահատ, 50մգ, 150մգ
Դեքսամեթազոն
Dexamethasone լուծույթ ներարկման, 4մգ/մլ լուծույթ ներքին ընդունման, 2մգ/5մլ
Հիդրոկորտիզոն
Hydrocortisone դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 100մգ
Մեթիլպրեդնիզոլոն
Methylprednisolone դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 250մգ, 500մգ, 1000մգ դեղակախույթ ներարկման, 40մգ/մլ
Պրեդնիզոլոն
Prednisolone դեղահատ, 5մգ, 25մգ լուծույթ ներքին ընդունման, 5մգ/մլ
Տամօքսիֆեն
Tamoxifen դեղահատ, 10մգ, 20մգ
9. ՀԱԿԱՊԱՐԿԻՆՍՈՆԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ
Բիպերիդեն
Biperiden լուծույթ ներարկման, 5մգ/1մլ դեղահատ 2մգ
Կարբիդոպա + լևոդոպա
Levodopa + Carbidopa դեղահատ, 100մգ + 10մգ, 100մգ + 25մգ, 250մգ + 25մգ
10. ԱՐՅԱՆ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԴԵՂԵՐ
1) Հակասակավարյունային դեղեր
Երկաթ պարունակող համակցություն
Ferrous contained compound դեղահատ, 80մգ, 100մգ լուծույթ ներքին ընդունման, 50մգ/5մլ լուծույթ ներարկման, 50մգ/մլ
Երկաթի սուլֆատ, ֆոլաթթու
Iron sulfate, folic acid դեղահատ, 80մգ + 0.35մգ, 50մգ + 0.5մգ
Ֆոլաթթու
Folic acid դեղահատ, 400մկգ, 1մգ, 5մգ
Ցիանոկոբալամին
Cyanocobalamin լուծույթ ներարկման, 0.2մգ/մլ, 0.5մգ/մլ
Այլընտրանքային
Էրիթրոպոեզը խթանող պատրաստուկներ
Erythropoiesis-stimulating agents ներարկում 1000ՄՄ/0.5մլ, 2000ՄՄ/0.5մլ, 2000ՄՄ/0.3մլ, 3000ՄՄ/0.3մլ, 4000ՄՄ/0.4մլ, 5000ՄՄ/0.5մլ, 6000ՄՄ/0.6մլ, 8000ՄՄ/0.8մլ, 10 000ՄՄ/1մլ, 20 000ՄՄ/0.5մլ, 40 000ՄՄ/1մլ ներառյալ էպոետին-ալֆա, բետա, թետա, դարբէպոետին ալֆա, մեթօքսի պոլիէթիլեն գլիկոլ-էպոետին-բետա և դրանց կենսանմանակները
2) Մակարդելիության վրա ազդող դեղեր
Հեպարին նատրիում
Heparin sodium լուծույթ ներարկման, 1000ՄՄ/մլ, 5000ՄՄ/մլ,


ԳՈՎԱԶԴ00:30Իմանալ ավելին
20 000ՄՄ/մլ

Ֆիտոմենադիոն
Phytomenadione լուծույթ ներարկման, 1մգ/մլ, 10մգ/մլ, 2մգ/0.2մլ
դեղահատ, 10մգ
Պրոտամինի սուլֆատ
Protamine sulfate լուծույթ ներարկման, 10մգ/մլ
Վարֆարին
Warfarin դեղահատ, 1մգ, 2մգ, 2.5մգ, 3մգ, 5մգ
Ամինոկապրոաթթու
Aminocaproic acid լուծույթ ներարկման, 50մգ/մլ
Էնօքսապարին
Enoxaparin լուծույթ ներարկման, 10մգ/0.1մլ, 20մգ/0.2մլ, 40մգ/0.4մլ, 60մգ/0.6մլ, 80մգ/0.8մլ, 100մգ/1մլ, 120մգ/0.8մլ, 150 մգ/1մլ
Տրանեքսամաթթու
Tranexamic acid լուծույթ ներարկման, 50մգ/մլ, 100մգ/մլ դեղահատ 250մգ, 500մգ
Դեսմոպրեսին
Desmopressin քթակաթիլներ, 0.1մգ/մլ լուծույթ ներարկման, 4մկգ/մլ
3) Այլ դեղեր հեմոգլոբինոպաթիաների համար
Հիդրօքսիկարբամիդ
Hydroxycarbamide դեղապատիճ, 200մգ, 250մգ, 300մգ, 400մգ, 500մգ, 1գ
Դեֆերոքսամին
Deferoxamin դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 500մգ
11. ԱՐՅԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐ ԵՎ ՊԼԱԶՄԱՅԻ ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐ
1) Մարդու իմունագլոբուլին
Իմունագլոբուլին անտի-D (Rh) մարդու
Immunoglobulin anti-D (Rh) human լուծույթ ներարկման, 300մկգ/2մլ, 250մկգ/մլ
Կատաղության դեմ իմունագլոբուլին
Anti-rabies immunoglobulin լուծույթ ներարկման, 150ՄՄ/մլ
Փայտացման դեմ իմունագլոբուլին
Anti-tetanus immunoglobulin լուծույթ ներարկման, 500ՄՄ/մլ
Նորմալ իմունագլոբուլին
Normal immunoglobulin լուծույթ ներարկման, 5%-10%
2) Արյան մակարդման գործոններ
Մարդու արյան մակարդման VIII գործոն
Human blood coagulation factor VIII դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 250ՄՄ, 500ՄՄ, 1000ՄՄ
Մարդու արյան մակարդման գործոն IX
Human blood coagulation factor IX դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 250ՄՄ, 500ՄՄ, 1000ՄՄ
12. ՍԻՐՏԱՆՈԹԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ
1) Հեղձուկամարիչներ
Բիսոպրոլոլ
Bisoprolol դեղահատ, 1.25մգ, 2.5մգ, 5մգ, 10մգ ներառյալ կարվեդիլոլը, դեղահատ, 6.25մգ, 12.5մգ, 25մգ և մետոպրոլոլը, դեղահատ, 25մգ, 50մգ, 100մգ՝ որպես այլընտրանք
Գլիցերիլ տրինիտրատ
Glyceryl trinitrate դեղահատ, 0.5մգ (ենթալեզվային)
Իզոսորբիդի դինիտրատ
Isosorbide dinitrate դեղահատ, 5մգ (ենթալեզվային), 10մգ, 20մգ
Վերապամիլ
Verapamil դեղահատ, 40մգ, 80մգ, 240մգ
2) Ռիթմակարգավորիչներ
Բիսոպրոլոլ
Bisoprolol դեղահատ, 1.25մգ, 2.5մգ, 5մգ, 10մգ ներառյալ կարվեդիլոլը, դեղահատ, 6.25մգ, 12.5մգ, 25մգ և մետոպրոլոլը, դեղահատ, 25մգ, 50մգ, 100մգ՝ որպես այլընտրանք
Դիգօքսին
Digoxin դեղահատ, 62.5մկգ, 250մկգ լուծույթ ներարկման, 250մկգ/մլ լուծույթ ներքին ընդունման, 50մկգ/մլ
Էպինեֆրին
Epinephrine լուծույթ ներարկման, 1.82մգ/մլ, 1մգ/մլ
Լիդոկային
Lidocaine լուծույթ ներարկման, 10մգ/մլ, 20մգ/մլ
Վերապամիլ
Verapamil դեղահատ, 40մգ, 80մգ, 240մգ լուծույթ ներարկման, 2.5մգ/մլ
Ամիոդարոն
Amiodarone դեղահատ, 100մգ, 200մգ, 400մգ լուծույթ ներարկման, 50մգ/մլ
Ադենոզիներֆոսֆատ երկնատրիում
Adenosintriphosphate disodium լուծույթ ներարկման, 10մգ/մլ
3) Հակագերճնշումային դեղեր
Ամլոդիպին
Amlodipine դեղահատ, 2.5մգ, 5մգ,10մգ
Բիսոպրոլոլ
Bisoprolol դեղահատ, 1.25մգ, 2.5մգ, 5մգ, 10մգ ներառյալ կարվեդիլոլը, դեղահատ, 6.25մգ, 12.5մգ, 25մգ և մետոպրոլոլը, դեղահատ, 25մգ, 50մգ, 100մգ՝ որպես այլընտրանք
Էնալապրիլ
Enalapril դեղահատ, 2.5մգ, 5մգ, 10մգ, 20մգ
Կապտոպրիլ
Captopril դեղահատ, 12.5մգ, 25մգ, 50մգ
Հիդրալազին
Hydralazine դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 20մգ դեղահատ, 25մգ, 50մգ` միայն հղիների գերճնշումը կարգավորելու համար
Հիդրոքլորոթիազիդ
Hydrochlorothiazide դեղահատ, 25մգ, 50մգ, 100մգ լուծույթ ներքին ընդունման, 50մգ/մլ
Մեթիլդոպա
Methyldopa դեղահատ, 250մգ` միայն հղիների գերճնշումը կարգավորելու համար
Լոզարտան
Losartan դեղահատ, 25մգ, 50մգ, 100մգ
Այլընտրանքային
Նատրիումի նիտրոպրուսիդ
Sodium nitroprusside լուծույթ կաթիլաներարկման, 30մգ, 50մգ
Ուրապիդիլ
Urapidil լուծույթ ն/ե ներարկման, 5 մգ/մլ
Ատենոլոլ
Atenolol դեղահատ, 25մգ, 50մգ, 100մգ
4) Սրտային անբավարարության ժամանակ կիրառվող դեղեր
Դիգօքսին
Digoxin դեղահատ, 62.5մկգ, 250մկգ լուծույթ ներարկման, 250մկգ/մլ լուծույթ ներքին ընդունման, 50մկգ/մլ
Բիսոպրոլոլ
Bisoprolol դեղահատ, 1.25մգ, 2.5մգ, 5մգ, 10մգ ներառյալ կարվեդիլոլը, դեղահատ, 6.25մգ, 12.5մգ, 25մգ և մետոպրոլոլը, դեղահատ, 25մգ, 50մգ, 100մգ՝ որպես այլընտրանք
Էնալապրիլ
Enalapril դեղահատ, 2.5մգ, 5մգ, 10մգ
Հիդրոքլորոթիազիդ
Hydrochlorothiazide դեղահատ, 25մգ, 50մգ, 100մգ լուծույթ ներքին ընդունման 50մգ/մլ
Ֆուրոսեմիդ
Furosemide լուծույթ ներարկման, 10մգ/մլ, լուծույթ ներքին ընդունման, 20մգ/5մլ դեղահատ, 40մգ
Սպիրոնոլակտոն
Spironolactone դեղահատ, 25մգ, 50մգ
Լոզարտան
Losartan դեղահատ, 25մգ, 50մգ, 100մգ
Այլընտրանքային
Դոպամին
Dopamine խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի, 10մգ/մլ, 40մգ/մլ
Դոբուտամին
Dobutamine կաթիլաներարկման լուծույթ, 250մգ
5) Հակաթրոմբային դեղեր
Ացետիլսալիցիլաթթու
Acetylsalicylic acid դեղահատ, 75մգ, 100մգ
Կլոպիդոգրել
Clopidogrel դեղահատ, 75մգ, 300մգ
Ստրեպտոկինազ
Streptokinase դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 0.75մլն ՄՄ, 1.5 մլն ՄՄ
6) Թերլիպիդարյունային դեղեր
Սիմվաստատին
Simvastatin դեղահատ, 5մգ,10մգ, 20մգ, 40մգ, 80մգ
13. ՄԱՇԿԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԴԵՂԵՐ(տեղային)
1) Հակասնկային դեղեր
Միկոնազոլ
Miconazole քսուք, նրբաքսուք, 20մգ/գ
Սելենիում սուլֆիդ
Selenium sulfide դեղակախույթ, 2%
Նատրիումի թիոսուլֆատ
Sodium thiosulfate հեղուկ, 15%
Նիստատին
Nystatin քսուք, 100000ՄՄ/գ
Տերբինաֆին
Terbinafine նրբաքսուք, դոնդող, 10մգ/գ
2) Հակավարակային դեղեր
Մուպիրոցին
Mupirocin քսուք, նրբաքսուք, 20մգ/գ
Պովիդոն յոդ
Povidone-iodine լուծույթ, 10%
Կալիումի պերմանգանատ
Potassium permanganate ջրային լուծույթ 1:10 000
Տետրացիկլին
Tetracycline քսուք, 30մգ/գ
Արծաթի սուլֆադիազին
Silver sulfadiazine նրբաքսուք, 10մգ/գ
3) Հակաբորբոքային դեղեր, քորամարիչներ
Բետամեթազոն
Betamethasone քսուք, նրբաքսուք, 1մգ/գ
Հիդրոկորտիզոն
Hydrocortisone քսուք, նրբաքսուք, 1մգ/գ
Կալամին
Calamin էմուլսիա (կիթ)
4) Մաշկաբջիջների տարբերակման, բազմացման վրա ազդող դեղեր
Բենզոիլ պերօքսիդ
Benzoyl peroxide քսուք, էմուլսիա 5%
Կուպր քարածխային
Coal tar օճառահեղուկ, 20մգ/մլ
Դիթրանոլ
Dithranol քսուք, 0.1% – 2 %
Պոդոֆիլոտօքսին
Podophyllotoxin լուծույթ արտաքին կիրառման, 5մգ/մլ
Սալիցիլաթթու
Salicylic acid լուծույթ, 1%-5%
Ֆլուորոուրացիլ
Fluorouracil նրբաքսուք, 5%
Միզանյութ
Urea քսուք, նրբաքսուք, 5%, 10%
5) Քոսամարիչներ ու ոջլասպաններ
Բենզիլ բենզոատ
Benzyl benzoate կիթ (էմուլսիա), 200մգ/մլ, 250մգ/մլ
Պերմեթրին
Permethrin նրբաքսուք, 1%, 5% էմուլսիա, 1%
14. ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
1) Ակնաբուժական դեղեր
Ֆլյուորէսցեին
Fluorescein ակնակաթիլներ, 1%
Տրոպիկամիդ
Tropicamide ակնակաթիլներ, 0.5%
2) Ռադիոկոնտրաստային նյութեր
Ամիդոտրիզոատ
Amidotrizoate լուծույթ ներարկման, 140մգ – 420մգ յոդ/մլ
Բարիումի սուլֆատ
Barium Sulfate դեղակախույթ ջրային
Իոհեքսոլ
Iohexol լուծույթ ներարկման, 140մգ-350մգ յոդ/մլ
Այլընտրանքային
Մեգլումինի յոտրոքսատ
Meglumine iotroxate լուծույթ, 5գ-8գ յոդ
15. ՎԱՐԱԿԱԶԵՐԾԻՉՆԵՐ ԵՎ ՀԱԿԱՆԵԽԻՉՆԵՐ
Քլորհեքսիդին
Chlorhexidine լուծույթ, 5% լուծույթ նոսրացման համար, 20%
Էթանոլ
Ethanol լուծույթ (բնափոխված), 40%, 70%, 96%
Պովիդոն յոդ
Povidone-iodine լուծույթ, 10%
16. ՄԻԶԱՄՈՒՂՆԵՐ
Հիդրոքլորոթիազիդ
Hydrochlorothiazide դեղահատ, 25մգ, 50մգ, 100մգ
Մանիտոլ
Mannitol լուծույթ ներարկման, 10%, 20%
Սպիրոնոլակտոն
Spironolactone դեղահատ, 25մգ, 50մգ
Ֆուրոսեմիդ
Furosemide լուծույթ ներարկման, 10մգ/մլ, լուծույթ ներքին ընդունման, 20մգ/5մլ դեղահատ, 10մգ, 20մգ, 40մգ
17. ԱՂԵՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ
Պանկրեատին (լիպազ, ամիլազ, պրոտեազ)
Pancreatin (lipase, amylase, protease) դեղահատ, դեղապատիճ, 150մգ, 300մգ, 400մգ
1) Հակախոցային դեղեր
Օմեպրազոլ
Omeprazole դեղահատ, դեղապատիճ, 10մգ, 20մգ, 40մգ դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 40մգ դեղափոշի ներքին ընդունման դեղակախույթի, 20մգ, 40մգ
Ֆամոտիդին
Famotidine դեղահատ, 20մգ, 40մգ
Ռանիտիդին
Ranitidine լուծույթ ներարկման, 25մգ/մլ լուծույթ ներքին ընդունման, 75մգ/5մլ դեղահատ, 150մգ
Ալյումինիումի հիդրօքսիդ + Մագնեզիումի հիդրօքսիդ
Aluminium Hydroxide + Magnesium Hydroxide դեղահատ, 400 մգ + 400 մգ, դեղակախույթ (436 մգ +150 մգ)/10 մլ
2) Հակափսխեցուցիչ դեղեր
Դեքսամեթազոն
Dexamethasone լուծույթ ներարկման, 4մգ/մլ լուծույթ ներքին ընդունման, 0.5մգ/5մլ, 2մգ/5մլ դեղահատ, 0.5մգ, 0.75մգ, 1.5մգ, 4մգ
Մետոկլոպրամիդ
Metoclopramide լուծույթ ներարկման, 5մգ/մլ դեղահատ, 10մգ լուծույթ ներքին ընդունման, 5մգ/5մլ
Օնդանսետրոն
Ondansetron լուծույթ ներարկման, 2մգ/մլ, լուծույթ ներքին ընդունման, 4մգ/5մլ, դեղահատ, դեղապատիճ, 4մգ, 8մգ, 24մգ
3) Հակաբորբոքային դեղեր
Սուլֆասալազին
Sulfasalazine դեղահատ, 500մգ մոմիկներ, 500 մգ
Հիդրոկորտիզոն
Hydrocortisone մոմիկներ, 25 մգ
4) Հակաջղակծկումային դեղեր
Դրոտավերին
Drotaverine դեղահատ, 40մգ, 80մգ, լուծույթ ներարկման, 20մգ/մլ
5) Լուծողական դեղեր
Սենոզիդներ A, B
Sennosides A, B դեղահատ, 70մգ
Գլիցերոլ
Glycerol մոմիկներ ուղիղաղիքային, 0.75գ-2.8գ
6) Փորլուծության ժամանակ օգտագործվող դեղեր
Լոպերամիդ
Loperamide դեղահատ, 2մգ
Ցինկի սուլֆատ
Zinc sulfate դեղահատ, դեղապատիճ, 20մգ
ա. Ներքին ընդունման ջրավերականգնիչ միջոցներ
Ներքին ընդունման ջրավերականգնիչ աղեր
Oral Rehydration Salts դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի
18. ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ, ԱՅԼ ՆԵՐԶԱՏԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ ԵՎ ԲԵՂՄՆԱԿԱՆԽԻՉՆԵՐ
1) Մակերիկամի կեղևային շերտի հորմոններ և դրանց սինթետիկ համակերպեր
Ֆլյուդրոկորտիզոն
Fludrocortisone դեղահատ, 100մկգ
Պրեդնիզոլոն
Prednisolone դեղահատ, 5մգ, 25մգ
Հիդրոկորտիզոն
Hydrocortisone դեղահատ, 5մգ, 10մգ, 20մգ
2) Առնածիններ
Թեստոստերոն
Testosterone լուծույթ ներարկման, 200մգ/մլ, 250մգ/մլ
3) Բեղմնականխիչներ
Լևոնորգէստրել + Էթինիլէստրադիոլ
Levonorgestrel + Ethinylestradiol դեղահատ, 150մկգ + 30մկգ,
Էթինիլէստրադիոլ + Նորէթիստերոն
Ethinylestradiol + Norethisterone դեղահատ, 35մկգ + 1մգ
Լևոնորգեստրել
Levonorgestrel դեղահատ, 30մկգ, 750 մկգ, 1.5մգ
Ուլիպրիստալ
Ulipristal դեղահատ, 30մգ
Նորէթիստերոն
Norethisterone դեղահատ, 5մգ
Էստրադիոլ ցիպիոնատ + Մեդրօքսիպրոգեստերոն ացետատ
Estradiol cypionate + Medroxyprogesterone acetate լուծույթ ներարկման, 5մգ + 25մգ
Մեդրօքսիպրոգեստերոն ացետատ
Medroxyprogesterone acetate լուծույթ ներարկման, մ/մ 150մգ/մլ լուծույթ ենթամաշկային ներարկման, 104մգ/0.65մլ
4) Ձվազատման մակածիչներ
Կլոմիֆեն
Clomifene դեղահատ, 50մգ (ցիտրատ)
5) Պրոգեստոգեններ
Մեդրոքսիպրոգեստերոն
Medroxyprogesterone acetate դեղահատ, 5մգ
Դիդրոգեստերոն
Dydrogesterone դեղահատ, 10 մգ
6) Ինսուլիններ, այլ հակաշաքարախտային դեղեր
Գլիկլազիդ
Gliclazide դեղահատեր, 30մգ, 60մգ, 80մգ
Գլիբենկլամիդ
Glibenclamide դեղահատ, 5 մգ
Ինսուլին ներարկման կարճատև ազդեցության
Insulin injection short-acting լուծույթ ներարկման, 40ՄՄ/մլ, 100 ՄՄ/մլ
Ազդեցության միջին տևողությամբ ինսուլին
Intermediate-acting insulin լուծույթ ներարկման, 40 ՄՄ/ մլ, 100 ՄՄ/մլ (ինսուլին ցինկի դեղակախույթ կամ իզոֆան ինսուլին)
Մետֆորմին
Metformin դեղահատ, 500մգ, 850մգ, 1000մգ
Գլյուկագոն
Glucagon լուծույթ ներարկման, 1մգ/մլ
7) Վահանագեղձի հորմոններ և հակաթիրեոիդային դեղեր
Լևոթիրօքսին
Levothyroxine դեղահատ, 25մկգ, 50մկգ, 150մկգ
Կալիումի յոդիդ
Potassium iodide դեղահատ, 100մկգ, 200մկգ, 60մգ
Թիամազոլ
Thiamazole դեղահատ, 5 մգ
Պրոպիլթիոուրացիլ
Propylthiouracil դեղահատ, 50մգ
19. Իմունաբանական դեղեր
1) Ախտորոշիչ միջոցներ
Տուբերկուլին, սպիտակուցային զտված ածանցյալ
Tuberculin, purified protein derivate լուծույթ ներարկման
2) Շիճուկներ և իմունագլոբուլիններ
Դիֆթերիայի անատոքսին
Diphtheria Antitoxin լուծույթ ներարկման, 10000ՄՄ, 20000ՄՄ
Կատաղության դեմ իմունագլոբուլին
Rabies Immunoglobulin լուծույթ ներարկման
Հակաբոտուլինային շիճուկ
Antibotulinum Serum լուծույթ ներարկման
Հակաթունային շիճուկ (օձի) իմունագլոբուլին
Antivenom Serum immunoglobulin լուծույթ ներարկման
Մարդու հակա-D իմունագլոբուլին
Anti–D immunoglobulins (human) լուծույթ ներարկման, 300մկգ/2մլ
Մարդու հակափայտացման իմունագլոբուլին
Antitetanus Immunoglobulin (human) լուծույթ ներարկման
3) Պատվաստանյութեր
ա. Երաշխավորված բոլորի համար
Դիֆթերիայի, կապույտ հազի, փայտացման, Բ լյարդաբորբի, հեմոֆիլուսային Բ տիպի վարակի դեմ պատվաստանյութ
Diphtheria, Pertussis, Tetanus, Hepatitis B, Haemophilus influenzae type B vaccine
Դիֆթերիայի, կապույտ հազի, փայտացման, Բ լյարդաբորբի, հեմոֆիլուսային Բ տիպի վարակի, պոլիոմիելիտային պատվաստանյութ Diphtheria, Pertussis, Tetanus, Hepatitis B, Haemophilus influenzae type B, Inactivated poliomyelitis vaccine
Ինակտիվացված պոլիոմիելիտային պատվաստանյութ
Inactivated poliomyelitis vaccine
Կարմրուկի, կարմրախտի, խոզուկի դեմ պատվաստանյութ
Measles, Mumps, Rubella vaccine
Դիֆթերիայի, կապույտ հազի, փայտացման դեմ պատվաստանյութ
Tetanus, Diphtheria vaccine
Դիֆթերիայի դեմ պատվաստանյութ
Diphtheria vaccine
Տուբերկուլոզի դեմ պատվաստանյութ
BCG vaccine
Հեմոֆիլուսային Բ տիպի վարակի դեմ պատվաստանյութ
Haemophilus influenzae type B vaccine
Հեպատիտ Բ-ի դեմ պատվաստանյութ
Hepatitis B vaccine
Մարդու պապիլոմավիրուսային վարակի /ՄՊՎ/ դեմ պատվաստանյութ
HPV vaccine
Կարմրուկի դեմ պատվաստանյութ
Measles vaccine
Կապույտ հազի դեմ պատվաստանյութ
Pertussis vaccine
Պնևմակոկային վարակի դեմ պատվաստանյութ
Pneumococcal vaccine
Պոլիոմիելիտի դեմ պատվաստանյութ
Poliomyelitis vaccine
Ռոտավիրուսային վարակի դեմ պատվաստանյութ
Rotavirus vaccine
Կարմրախտի դեմ պատվաստանյութ
Rubella vaccine
Փայտացման դեմ պատվաստանյութ
Tetanus vaccine
բ. Երաշխավորված բարձր վտանգի պոպուլյացիայի համար
Հեպատիտ Ա-ի դեմ պատվաստանյութ
Hepatitis A vaccine
Խոլերայի դեմ պատվաստանյութ
Cholera vaccine
Կատաղության դեմ պատվաստանյութ
Rabies vaccine
Մենինգոկոկային մենինգիտի դեմ պատվաստանյութ
Meningococcal meningitis vaccine
Որովայնային տիֆի դեմ պատվաստանյութ
Typhoid vaccine
Բ լյարդաբորբի դեմ պատվաստանյութ
Hepatitis B vaccine
Տուլարեմիայի դեմ պատվաստանյութ
Tularemia vaccine
Դեղին տենդի դեմ պատվաստանյութ
Yellow fever vaccine
գ. Երաշխավորված որոշ իմունիզացնող ծրագրերի համար
Գրիպի դեմ պատվաստանյութ
Influenza vaccine
Խոզուկի դեմ պատվաստանյութ
Mumps vaccine
Ջրծաղիկի դեմ պատվաստանյութ
Varicella vaccine
20. Մկանային ապալարիչներ (ծայրամասային ազդեցության) և խոլինէսթերազի արգելակիչներ
Ատրակուրիում
Atracurium լուծույթ ներարկման, 10մգ/մլ
Նեոստիգմին
Neostigmine լուծույթ ներարկման, 500մկգ/մլ, 2.5մգ/մլ դեղահատ 15մգ
Սուքսամեթոնիում
Suxamethonium լուծույթ ներարկման, 20մգ, 50մգ/մլ
Վեկուրոնիում
Vecuronium դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 10մգ
Այլընտրանքային
Պիրիդոստիգմինի բրոմիդ
Pyridostigmine bromide լուծույթ ներարկման, 1մգ/մլ դեղահատ, 60մգ
21. ԱԿՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԴԵՂԵՐ
1) Հակավարակային դեղեր
Ացիկլովիր
Aciclovir ակնաքսուք, 30մգ/գ
Ազիթրոմիցին
Azithromycin ակնակաթիլներ, 1.5%
Էրիթրոմիցին
Erythromycin ակնաքսուք, 0.5%
Գենտամիցին
Gentamicin ակնակաթիլներ, 3մգ/մլ
Տետրացիկլին
Tetracycline ակնաքսուք, 1%
Նատամիցին
Natamycin դեղակախույթ (ակնակաթիլներ), 5%
Օֆլօքսացին
Ofloxacin ակնակաթիլներ, 0.3%
Ցիպրոֆլօքսացին
Ciprofloxacin ակնակաթիլներ, 0.3%
2) Հակաբորբոքային դեղեր
Դեքսամեթազոն
Dexamethasone ակնակաթիլներ, 0.1%
Պրեդնիզոլոն
Prednisolone ակնակաթիլներ, 0.5%
3) Տեղային անզգայացնողներ
Տետրակային
Tetracaine ակնակաթիլներ, 0.1%,0.5%
4) Բբասեղմիչ և հակագլաուկոմային դեղեր
Ացետազոլամիդ
Acetazolamide դեղահատ, 250 մգ
Լատանապրոստ
Latanaprost ակնակաթիլներ, 50մկգ/մլ
Պիլոկարպին
Pilocarpine լուծույթ (ակնակաթիլներ), 2%, 4%
Թիմոլոլ
Timolol լուծույթ (ակնակաթիլներ), 0.5 %
5) Բբալայնիչներ
Ատրոպին
Atropine լուծույթ (ակնակաթիլներ), 1%
Այլընտրանքային
Էպինեֆրին (Ադրենալին)
Epinephrine (Adrenaline) լուծույթ (ակնակաթիլներ), 1%
22. ԱՐԳԱՆԴԱԿԾԿԻՉՆԵՐ ԵՎ ԱՐԳԱՆԴԱԹՈՒԼԱՑՆՈՂՆԵՐ
1) Արգանդակծկիչներ
Օքսիտոցին
Oxytocin լուծույթ ներարկման, 5ՄՄ/մլ, 10ՄՄ/մլ, 20ՄՄ/մլ
Միզոպրոստոլ
Misoprostol դեղահատ, 200մկգ դեղահատեր հեշտոցային, 25 մկգ
Էրգոմետրին
Ergometrine լուծույթ ներարկման, 200մկգ/մլ
Այլընտրանքային
Միֆեպրիստոն
Mifepristone դեղահատ, 10մգ -200մգ
2) Արգանդաթուլացնողներ
Նիֆեդիպին
Nifedipine դեղահատ, 10մգ – 40մգ
23. ՀՈԳԵՄԵՏ ԴԵՂԵՐ
Ամիտրիպտիլին
Amitriptyline դեղահատ, 25մգ, 75մգ
Դիազեպամ
Diazepam դեղահատ, 2մգ-10մգ
Լորազեպամ
Lorazepam դեղահատ, 1մգ, 2մգ
Լիթիումի կարբոնատ
Lithium carbonate դեղապատիճ, դեղահատ, 300մգ
Կարբամազեպին
Carbamazepine դեղահատ, 100մգ – 400մգ
Կլոզապին
Clozapine դեղապատիճ, դեղահատ, 25մգ- 200մգ
Հալոպերիդոլ
Haloperidol լուծույթ ներարկման, 5մգ/մլ, դեղահատ, 1.5մգ -5մգ
Ռիսպերիդոն
Risperidone դեղահատեր, 0.5մգ – 6մգ
Վալպրոյաթթու
Valproic acid դեղահատ, 200մգ – 500մգ
Քլոմիպրամին
Clomipramine դեղապատիճ, 10մգ -25մգ
Քլորպրոմազին
Chlorpromazine դեղահատ, 25մգ-100մգ լուծույթ ներարկման, 25մգ/մլ, լուծույթ ներքին ընդունման, 25մգ/5մլ
Ֆլուoքսետին
Fluoxetine դեղապատիճ, 20մգ
Ֆլյուֆենազին
Fluphenazine լուծույթ ներարկման, 25մգ/մլ
24. ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԴԵՂԵՐ
1) Հակաասթմային և թոքերի քրոնիկ խցանիչ հիվանդությունների դեպքում կիրառվող դեղեր
Բեկլոմեթազոն
Beclometasone լուծույթ, դեղակախույթ շնչառման, 50մկգ,100մկգ, 250մկգ
Բուդեսոնիդ
Budesonide շնչառման, 0.25մգ/մլ, 0.5մգ/մլ
Բուդեսոնիդ + Ֆորմոտերոլ
Budesonide + Formoterol դեղափոշի շնչառման, 100մկգ + 6մկգ, 200մկգ + 6մկգ
Իպրատրոպիումի բրոմիդ
Ipratropium bromide լուծույթ շնչառման, 20մկգ/դեղաչափ
Սալբուտամոլ
Salbutamol շնչառման, 100 մկգ/դեղաչափ, լուծույթ ներարկման, 50մկգ/մլ
Ամինոֆիլին
Aminophylline լուծույթ ներարկման, 24մգ/մլ դեղահատ, 150մգ
Այլընտրանքային
Ֆլուտիկազոն
Fluticasone շնչառման, 50մկգ, 125մկգ, 250մկգ
Սալմետերոլ + Ֆլուտիկազոն
Salmeterol + Fluticasone շնչառման, 25մկգ-50մկգ + 100մկգ-500մկգ
25. ՋՐԱԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ԹԹՎԱՀԻՄՆԱՅԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐ
1) Ներքին ընդունման դեղեր
Ներքին ընդունման ջրավերականգնիչ աղեր
Oral Rehydration Salts դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի
Կալիումի քլորիդ
Potassium chloride դեղափոշի լուծույթի համար
2) Հարմարսողական դեղեր
Դեքստրոզ
Dextrose լուծույթ ներարկման, 5% (իզոտոնիկ), 10 %, 40%, 50% (հիպերտոնիկ)
Դեքստրոզ, Նատրիոմի քլորիդ
Dextrose, Sodium chloride լուծույթ ներարկման, դեքստրոզ 5%, նատրիոմի քլորիդ 0.45%, դեքստրոզ 4%, նատրիոմի քլորիդ 0.18%, դեքստրոզ 5%, նատրիոմի քլորիդ 0.9%
Նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ (Ռինգերի լուծույթ)
Sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride (Ringer’s solution լուծույթ կաթիլաներարկման, 8.6գ + 0.3գ + 0.49գ/մլ
Կալիումի քլորիդ
Potassium chloride լուծույթ ներարկման, 4%, 7.5%
Նատրիումի բիկարբոնատ
Sodium bicarbonate լուծույթ ներարկման, 4%, 5%, 8.4%
Նատրիումի քլորիդ
Sodium chloride լուծույթ ներարկման (իզոտոնիկ), 0.9%
3) ԱՅԼ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
Ներարկման ջուր
Water for Injection ամպուլներ, 1մլ, 2մլ, 5մլ, 10մլ
26. ՎԻՏԱՄԻՆՆԵՐ, ՀԱՆՔԱՆՅՈՒԹԵՐ
Ասկորբինաթթու
Ascorbic acid դեղահատ, 25մգ, 50մգ
Խոլեկալցիֆերոլ
Cholecalciferol լուծույթ ներքին ընդունման, 15 000ՄՄ/մլ կաթիլներ ներքին ընդունման, 15 000ՄՄ/մլ դեղահատ, դեղապատիճ, 400ՄՄ, 1000ՄՄ
Յոդ
Iodine դեղապատիճ, 200մգ
Թիամին
Thiamine լուծույթ ներարկման, 50մգ/մլ դեղահատ, 50մգ
Նիկոտինաթթու
Nicotinic acid դեղահատ, 50մգ
Պիրիդօքսին
Pyridoxine լուծույթ ներարկման, 5% դեղահատ, 25մգ
Ռետինոլ
Retinol դեղապատիճ, 33 000 ՄՄ, 50 000ՄՄ, 100 000ՄՄ, 200 000ՄՄ յուղային լուծույթ ներքին ընդունման, 100 000ՄՄ/մլ լուծույթ ներարկման (ջրալույծ), 100 000ՄՄ/մլ
Կալցիումի գլյուկոնատ
Calcium gluconate դեղահատ, 0.5գ, լուծույթ ներարկման, 10%
Ռիբոֆլավին
Riboflavin դեղահատ, 5մգ
27. ՔԻԹ, ԿՈԿՈՐԴ, ԱԿԱՆՋԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԴԵՂԵՐ
Քացախաթթու
Acetic acid սպիրտային կաթիլներ, 2%
Բուդեսոնիդ
Budesonide ներքթային ցողացիր, 100մկգ, 200մկգ
Ցիպրոֆլօքսացին
Ciprofloxacin ականջակաթիլներ, 3մգ/մլ
Քսիլոմետազոլին
Xylometazoline քթակաթիլներ, 0.05%, 0.1%
Այլընտրանքային
Fluticasone ներքթային ցողացիր, 50մկգ
28. ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ՀԱՏԿՈՐՈՇԻՉ ԴԵՂԵՐ
Իբուպրոֆեն
Ibuprofen լուծույթ ներարկման, 5մգ/մլ
Կոֆեին ցիտրատ
Caffeine citrate լուծույթ ներարկման, 20մգ/մլ լուծույթ ներքին
ընդունման, 20մգ/մլ
Քլորհեքսիդին
Chlorhexidine լուծույթ, 0.5մգ/մլ – 20մգ/մլ
Պրոստագլանդին Ե
Prostaglandine E լուծույթ ներարկման. պրոստագլանդին Ե1, 0.5մգ/մլ,
պրոստագլանդին Ե2, 1մգ/մլ
Բերակտանտ
Beractant դեղակախույթ ներշնչափողային, 25մգ/մլ, 80մգ/մլ
29. ՀՈԴԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԴԵՂԵՐ
1) Հակահոդատապային դեղեր
Ալոպուրինոլ
Allopurinol դեղահատ, 100մգ, 300մգ
Կոլխիցին
Colchicine դեղահատ, 0.5մգ, 1մգ
2) Ռևմատաբնույթ խանգարումների դեպքում կիրառվող ձևափոխիչներ
Քլորոքվին
Chloroquine դեղահատ, 100մգ, 150մգ
Մեթոտրեքսատ
Methotrexate դեղահատ, 2.5մգ, 5մգ
Սուլֆասալազին
Sulfasalazine դեղապատիճ, դեղահատ, 500մգ
Այլընտրանքային
Ազաթիոպրին
Azathioprine դեղահատ, 50մգ
Հիդրօքսիքլորոքվին
Hydroxychloroquine դեղապատիճ, դեղահատ, 200մգ
Պենիցիլամին
Penicillamine դեղապատիճ, դեղահատ, 250մգ

Сообщение Կարևոր՝ մայրիկների համար․ դեղերի ցանկ, որոնք ձեր երեխային կարող են անվճար տրամադրվել появились сначала на ՄԵՐ ԻՆՖՈ.


Նյութը պատրաստեց ingablog.ru-ն


от admin

-->